Dolnośląski Referat Nieprzetartego Szlaku oraz Wydział Nieprzetartego Szlaku GK ZHP zaprasza na warsztaty kadry ZHP i wolontariuszy działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

Warsztaty odbędą się w dniach 9-11 października 2020 w Schronisku Górskim „Głodówka” w Bukowinie Tatrzańskiej.

W programie warsztatów:

  1. 1. wzmocnienie warsztatu pracy lidera – drużynowego Nieprzetartego Szlaku (m.in. nowelizacja ustawy o rehabilitacji)
  2. 2. realizacja w Polsce Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych,
  3. 3. aktualne programy i propozycje ZHP,
  4. 4. przykłady dobrych praktyk w pracy z osobą niepełnosprawną.

Warsztaty rozpoczną się 9 października o godz.18.00 zakończą 11 października ok. godz.12.00.

Zgłoszenia zawierające dane: imię, nazwisko, stopień, pełnioną funkcję należy przesłać drogą mailową na adres: dolnoslaska@zhp.pl; biuro.ns@zhp.pl do max.1 października 2020. Organizator zapewnia nocleg, wyżywienie, materiały do zajęć, kadrę prowadzącą.

Warsztaty są dofinasowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu „Kierunek Rozwój- cykl szkoleń dla kadry ZHP i wolontariuszy działających na rzecz osób niepełnosprawnych”

Czuwaj!

hm. Aldona Karlak
Kierowniczka Dolnośląskiego Referatu Nieprzetartego Szlaku

Related Posts

Skip to content