Oficjalna strona internetowa Chorągwi Dolnośląskiej Związku Harcerstwa Polskiego

Dolnośląski Referat Harcerski

SKŁADZADANIAMATERIAŁY REFERATU I CHORĄGWIANEMATERIAŁY GK ZHPKONTAKT
 • phm. Natalia Szyry (Hufiec Wrocław Wschód) – Kierowniczka Referatu
 • phm. Kaja Kowalska (Hufiec Jawor)
 • phm. Gilbert Tomal (Hufiec Powiatu Trzebnickiego)
phm. Natalia Szyry Wrocław jest jej rodzinnym miastem i właśnie tutaj, w 48 Wrocławskiej Drużynie Harcerek “Oszołomki”, rozpoczęła swoją harcerską przygodę. Pełniła funkcję Drużynowej i Zastępczyni Komendantki Szczepu ds. programowych. Od 2016 roku związana z Hufcem ZHP Wrocław Wschód, w którym najpierw, jako Członkini Komendy, czuwała nad jakością programu jednostek i hufca, a w 2019 roku rozpoczęła pracę na funkcji Komendantki. Jej harcerskie działania obejmują pracę programową, metodyczną i kształceniową. Jest współautorką propozycji programowych, posiada Brązową Odznakę Kadry Kształcącej. Przewodzi Hufcowej Kapitule Stopni Wędrowniczych. Najlepiej wspomina czasy, w których prowadziła zastęp harcerski, dlatego szczególną wagę przywiązuje do wspierania drużynowych w szkoleniu młodszej kadry jednostek. Od trzech lat organizuje Hufcowe Kursy Zastępowych i Przybocznych .ZIP. W 2018 roku uczestniczyła w organizacji Rajdu Granica, przygotowując program przedsięwzięcia. Rok temu, podczas Zlotu Chorągwi Dolnośląskiej w Zgorzelcu, była odpowiedzialna za przygotowanie i realizację Trasy Harcerskiej. Prywatnie studentka Górnictwa i Geologii w trakcie pisania pracy dyplomowej. Po uzyskaniu tytułu inżyniera planuje rozpocząć studia magisterskie na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym Politechniki Wrocławskiej. W czasie wolnym poszerza kolekcję roślin doniczkowych, głaszcze koty i wyprowadza gekony na spacery poza terrarium. Uwielbia kawę i słuchanie muzyki w podróży. Lubi prowadzić samochód, malować akwarelą, wyplata makramy i gra na gitarze. Potrafi skręcać zwierzątka z balonów. Chciałaby nauczyć się lepienia z gliny i szkliwienia naczyń. Jej marzeniem jest zamieszkać w Norwegii.
phm. Kaja Kowalska W szeregach Związku Harcerstwa Polskiego od ponad 15 lat. Przez 5 lat prowadziła drużynę harcerską, z której wyodrębniła się gromada zuchowa. Drużynowymi zostali jej wychowankowie. Obecnie pełni funkcję komendantki 1 Lwóweckiego Szczepu Harcerskiego „Topazowy Kamień” oraz z-cy komendanta Hufca ZHP Jawor. Od 6 lat nadzoruje pracę lwóweckich jednostek ZHP. Współorganizuje dla nich śródroczne biwaki oraz wakacyjne obozy w ramach Harcerskiej Akcji Letniej. Dba o rozwój swoich harcerzy i instruktorów koordynując realizację ich prób na kolejne stopnie oraz motywując do uczestnictwa w kursach. W tym roku (2020) pierwszy raz zorganizowała dla funkcyjnych lwóweckich jednostek kurs zastępowych i przybocznych, który ma w planie wpisać w kalendarz cyklicznych imprez szczepu. Od początku swojej instruktorskiej pracy ściśle współpracuje z rodzicami zuchów i harcerzy (czego efektem jest m.in. powstanie Harcerskiej Grupy Artystycznej „Krajka”), a także lokalnymi stowarzyszeniami, organizacjami, szkołami oraz przedsiębiorcami. Dzięki otwartości na drugiego człowieka w krótkim czasie zyskała wielu sojuszników, którzy systematycznie wspierają działania harcerzy. Za swoją pracę nad rozwojem harcerstwa we Lwówku Śl. została wyróżniona w Ogólnopolskim Plebiscycie Instruktorskim „Niezwyczajni 2018” – laureatka w kategorii „Młody Lider”. Efektem jej pracy jest odbudowanie po długiej przerwie struktur ZHP w jej rodzinnym mieście oraz prężnie działający szczep. Prywatnie studentka pielęgniarstwa na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Uwielbia górskie wędrówki i noclegi w klimatycznych górskich schroniskach. W wolnych chwilach, domowym zaciszu pogrywa na gitarze oraz próbuje zaprzyjaźnić się z ukulele.
phm. Gilbert Tomal Wywodzi się z Hufca ZHP „Piast” Poznań – Stare Miasto, w którym rozpoczął swoją harcerską drogę w 2000 roku przez 4 lata był drużynowym 21 Poznańskiej Drużyny Harcerskiej im. Tadeusza Rejtana. Następnie przez 4 lata wspierał Zespół Promocji i Informacji Hufca “Piast” im. Powstańców Wielkopolskich. – Od 2010r związany z Województwem Dolnośląskim. – Od 2014r Instruktor Hufca ZHP Powiatu Trzebnickiego im hm. Tadeusza Zawadzkiego ps. “Zośka” gdzie początkowo współpracuje z 5 Szczepem Harcerskim „Gniazdo”. – Od 2018r reaktywuje ruch harcerski ZHP w mieście Wołów. Obecnie pełni funkcję drużynowego 27 Wołowskiej Drużyny Harcerskiej „Bratnie Płomienie”, a także komendanta 4 Szczepu Harcerskiego „Quo Vadis”. – Od 2019r jest instruktorem działającym w Dolnośląskim Referacie Harcerskim. Przez 12 edycji wspierał swoim doświadczeniem największą w Polsce cykliczną imprezę o charakterze służby – Harcerska Służba Lednica. Podczas swojej harcerskiej służby wychował kolejnych 7 instruktorów. Obecnie jest w trakcie realizacji próby na stopień harcmistrza. Pasjonat turystyki górskiej i krajoznawczej. Obecnie realizuje projekt zdobywania Korony Gór Polski. Uwielbia śpiewać szanty i jeździć samochodem. Jego marzeniem jest nauczyć się grać na gitarze oraz zdać patent żeglarski. W 2012r został odznaczony przez Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej odznaką Harcerska Służba Wielkopolsce. Natomiast w 2019r medalem ministra zdrowia Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu w sumie oddał już 30 litrów krwi. Pełni zawodową służbę wojskową w 2 Kompanii Regulacji Ruchu w Oleśnicy. Ma żonę Magdalenę.
Współpracownicy zespołu:
 • phm. Alicja Rzechuła - Hufiec ZHP Wrocław Północ
 • pwd. Gabriela Dąbrowska - Hufiec ZHP Powiatu Trzebnickiego
 • pwd. Karolina Widera - Hufiec ZHP Wrocław Południe
 • pwd. Oliwia Zarzycka - Hufiec ZHP Ziemi Dzierżoniowskiej
 • pwd. Agnieszka Skatulska - Karkonoski Hufiec ZHP w Jeleniej Górze
Poniższe zadania wynikają z Uchwały nr 10/XI/2020 Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP z 13.05.2020 r. w sprawie przyjęcia Standardu pracy Dolnośląskich Referatów Metodycznych wraz z załącznikiem.

