Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 4 lutego br. odeszła na wieczną wartę druhna harcmistrz DANUTA OSIECKA, wieloletni instruktor ZHP. Druhna Danuta Osiecka urodziła się 18.11.1929 r. w Brwinowie, w powiecie Pruszków. Przez wiele lat była pracownikiem Jelczańskich Zakładów Samochodowych.

Druhna Danusia całe swoje życie związała z przynależnością do ZHP. Była bardzo szanowanym instruktorem z ogromną wiedzą pedagogiczną, ciepłą i bardzo lubianą osobą. Żyła tak jak lubiła, wśród zuchów, harcerzy i instruktorów. Życiorys druhny Danusi mógłby być doskonałym tematem na fascynującą historię o przynależności do naszej organizacji. Do ZHP wstąpiła w 1946 r. Do 1949 r. była zastępcą komendanta Hufca Wrocław-Psie Pole. W 1956 r. ponownie podjęła służbę instruktorską w tym hufcu, pełniąc m.in. funkcję zastępcy Komendanta Hufca. Stopień harcmistrza otrzymała w 1963 r. (w 1973r harcmistrza Polski Ludowej). W latach 1975 – 1988 i ponownie od stycznia 1990 r. wchodziła w skład Komendy Hufca ZHP Jelcz-Laskowice pełniąc funkcje: zastępcy Komendanta, a od stycznia 1983r przez kilkanaście lat funkcję Komendanta Hufca ZHP Jelcz-Laskowice. W latach 1981-1985 oraz 1989-1991 była członkiem Rady Chorągwi Wrocławskiej. Kilkakrotnie reprezentowała Chorągiew Wrocławską na Zjazdach ZHP. W 1970 r. została odznaczona krzyżem „Za Zasługi dla ZHP” a w 1988 r. jego złotą klasą.

Była człowiekiem bardzo uczynnym, prawowitym, na którego pomoc i życzliwość zawsze mogliśmy liczyć. Druhno Danusiu, będzie nam Ciebie bardzo brakowało. Czuwaj!

Pogrzeb odbędzie się 9 lutego o godz.12.00 na Cmentarzu Parafialnym przy ul. Bujwida we Wrocławiu.

 

Referat Seniorów i Starszyzny Harcerskiej

Chorągwi Dolnośląskiej ZHP

Related Posts

Skip to content