Na wieczną wartę odeszła ŚP. Druhna hm. Teresa Uzarska

„Można odejść na zawsze, by stale być blisko…”

Ks. J. Twardowski

 

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 18 czerwca 2021 roku na Wieczną Wartę odeszła

Druhna Harcmistrzyni Teresa Uzarska.

Druhna Teresa do ZHP wstąpiła w 1949 roku. Do 1949 roku należała do drużyny harcerskiej w Liceum Ogólnokształcącym w Kłodawie. Swoją instruktorską służbę rozpoczęła w roku 1956 w Hufcu Wrocław Fabryczna. Od stycznia 1957 do kwietnia 1960 roku kierowała Wydziałem Ekonomiczno-Finansowym Komendy Chorągwi Dolnośląskiej. W latach 1965 – 1985 była członkiem Komisji Rewizyjnej Chorągwi Wrocławskiej ZHP. Za swoją zaangażowaną pracę została odznaczona Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”.

Zachowamy Ją w naszej pamięci jako osobę uczynną i życzliwą, zawsze z wielkim zaangażowaniem wspierającą harcerską działalność.

Żegnamy Cię z głębokim żalem. Przyjaciele, komendanci hufców i instruktorzy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP we Wrocławiu.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 25 czerwca 2021 r. o godz. 11.20 na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu

Related Posts

Skip to content