Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego nr 5

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 5

dotyczącego realizacji zamówienia na zakup drobnych materiałów programowych – sprzętów multimedialno-muzycznych do projektu: Dolnośląskie Podwórka (RPDS.09.02.01-02-0042/18-00) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” w trybie zapytania ofertowego.

Related Posts

Skip to content