Betlejemskie Światło Pokoju w Prochowicach

W niedzielę, 10 grudnia 2023 r. o godzinie 14.00, podczas Mszy Św. w Kościele pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Prochowicach, odbędzie się uroczyste przekazanie dolnośląskim harcerzom Betlejemskiego Światła Pokoju przez Komendanta Chorągwi Dolnośląskiej ZHP hm. Arkadiusza Rudolfa. Mszę Św. odprawi Biskup Legnicki Andrzej Siemieniewski. Wydarzenie objęła swoim patronatem pani Alicja Sielicka, burmistrz miasta i gminy Prochowice.  

W uroczystościach weźmie udział ponad pół tysiąca harcerzy i instruktorów z 24 dolnośląskich Hufców ZHP. Wcześniej odbędzie się gra na terenie miasta, której myślą przewodnią będzie hasło tegorocznego BŚP, które brzmi „Czyńmy pokój”. Do udziału w grze na trzech trasach (zuchowej, harcerskiej i starszoharcerskiej) zgłosiło się aż 35 patroli. Wszyscy uczestnicy gry spotkają na swoich trasach Św. Mikołaja, który wręczy im prezenty.  

Uczestnicy będą rozpoczynać grę w trzech miejscach programowych, za których udostępnienie składamy podziękowania pani mgr Renacie Stępień dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. T. Kościuszki, panu Komendantowi OSP Krzysztofowi Zygnerskiemu i pani dyrektor POKiS Joannie Palińskiej.  

Kadra zarządzająca Hufcami ZHP oraz członkowie zespołów i władz Chorągwi Dolnośląskiej ZHP spotkają się z gośćmi wydarzenia w świetlicy w Lisowicach. O oprawę spotkania zadbało Koło Gospodyń Wiejskich z Lisowic. Natomiast poczęstunek dla uczestników gry miejskiej zapewni Koło Gospodyń Wiejskich w Kwiatkowicach, społeczność Szkoły Podstawowej nr 2, Panie Czwartkowe działające przy Parafii w Prochowicach oraz Parafia w Dłużycach. Na zakończenie gry wszyscy spotkają się przy domu parafialnym dzięki życzliwości księdza proboszcza Ireneusza Wójsa.

Koordynatorami wydarzenia są członkinie Komendy Hufca ZHP w Legnicy, podharcmistrzynie Jolanta Kozubal i Anna Drożdż. Nad przebiegiem tras gry miejskiej czuwać będą pwd. Oliwia Rak, HO Maria Kulisz i druhna Weronika Kęska oraz rodzice zuchów i harcerzy działających w 1 Prochowickiej Gromadzie Zuchowej „Wilczki” i 22 Prochowickiej Drużynie Harcerskiej na terenie prochowickiej „dwójki”. 

Idea Betlejemskie Światła Pokoju i jego tegoroczne hasło w sposób szczególny wpisują się w naszą teraźniejszość. Historia tej idei zaczyna się bowiem w Betlejem, mieście położonym w Autonomii Palestyńskiej, które przez lata było w centrum napięć politycznych, konfliktów zbrojnych oraz ataków terrorystycznych. Właśnie tam ponad dwa tysiące lat temu narodził się Jezus Chrystus. Właśnie na terenach Palestyny i Izraela toczy się kolejny konflikt zbrojny XXI wieku.  

W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień. To właśnie od niego co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony przez skautów w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty obiega świat.  

Sam moment odpalania Światła w Betlejem jest wyjątkowy. Dla tej idei ludzie potrafią na chwilę się zatrzymać, powstrzymać złość i gniew. W ponad 30-letniej historii Betlejemskiego Światła Pokoju, w zmieniających się warunkach politycznych, nigdy nie zdarzyło się by Światło nie wyruszyło z Betlejem w swoją drogę. To czyni ze Światła znak pokoju, poświadczenie wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania między narodami.  

Takim darem skauci z całej Europy, a wśród nich harcerki i harcerze ZHP pragną podzielić się ze wszystkimi. Niosąc lampiony ze Światłem do instytucji, parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów, dzielą się radosną nowiną i krzewią największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju. Na terenie legnickiego Hufca ZHP ambasadorzy Światła z wszystkich jednostek zuchowych i harcerskich dotrą do ponad 50 wybranych przez kadrę miejsc. Światło będzie też dostępne w siedzibie Hufca przy ul. Zielonej 13 of po wcześniejszym umówieniu wizyty.  Tegoroczną wędrówkę Światła wspiera samorząd powiatu legnickiego. Załączone zdjęcia dokumentują przekazanie Światła w poprzednich edycjach wydarzenia.

Więcej o tegorocznym haśle BŚP na stronie https://swiatlo.zhp.pl/haslo-2023/

Related Posts

Leave a Reply

Skip to content