Poczta Harcerska 28 „Szaniec” jest kontynuatorem działań Harcerskiego Szczepu  im. Szarych Szeregów działającego w latach 70 ubiegłego wieku w Hufcu Wrocław-Fabryczna, który realizował akcję pod nazwą „Pamięć”. W dniu 17 października 2015 nasza Poczta odwiedziła wrocławskie cmentarze pozostawiając na grobach „Chorągiewki Pamięci”. Akcja „Pamięć” jest jednym z elementów realizacji zadania „Nasza biało-czerwona..” –  dofinansowanego z środków Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Na dzień dzisiejszy odwiedzono 10 cmentarzy , na których zostawiono około 200 chorągiewek. Na wielu grobach witały chorągiewki z lat poprzednich, często zniszczone ale „reanimowane” przez opiekunów grobów, co cieszyło, a nawet wzruszało.

Chorągiewki znalazły się na grobach:

  • seniorów: hm.Ksawerego Osieckiego, hm. Antoniego Gregorkiewicza, hm. Wandy Tomaszewskiej, hm. Zygmunta Gałdzickiego
  • Zastępcy Naczelnika ZHP hm. Władysława Guta;
  • Komendantów Chorągwi Dolnośląskiej: hm. Longina Kusiaka, hm. Andrzeja Machaya;
  • Komendantów Hufców: hm. Zbigniwa Skały, hm. Konstantego Paraskiewicza, hm. Krystyny Kotapskiej,  hm. Gustawa Michalskiego;
  • Szefa Wydziału Lotniczego Chorągwi hm. Ryszarda Komorowskiego;
  • Honorowego Naczelnika Poczt Harcerskich hm. Tadeusza Ulińskiego;
  • „Zośkowców”: Leszka Cieślińskiego, Leszka Januszkiewicza;
  • harcerzy polskiej drużyny w przewojennym Wrocławiu: Władysława Zarembowicza, Wilhelma Sarapaty, Wacława Wesołego, Gerharda Jarycha, Rudolfa Tauera, Małgorzaty Wróbel.

Jak co roku ,przy wykonywaniu chorągiewek pomagali harcerski i harcerze z Hufca Wrocław.
Akcja trwa nadal, a dodatkowo dzień przed Świętem Zmarłych zostaną złożone chorągiewki na Cmentarzu Wojska Polskiego, Cmentarzu Żołnierzy Włoskich i pod pomnikami związanymi z historią naszej ojczyzny.

Druh Krzysztof Mosiewicz

Related Posts

Skip to content