XVIII Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej “KONICZYNKA”

 

XXVIII FESTIWAL PIOSENKI „KONICZYNKA 2017”

 

STRZEGOM 17-19.11.2017

 

TERMIN I MIEJSCE

–          17-19.11.2017 – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Strzegomiu, ul. Mickiewicza 1

–          początek  w piątek, 17 listopada, o godzinie 17.30,

–          Prezentacje festiwalowe odbędą się w Strzegomskim Centrum Kultury.

ORGANIZATORZY

–         Komenda SZCZEPU „DZIŚ-JUTRO-POJUTRZE” im. hm. Floriana Marciniaka,

–         Komenda Hufca ZHP im. Szarych Szeregów w Świdnicy.

Komenda festiwalu:

–        Komendantka – pwd. Antonina Klimkiewicz tel. 727664740
–        Oboźny – pwd. Bartosz Burzyński tel. 731444414
–        Kwatermistrz – Marcin Kłos 

CELE FESTIWALU

– wyrobienie nawyku śpiewania w drużynach harcerskich i gromadach zuchowych,
–          popularyzacja twórczości muzyczno-literackiej o tematyce patriotycznej, harcerskiej i turystycznej,
–         wspólna integracja środowisk harcerskich.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

Uczestnicy wykonują 2 piosenki harcerską/turystyczną i patriotyczną.

Uczestnikami festiwalu mogą być:

– uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów,

– zuchy, harcerze, harcerze starsi, wędrownicy, instruktorzy bez względu na przynależność organizacyjną.

Obowiązują cztery kategorie wiekowe:
I kategoria        – klasy I-III szkół podstawowych (zuchy),

II kategoria       – klasy IV-VI szkół podstawowych (harcerze),

III kategoria      – klasa VII szkoły podstawowej oraz II i III klasa gimnazjum (harcerze starsi),

IV kategoria      – wędrownicy i instruktorzy.

Oraz kategoria solistów.

Zespoły muszą mieć akceptację dyrekcji szkoły lub zgłaszającej jednostki oraz wyznaczonego pełnoletniego opiekuna.

Składkę zadaniową w wysokości 15 zł od osoby należy wpłacić do 30.10.2017 na konto Komendy Hufca ZHP Świdnica, Lelewela 18, 58-100 Świdnica 

BZ WBK S. A. O/ŚWIDNICA 66 1090 2369 0000 0006 0200 0234

z dopiskiem „Koniczynka 2017”

Kartę zgłoszenia wraz ze zobowiązaniem opiekuna należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie 30.10.2017 na adres e-mail: [email protected]

KRYTERIA OCENY

Ocenie Jury podlegać będą:

–         walory głosowe i wokalne, umiejętność przekazu, dykcja i kultura słowa,

–         repertuar zgodny z regulaminem, w tym dobór piosenek do wieku dzieci,

–         interpretacja utworu, ogólny wyraz artystyczny i sceniczny,

–         poziom trudności wykonywanego utworu.  

NAGRODY

Oceny wykonawców dokona powołane przez organizatora JURY, złożone
z muzyków, nauczycieli i instruktorów ZHP. Decyzje Jury są ostateczne.

Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymają dyplomy oraz nagrody. Jury może dodatkowo przyznać wyróżnienia oraz nagrodę specjalną za szczególny wyraz artystyczny prezentowanych utworów.  

WYMAGANY EKWIPUNEK

– regulaminowe umundurowanie (dotyczy grup harcerskich),

– śpiwór, karimata (ze względu na nocleg w warunkach polowych w klasach szkoły),

– obuwie zmienne,

– suchy prowiant, menażka, kubek, sztuce,

– instrumenty muzyczne, apteczka,

– strój sportowy (krótkie spodenki oraz koszulka) + obuwie sportowe,

 

ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ

– dach nad głową,

– wrzątek do kubeczka

– ciepły posiłek w sobotę,

– niezapomniane wrażenia,

– wspaniałą integrację,

– znaczek festiwalowy,

– przede wszystkim dobrą zabawę!

 

DODATKOWE INFORMACJE

–         utwory mogą być śpiewane przy akompaniamencie własnym, niedopuszczalne jest nagranie partii wokalnych, drugiego głosu lub chórków (nie dotyczy I kategorii wiekowej),

–         organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania nagrań festiwalowych, wizerunku wykonawców, opiekunów, ich imienia i nazwiska
w radiu, telewizji, internecie i prasie,

–         zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu,

–         koszt przejazdu i ubezpieczenia uczestnicy pokrywają we własnym zakresie (członkowie hufca ZHP Świdnica posiadają polisę ubezpieczeniową, która opublikowana jest na stronie hufca,

–         członków organizacji harcerskich obowiązuje przestrzeganie Prawa Harcerskiego,

–         za zniszczenia dokonane w czasie XXVIII FPHiT „Koniczynka 2017” odpowiadają uczestnicy i ich opiekunowie,

–         sprawy nieujęte w regulaminie oraz sporne decyzje rozstrzyga ostatecznie komenda festiwalu.

Zadanie dofinansowane jest ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu
Kultura – Interwencje 2017. Edycja Jesienna.”

Regulamin Festiwalu do pobrania tutaj…

Karta zgłoszenia   do pobrania tutaj…

 

https://www.facebook.com/FPHITKoniczynka2017/

Related Posts

Skip to content