Obchody 72. rocznicy chrztu bojowego żołnierzy 1 Dywizji Piechoty im. gen. Tadeusza Kościuszki pod Lenino

W dżdżyste południe 12 października br. spotkaliśmy się na Cmentarzu Żołnierzy Polskich we Wrocławiu by uczcić 72. rocznicę chrztu bojowego żołnierzy 1 Dywizji Piechoty im. gen. Tadeusza Kościuszki pod Lenino. Podczas uroczystości odznakę Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego otrzymało dwóch Druhów z Chorągwi Dolnośląskiej. Złotą odznakę przypięto na pierś hm. Jerzemu SOSNOWSKIEMU długoletniemu instruktorowi ZHP, byłemu Komendantowi Hufca ZHP Wrocław Południe, natomiast srebrną  phm. Zenonowi DORUCH Naczelnikowi Poczty Harcerskiej nr 159 „Harcownik” we Wrocławiu.

 

Przywitał zgromadzonych kombatantów i sybiraków, a zwłaszcza kawalerów Orderu Krzyża Wojennego Virtuti Militari: kpt. Juliana LECHA /91 lat, przeszedł szlak bojowy od Lenino po Berlin/ i mjr Witolda SOKOŁOWSKIEGO /92 lata, uczestnik Powstania Warszawskiego, żołnierz 1 DP/ oraz Wicewojewodę Dolnośląską Joannę BRONOWICKĄ, Przewodniczącą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Barbarę ZDROJEWSKĄ, przedstawiciela Marszałka Województwa Dolnośląskiego, pełnomocnika d/s K i OR – Pawła ASZKIEŁOWICZA, przedstawiciela Prezydenta Wrocławia, kierownika Działu Bezpieczeństwa i Obronności ppłk Tadeusza LENKIEWICZA, delegacje jednostek wojskowych Garnizonu WP pod wodzą Zastępcy Komendanta-Rektora WSOWLąd. płk dr Piotra PERTKA, przedstawicieli Związku Inwalidów Wojennych RP, Związku Żołnierzy WP, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Służby Więziennej, Służby Celnej, Związku Harcerstwa Polskiego, Sojuszu Lewicy Demokratycznej, młodzieży i mieszkańców Wrocławia
Po odegraniu hymnu państwowego przez Orkiestrę Reprezentacyjną Wojsk Lądowych i wciągnięciu flagi na maszt, wojewoda Joanna BRONOWICKA wygłosiła piękne wystąpienie okolicznościowe, a por. Przemysław SZTURM odczytał Apel Poległych. Następnie kompania honorowa z 10 Wrocławskiego Pułku Dowodzenia oddała salwę honorową. Za wybitne zasługi w działaniach społecznych na rzecz popularyzacji tradycji i historii Wojska Polskiego oraz kształtowania patriotyczno-obronnych postaw młodego pokolenia zostały przyznane Honorowe Odznaki Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego, które otrzymali: złote – kpt. Alfons DASZKIEWICZ /95 lat/ – kombatant, sybirak, przewodniczący Powiatowej Komisji Rewizyjnej ZWiRWP w Wałbrzychu, kpt. Marian RADECKI – przewodniczący Miejskiej Komisji Rewizyjnej ZWiRWP we Wrocławiu, gen. bryg. dr Zdzisław ROZBICKI – pisarz, publicysta wojskowy Wrocław, mgr hm. Jerzy SOSNOWSKI – ekonomista, długoletni instruktor ZHP, m.in. b. Komendant Hufca ZHP Wrocław Południe; srebrne – phm. Zenon DORUCH – długoletni instruktor ZHP, naczelnik Poczty Harcerskiej nr 159 „Harcownik” Wrocław, mgr Zbigniew KOZŁOWSKI – prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zgorzelcu, członek wspierający ZWiRWP, mł. chor. Andrzej ZAWADZKI – skarbnik Zarządu Powiatowego ZWiRWP w Głogowie. Odznaczenia wręczyła przewodnicząca Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Barbara ZDROJEWSKA, a sama została odznaczona medalem pamiątkowym XX-lecia ZWiRWP. Uroczystość w asyście pocztów sztandarowych (10 WrPD, Oddziału Powiatowego ZWiRWP w Głogowie, Okręgu Dolnośląskiego ŚZŻAK, Chorągwi Dolnośląskiej ZHP im. hm. Stefana Mirowskiego, Szkoły Podstawowej Nr 25 im. Franciszka Juszczaka i Urzędu Celnego we Wrocławiu) oraz sygnału „Cisza” zakończyło złożenie wieńców i wiązanek kwiatów pod pomnikiem.

płk /s/ mgr Krzysztof MAJER

Foto: st. chor. szt. Marek CEBRZYŃSKI

Related Posts

Skip to content