Wyprawa na Monte Cassino – rekrutacja

Druhny i Druhowie

W dniach 16-25 września 2021 r. Komendy Chorągwi Dolnośląskiej, Wielkopolskiej i Mazowieckiej ZHP realizują zadanie pt. „Śladami 2 Korpusu Polskiego”. Wyjazd skierowany jest do członków ZHP, którzy ukończyli 15 rok życia. Przewiduje się, że delegacja z Hufców będzie liczyła po 5-6 osób. Proszę, zwróćcie uwagę, że wyjazd jest dosyć intensywny jeżeli chodzi o piesze wędrówki. Proszę aby do dnia 5 września zgłosić na maila dolnoslaska@zhp.pl chęć udziału w wyprawie. Uprzejmie informuję, że ilość miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegóły wyprawy w pliku: Wyprawa do Włoch 2021- planowany przebieg i informacje organizacyjne

Related Posts

Skip to content