Bezpieczni w ZHP – seminarium instruktorskie z modułem harcmistrzowskim

Chorągwiany Zespół Kadry Kształcącej “Drogowskaz” zaprasza na seminarium instruktorskie z modułem harcmistrzowskim.

Seminarium odbędzie się w weekend 9-10. marca w Miejskim Ośrodku Kultury i Sztuki w Bielawie. Forma jest akredytowana przez Centralną Szkołę Instruktorską ZHP jako harcmistrzowska. O czym będzie seminarium?

Związek Harcerstwa Polskiego wspiera wychowanie dzieci i młodzieży w procesie edukacji nieformalnej, w której są one pod opieką odpowiedzialnych, entuzjastycznych i odważnych wychowawców. Działania, które podejmuje ZHP, mają gwarantować zuchom, harcerzom, harcerzom starszym oraz wędrownikom należytą opiekę i bezpieczeństwo – w takich warunkach powinniśmy realizować naszą misję. 

A jak w ujęciu praktycznym? W ramach naszego seminarium chcemy, by uczestniczki i uczestnicy:

1) Zweryfikowali swoją wiedzę w zakresie procedury postępowania w ramach Polityki Ochrony Bezpieczeństwa Dzieci, Młodzieży i Dorosłych w ZHP,
2) W praktyce przećwiczyli procedurę postępowania w przypadku przekroczenia granic i podejmowane interwencje,
3) Poznali tajniki rozmowy z dzieckiem w opresji,
4) Wymienili między sobą praktyki w zakresie pracy z Kodeksem Dobrych Zachowań w gromadach i drużynach,
5) Wzmacniali wychowawcze aspekty pracy z programem Safe from Harm w ZHP.

Warunki uczestnictwa w seminarium to (należy spełnić je łącznie)
– ukończone 18. lat;
– posiadanie min. stopnia pwd.;
– zgłoszenie się w terminie za pomocą kompletnego i zatwierdzonego formularza forms;
– uzyskanie opinii właściwego komendanta hufca na udział w kursie. Opinię należy wysłać w formie skanu lub jako mail, wysłany z oficjalnego adresu hufca, na adres: [email protected]
– posiadanie opłaconej składki członkowskiej;
– posiadanie certyfikatu SAFE FROM HARM;
– wniesienie, w ciągu 3 dni od decyzji o kwalifikacji na seminarium, opłaty za kurs na konto:

ZHP Chorągiew Dolnośląska,
ul. Nowa 6, 50-082, Wrocław,
Nr konta: 14 1750 0012 0000 0000 4104 9669
Tytułem: Seminarium BEZPIECZNI – imię i nazwisko.

Składka zadaniowa:

❑ 120 zł – dla instruktorów Chorągwi Dolnośląskiej,

❑ 160 zł – dla instruktorów z pozostałych Chorągwi.

Koszty dojazdu na miejsce pokrywają uczestnicy we własnym zakresie.

Zgłoszenia trwają do 23.02.2024r. do godz. 23.59 za pośrednictwem formularza:
link do ankiety zgłoszeniowej

Informacja o przyjęciu na seminarium zostanie przesłana po zakończeniu rekrutacji,

Komenda seminarium:

hm.  Zbigniew NOWAK(ZOKK/816/2022)–komendant seminarium – Członek  Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP ds. pracy z kadrą, Szef ChZKK DROGOWSKAZ,

hm. Michał  MARCYNIUK  (BOKK/1431/2021) –zastępca komendanta  ds.  programowych – Pełnomocnik Komendanta Chorągwi Dolnośląskiej ZHP ds. Safe from Harm,

phm. Julia JELEŃ-KRYJOM (SOKK/1624/2022) – zastępczyni komendanta ds. organizacyjnych – Członkini Komendy  Chorągwi  Dolnośląskiej  ZHP  ds.  programu,  Instruktorka  ChZKK DROGOWSKAZ.

Szczegóły i regulamin: 
link do regulaminu

Osoba odpowiedzialna za kontakt: 
hm. Zbigniew Nowak,
[email protected]

Related Posts

Leave a Reply

Skip to content