Młodzi Liderzy w działaniu 2018

ZHP Chorągiew Dolnośląska przystąpiła do realizacji projektu  „Młodzi liderzy w działaniu 2018” dofinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 20000,00zł. Zadanie jest realizowane w formie m .in. cyklicznych warsztatów z zakresu działań wolontarystycznych oraz inicjatyw wzmacniających postawy obywatelskie wśród młodzieży z terenu Dolnego Śląska.

Przez organizację szeregu imprez patriotycznych w tym obchodów 3 Maja, 1 września, 11 Listopada chcemy dodatkowo wzmocnić tożsamość lokalną oraz lokalny patriotyzm. Dodatkowo zostanie przeprowadzony konkurs na grę planszową ukazującą historię Dolnego Śląska.

Całe zadanie będzie realizowane na Dolnym Śląsku w tym szkolenia m. in. we Wrocławiu i Oleśnicy. Aby bardziej wypromować idee wolontariatu w Szklarskiej Porębie zorganizowany zostanie piknik wolontariusza, którego realizacja pozwoli na dotarcie do kolejnych potencjalnych odbiorców działań statutowych stowarzyszenia.

Ważnym punktem, który w części podsumuje podjęte już działania wraz z osiągniętymi efektami będzie konferencja „Wolontariusz – instruktor”

Related Posts

Skip to content