Oficjalna strona internetowa Chorągwi Dolnośląskiej Związku Harcerstwa Polskiego

Zlot-2022-konferencja

"WY-CZYN. Harcerze i instruktorzy w obliczu kryzysu"

W obliczu aktualnej sytuacji – realnego zagrożenia, Związek Harcerstwa Polskiego stanął przed wieloma Wyzwaniami, z którymi przyszło Nam się mierzyć po raz pierwszy. Są to wyzwania dotyczące wielu aspektów działania organizacji: zarządzania, logistycznych, wychowawczych, obywatelskich, czy nawet dotyczących sfery emocjonalnej.

Konferencja będzie poruszała tematy dotyczące wyżej wymienionych Wyzwań i będzie szukała odpowiedzi na pytania: Czy ZHP jest gotowe na kryzysy? Jak mądrze pomagać w obliczu kryzysu? Jak pracować z wolontariuszami? Jak radzić sobie z własnymi emocjami w obliczu zagrożenia? Jaką wiedzę i umiejętności przekazywać zuchom i harcerzom, żeby sprostać obecnym wyzwaniom? Jak reagować na zachowania dyskryminacyjne?

Konferencja Instruktorska „WY-CZYN. Harcerze i instruktorzy w obliczu kryzysu” zrodziła się z potrzeby przedyskutowania najważniejszych obecnie dla Związku tematów i znalezienia systemowych rozwiązań dla Organizacji na przyszłość.

KOMENDA KONFERENCJI

hm. Andrea KOWERKO
(Hufiec ZHP Łagiewniki)
– Komendantka Konferencji

Kontakt: 
dsi@dolnoslaska.zhp.pl

hm. Anna BINKOWSKA
(Hufiec ZHP Wrocław Północ)
– Zastępczyni Komendantki 

Organizator:
Dolnośląska Szkoła Instruktorska “Młyn”

Termin:
4 czerwca 2022 r.,
Wrocław, Centrum Historii Zajezdnia, https://www.zajezdnia.org/

Wpisowe:
Uczestnicy Zlotu Chorągwi Dolnośląskiej ZHP w cenie zlotu.
Pozostali instruktorzy: 50 zł 

Nr konta: 14 1750 0012 0000 0000 4104 9669
Z dopiskiem DSCZ Zlot konferencja + imię i nazwisko uczestnika.

W ramach wpisowego gwarantujemy: dyplom uczestnictwa, wyprawkę uczestnika, bufet kawowy, obiad. 

Termin zgłoszeń:
20 maja 2022 r.

Charakterystyka uczestników i wymogi im stawiane:

Uczestnikami konferencji mogą być wszyscy instruktorzy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP,  którzy mają opłacone składki członkowskie za rok 2022.

 • Cele formy:
  Poszerzenie wiedzy instruktorów ZHP w zakresie zarządzania organizacją i zasobami w sytuacji kryzysowej.
 • Budowanie wśród uczestników konferencji odpowiedzialności i aktywnej postawy wobec obecnych wydarzeń.
 • Podniesienie jakości pracy wolontariuszy pełniących służbę w obliczu zagrożenia.
 • Wspieranie wdrażania dobrych wzorców działań i postaw wśród członków ZHP.
 • Stworzenie platformy dyskusji i wymiany doświadczeń wśród instruktorów

Zamierzenia:
(po konferencji uczestnicy będą):

 1. Wiedzieli, przed jakimi wyzwaniami stoi ZHP w obliczu aktualnej sytuacji,
 2. Znali różne możliwości pełnienia służby i niesienia pomocy,
 3. Rozumieli potrzebę zadbania o komfort psychiczny – własny oraz wolontariuszy, kadry hufca,
 4. Wiedzieli, jak reagować na zachowania dyskryminacyjne,
 5. Wiedzieli, jak dostosować program gromady/drużyny w sytuacji kryzysowej,
 6. Znali różne style zarządzania kryzysowego.

Pakiet uczestnika:

 1. Długopis,
 2. Notatnik,
 3. Drewniany identyfikator na rzemyku.

Ankieta zgłoszeniowa:

Czas trwania poszczególnych bloków:

 • SŁOWO WSTĘPNE 
 • Wyzwanie logistyczne
 • Wyzwanie obywatelskie 
 • GRUPY WARSZTATOWE 
 • Podsumowanie pracy w grupach 
 • Wyzwanie organizacyjne 
 • Przedstawienie wniosków poprzedniej konferencji 

Harmonogram:
Treści merytoryczne wystąpień, zajęć, bloków: 

WYSTĄPIENIA/PRELEKCJE (dla wszystkich uczestników)

Słowo wstępne: Przed jakimi wyzwaniami stanęło ZHP w obliczu zagrożenia? Jak jesteśmy do tego przygotowani? Jakie zostały podjęte działania? Co nas zaskoczyło? Czy ZHP jest gotowe na kryzysy? – prezentacja przedstawiciela chorągwi / GK ZHP

PANELE DYSKUSYJNE (dla wszystkich uczestników)

Wyzwanie logistyczne: Jak pracować z wolontariuszami? Jak odpowiednio dzielić zasoby? Jak mądrze pomagać w obliczu kryzysu? Jakie działania się sprawdziły, a jakie nie? Co warto powtórzyć? 

Wyzwanie duchowe: Jak poradzić sobie z własnymi emocjami w obliczu zagrożenia? Jak dbać o siebie, kiedy nadmiar informacji, podjętych działań wpływa negatywnie na samopoczucie? Co robić, kiedy zaczynamy odczuwać lęk?

GRUPY WARSZTATOWE (dla wszystkich uczestników)

Wyzwanie wychowawcze: Jaką wiedzę i umiejętności przekazywać zuchom i harcerzom, żeby sprostać obecnym wyzwaniom, kryzysom? Czy należy zmienić program gromad/drużyn w obliczu zagrożenia? Jakich inspiracji można szukać w historii ZHP? 

Wyzwanie obywatelskie:
Jak reagować na zachowania dyskryminacyjne w gromadach/drużynach? Jak prowadzić działania, by nie dopuścić do sytuacji, gdy ktoś staje się ofiarą lub świadkiem, a nawet sprawcą takich zachowań?

PODSUMOWANIE KONFERENCJI (dla wszystkich uczestników)

Prelegenci w ramach krótkich prezentacji podsumują wnioski z paneli dyskusyjnych. Spisane wnioski zostaną przesłane uczestnikom po konferencji.

Wyzwanie organizacyjne:
Jakie są style zarządzania w sytuacji kryzysowej? Jakie kroki podjąć w obliczu zagrożenia? Jak wygląda zarządzanie kryzysowe jednostką w innych organizacjach? – osoba z OSP, straży granicznej, szlachetna paczka.