Oficjalna strona internetowa Chorągwi Dolnośląskiej Związku Harcerstwa Polskiego

Aktualności

,

Znak sprawy Nr 2/B/2020 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2 Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska zaprasza do złożenia oferty w celu zakupu nieruchomości gruntownej zabudowanej budynkami użytkowymi położonej na działce nr 290/3, …

,

14 grudnia 2020 r. w Starczewie odbyło się uroczyste przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju przez Komendę Chorągwi Dolnośląskiej ZHP reprezentantom 15 hufców. Światło z Betlejem pozwoliło na rozpalenie wspólnego ogniska, przy którym komendy …

,

Wrocław, 15.12.2020 r.  Nr 1/B/2020   ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO  w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntownej zabudowanej budynkami użytkowymi położonej na działce nr 290/3, AM-2 w miejscowości Borowa przy ul. Lipowej 42, gmina Długołęka, woj. Dolnośląskie, …

,

Reprezentacja Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP – druhna Komendant hm. Dorota Kołakowska, Skarbnik – phm. Dawid Stec odebrali z Betlejemskie Światło Pokoju od Naczelniczki ZHP hm. Anny …

,

Wrocław, 09 grudnia 2020 r.  Nr 13/ZP/2020  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia na „Dostawa materiałów harcerskich do rozwijania kompetencji społecznych i obywatelskich w projekcie „Dolnośląskie Podwórka” w ramach Regionalnego Programu …

,

Chorągwiana Komisja Stopni Instruktorskich informuje, że grudniowe spotkanie tradycyjne odbędzie się przed świętami Bożego Narodzenia tj. 16 grudnia 2020 r., o godzinie 17:30 w formie spotkania online (za pomocą aplikacji MS Teams). …

,

Druhny i Druhowie, pragnę Was poinformować, że z dniem 30 listopada 2020 r. złożyłem rezygnację z pełnienia funkcji Przewodniczącego Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich jak również z członkostwa w Komisji. Dziękuję wszystkim z którymi …

,

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław Zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego dostawy materiałów harcerskich do rozwijania kompetencji społecznych i obywatelskich w projekcie „Dolnośląskie Podwórka” …

,

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego nr 12 dotyczącego „Dostawy materiałów harcerskich do rozwijania kompetencji społecznych i obywatelskich w projekcie „Dolnośląskie Podwórka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego …