Oficjalna strona internetowa Chorągwi Dolnośląskiej Związku Harcerstwa Polskiego

Dolnośląski Referat Starszoharcerski

SKŁADZADANIANAJBLIŻSZE DZIAŁANIAMATERIAŁYKONTAKT
 • phm. Aleksandra Skrobek (Hufiec Świdnica) – kierowniczka referatu,
 • phm. Dominik Zięcina (Hufiec Środa Śląska) – zastępca kierowniczki,
 • phm. Julia Jeleń-Kryjom (Hufiec Wrocław Północ),
 • phm. Paweł Łukaszewski (Hufiec Powiatu Trzebnickiego),
 • pwd. Maria Jaworska (Hufiec Oleśnica),
 • pwd. Maja Skotnicka (Hufiec Świdnica)

Poniższe zadania wynikają z Uchwały nr 10/XI/2020 Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP z 13.05.2020 r. w sprawie przyjęcia Standardu pracy Dolnośląskich Referatów Metodycznych wraz z załącznikiem.

Zadania wykonywane względem instruktorów odpowiedzialnych za wsparcie metodyczne drużynowych (członkowie komend hufców, namiestnicy, szczepowi).

Szkolenie kadry metodycznej

 1. Kursy i szkolenia dla kadry metodycznej poziomu hufcowego – zadanie realizowane we współpracy z Dolnośląską Szkołą Instruktorską „MŁYN”,
 2. Wsparcie organizacji kursów drużynowych – może być ono realizowane poprzez:
 • Wsparcie komendy kursu, organizowanego przez Hufcowy lub Międzyhufcowy Zespół Kadry Kształcącej (np. poprzez konsultację programu, pomoc w organizacji, prowadzenie pojedynczych zajęć),
 • Współorganizację kursu (np. poprzez członkostwo w komendzie, udział instruktora referatu jako komendanta kursu itd.),
 • Organizację kursu przez referat we współpracy z dowolnym hufcowym/międzyhufcowym ZKK lub DSI „Młyn”.

Kontakt i wsparcie

 1. Kontakt indywidualny – zapewniający wzajemną wiedzę o działaniach podejmowanych w chorągwi i hufcu, informację o działaniach zespołów itd.
 2. Spotkania wymiany doświadczeń – organizowane, by podnosić kompetencje oraz dawać możliwość integracji pomiędzy instruktorami odpowiedzialnymi w hufcach za wsparcie metodyczne drużynowych, w tym realizowane w formie warsztatów,
 3. Wsparcie organizacji metodycznych wydarzeń hufcowych – może być ono realizowane poprzez:
 • Wsparcie w zakresie merytorycznym,
 • Promocję wydarzenia,
 • Udział w wydarzeniu instruktorów referatu,
 • Współorganizację przez instruktorów referatu.

Zadania wykonywane względem członków komend hufców odpowiedzialnych za wsparcie metodyczne, namiestników, szczepowych oraz innych instruktorów-metodyków (np. doświadczonych drużynowych)

Inspiracje metodyczne

 1. Formy wymiany doświadczeń, np. konferencje, warsztaty, seminaria, spotkania itp. (w przypadku, gdy są to formy kształceniowe – zadanie wykonywane jest we współpracy z Dolnośląską Szkołą Instruktorską „MŁYN”),
 2. Publikacje i materiały metodyczne – zadanie realizowane we współpracy z Dolnośląskim Zespołem Inspiracji i Poradnictwa – może być realizowane poprzez:
 • Tworzenie lub współtworzenie materiałów metodycznych (np. propozycji programowych, poradników, gier itd.),
 • Tworzenie lub współtworzenie publikacji (np. czasopism, książek),
 • Rozpowszechnianie materiałów wytworzonych przez inne zespoły chorągwi lub tworzonych w przeszłości, w tym współpraca z Chorągwianą Komisją Stopni Instruktorskich w kontekście przekazywania materiałów z prób.
 • Rozpowszechnianie materiałów udostępnianych przez centralę ZHP (tworzone przez wydziały i zespoły GK ZHP lub inne chorągwie ZHP),
 • Rozpowszechnianie materiałów udostępnionych przez hufce Chorągwi Dolnośląskiej ZHP, w tym współpraca z hufcowymi, międzyhufcowymi Komisjami Stopni Instruktorskich w kontekście przekazywania materiałów z prób.

