W wyniku rozstrzygnięcia II naboru konkursu ofert w ramach programu Kultura Interwencje – 2018

ZHP Chorągiew Dolnośląska pozyskała 26750,00zł na projekt pod nazwą „Kierunek Kultura”.

Celem programu Kultura – Interwencje 2018 jest tworzenie warunków do wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym, a także upamiętniania polskiego dziedzictwa historycznego poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym

W ramach realizowanego zadania zostaną przeprowadzone warsztaty dziedzin kulturowych, warsztaty twórczości artystycznej, festiwale piosenki, koncert muzyki współczesnej oraz konferencja „Nakierunkuj się na kulturę”.

Cele ogólne projektu obejmują:
-rozwój artystyczny i kulturalny dzieci, dzieci, młodzieży i osób dorosłych
– umiejętność rozpoznawania emocji i współpracy w grupie
– podnoszenie kompetencji kulturowych uczestników
-kształtowanie postaw wspierających rozwój indywidualny, kulturalny i społeczny dzieci i młodzieży
-umiejętność komunikowania się z drugim człowiekiem

Related Posts

Skip to content