Rocznica śmierci hm. Stefana Mirowskiego

Mieć zaszczyt. Traktować harcerską służbę jako zaszczytny obowiązek, nie oczekując nagród, odznaczeń, wyróżnień. I tylko jedna nagroda za służbę: poczucie spełnionego obowiązku, oceniane we własnym sumieniu. Nie medale, nie premie, nie dyplomy, tylko – a może aż – spokojne sumienie, źródło wewnętrznego zadowolenia, szczęścia. Ku temu zmierza harcerskie, obywatelskie wychowanie. (hm. Stefan Mirowski)

13 lipca 2019 r., w rocznicę śmierci, reprezentacja Chorągwi Dolnośląskiej ZHP złożyła symboliczny wieniec oraz zapaliła znicze na grobie druha hm. Stefana Mirowskiego – bohatera naszej Chorągwi.

Dla dolnośląskich harcerzy i instruktorów, druh hm. Stefan Mirowski był jest i będzie największych autorytetem. Jego słowa do dziś cytowane i wygłaszane są w gawędach, podczas ognisk, kominków i kuźnic.

Related Posts

Skip to content