Uzupełnienie składu Rady Chorągwi

W związku z rezygnacją  hm. Łukasza Lewandowskiego  z funkcji członka Rady Chorągwi Dolnośląskiej ZHP,  Rada Chorągwi musi uzupełnić swój skład. Prosimy zatem  o zgłaszanie kandydatur na tę funkcję. Pisemne zgłoszenie powinno zawierać informację o kandydacie (wg załączonego wzoru), opinię komendanta hufca oraz zgodę kandydata.

Zgłoszenia należy złożyć w Komendzie Chorągwi Dolnośląskiej ZHP we Wrocławiu do 03.02.2017 r.

Zgłoszenie kandydata do RChD
Przewodnicząca
Rady Chorągwi Dolnośląskiej ZHP
hm. Anna Kirkiewicz

Related Posts

Leave a Reply

Skip to content