Wszystkie powyższe działania składają się na realizację najważniejszego zadania Dolnośląskich Referatów Metodycznych, jakim jest tworzenie wspólnoty metodycznej. 

Tworzenie wspólnoty metodycznej

 1. Budowanie stałych więzi w zespole oraz z osobami, z którymi pracujemy (instruktorzy w hufcach).
 2. Stwarzanie wspólnej przestrzeni do spotkań:
 • Przestrzeń wymiany doświadczeń (spotkania, warsztaty itd.),
 • Przestrzeń lokalowa,
 • Wspólne kanały komunikacji:
  • Wewnętrzne – między instruktorami referatu;
  • Zewnętrzne – dla wspólnoty metodycznej budowanej na poziomie chorągwi.

Ze względu na trwającą pandemię, poniższe terminy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w zależności od bieżącej sytuacji

STYCZEŃ 2021

LUTY 2021

 • 26-28.02.2021: Zbiórka Komend Hufców – wsparcie organizacji bloków dla osób odpowiedzialnych za wsparcie metodyczne i programowe w hufcach.

MARZEC 2021

 • 26-28.03.2021: Kurs Drużynowych Starszoharcerskich (cz.1/3).

KWIECIEŃ 2021

 • 16-18.04.2021: Ogólnopolska Zbiórka Referatów Metodycznych organizowana przez Wydział Wsparcia Metodycznego GK ZHP – udział w wydarzeniu,
 • 23-25.04.2021: Kurs Drużynowych Starszoharcerskich (cz.2/3).

MAJ 2021

 • 07-09.05.2021: Kurs Drużynowych Starszoharcerskich (cz.3/3).

CZERWIEC 2021

 • 03-06.06.2021: Zlot Chorągwi Dolnośląskiej ZHP we Wrocławiu – organizacja programu dla drużyn starszoharcerskich.

WRZESIEŃ 2021

 • 09-12.09.2021: XXIX Rajd Granica – wsparcie przedsięwzięć programowych.

PAŹDZIERNIK 2021

 • 15-17.10.2021: Ogólnopolska Zbiórka Referatów Metodycznych organizowana przez Wydział Wsparcia Metodycznego GK ZHP – udział w wydarzeniu.

LISTOPAD 2021

 • 19-21.11.2021: Zbiórka Komend Hufców – wsparcie organizacji bloków dla osób odpowiedzialnych za wsparcie metodyczne i programowe w hufcach.

GRUDZIEŃ 2021

 • 03-05.12.2021: ZIMOWA ZADYMA METODYCZNA – warsztaty dla kadr drużyn starszoharcerskich.

DZIAŁANIA JESZCZE NIEOKREŚLONE W KALENDARZU LUB DŁUGOTERMINOWE

 • Propozycja Programowa „Odkrywcy Dolnego Śląska” – współtworzenie chorągwianej propozycji w zakresie metodyki harcerskiej,
 • wsparcie i kontakt z osobami odpowiedzialnymi za wspieranie metodyczne w hufcach (namiestnicy, szczepowi, komendy hufców),
 • śledzenie informacji nt. zmian Systemu Instrumentów Metodycznych (SIM) oraz propagowanie nowych rozwiązań (w przypadku podjęcia decyzji RN ZHP i GK ZHP w sprawie ich przyjęcia).
Jeżeli chcesz skontaktować się z Dolnośląskim Referatem Starszoharcerskim, napisz wiadomość e-mail na starszoharcerski@dolnoslaska.zhp.pl