Odszedł na Wieczną Wartę – hm. Waldemar Wiśniewski

Ze smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 30 stycznia 2021 r. na wieczną wartę odszedł
Ś.P. harcmistrz Waldemar Wiśniewski.

W przeszłości był m.in. Komendantem Hufca ZHP Jelenia Góra. Urodził się 18 stycznia 1945 roku. Stopień harcmistrza zdobył w październiku 1973 roku. Pełnił szereg różnych funkcji, zarówno na poziomie hufca jak i chorągwi. W latach 1971 – 74 był zastępcą komendanta Hufca ZHP Jelenia Góra ds. programowych, później (do 2.01.1975r.) – zastępcą ds. Organizacyjnych. W okresie od 04.09.1975 do 17.12.1977 był komendantem Hufca ZHP Jelenia Góra. Mniej więcej w tym samym okresie był także członkiem Prezydium Rady Chorągwi. Ostatnio działał w Klubie Seniora „Liczyrzepa” Karkonoskiego Hufca ZHP. Uczestniczył m.in. w Zlocie Chorągwi Dolnośląskiej w Zgorzelcu w 2019 roku. Udzielał się także w innych stowarzyszeniach, działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Pełnił funkcje Szefa Stowarzyszenia Diabetyków i Wiceprezesa Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. W swoim życiu otrzymał wiele wyróżnień i odznaczeń, m.in. Odznakę Przyjaciel Dziecka nr 1491/73 (1.06.73), Krzyż za Zasługi dla ZHP (1975), Odznakę zasłużony dla Chorągwi (1975), Złotą Odznakę Zasłużony w pracy PTTK (1984), Złotą Honorową Odznakę PTTK, Złotą Odznakę Zasłużony dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków (2010),Srebrny Krzyż Zasługi (2017). Od około trzech tygodni walczył z COViD-em. Niestety, tę walkę przegrał.

Druhu Waldku, pozostaniesz w naszej pamięci na zawsze.

Pogrzeb 6 lutego na Nowym Cmentarzu w Jeleniej Górze

Related Posts

Skip to content