Zadania wykonywane względem instruktorów odpowiedzialnych za wsparcie metodyczne drużynowych (członkowie komend hufców, namiestnicy, szczepowi).

Szkolenie kadry metodycznej
 1. Kursy i szkolenia dla kadry metodycznej poziomu hufcowego – zadanie realizowane we współpracy z Dolnośląską Szkołą Instruktorską „MŁYN”,
 2. Wsparcie organizacji kursów drużynowych – może być ono realizowane poprzez:
 • Wsparcie komendy kursu, organizowanego przez Hufcowy lub Międzyhufcowy Zespół Kadry Kształcącej (np. poprzez konsultację programu, pomoc w organizacji, prowadzenie pojedynczych zajęć),
 • Współorganizację kursu (np. poprzez członkostwo w komendzie, udział instruktora referatu jako komendanta kursu itd.),
 • Organizację kursu przez referat we współpracy z dowolnym hufcowym/międzyhufcowym ZKK lub DSI „Młyn”.
Kontakt i wsparcie
 1. Kontakt indywidualny – zapewniający wzajemną wiedzę o działaniach podejmowanych w chorągwi i hufcu, informację o działaniach zespołów itd.
 2. Spotkania wymiany doświadczeń – organizowane, by podnosić kompetencje oraz dawać możliwość integracji pomiędzy instruktorami odpowiedzialnymi w hufcach za wsparcie metodyczne drużynowych, w tym realizowane w formie warsztatów,
 3. Wsparcie organizacji metodycznych wydarzeń hufcowych – może być ono realizowane poprzez:
 • Wsparcie w zakresie merytorycznym,
 • Promocję wydarzenia,
 • Udział w wydarzeniu instruktorów referatu,
 • Współorganizację przez instruktorów referatu.

Zadania wykonywane względem członków komend hufców odpowiedzialnych za wsparcie metodyczne, namiestników, szczepowych oraz innych instruktorów-metodyków (np. doświadczonych drużynowych)

Inspiracje metodyczne
 1. Formy wymiany doświadczeń, np. konferencje, warsztaty, seminaria, spotkania itp. (w przypadku, gdy są to formy kształceniowe – zadanie wykonywane jest we współpracy z Dolnośląską Szkołą Instruktorską „MŁYN”),
 2. Publikacje i materiały metodyczne – zadanie realizowane we współpracy z Dolnośląskim Zespołem Inspiracji i Poradnictwa – może być realizowane poprzez:
 • Tworzenie lub współtworzenie materiałów metodycznych (np. propozycji programowych, poradników, gier itd.),
 • Tworzenie lub współtworzenie publikacji (np. czasopism, książek),
 • Rozpowszechnianie materiałów wytworzonych przez inne zespoły chorągwi lub tworzonych w przeszłości, w tym współpraca z Chorągwianą Komisją Stopni Instruktorskich w kontekście przekazywania materiałów z prób.
 • Rozpowszechnianie materiałów udostępnianych przez centralę ZHP (tworzone przez wydziały i zespoły GK ZHP lub inne chorągwie ZHP),
 • Rozpowszechnianie materiałów udostępnionych przez hufce Chorągwi Dolnośląskiej ZHP, w tym współpraca z hufcowymi, międzyhufcowymi Komisjami Stopni Instruktorskich w kontekście przekazywania materiałów z prób.

Wszystkie powyższe działania składają się na realizację najważniejszego zadania Dolnośląskich Referatów Metodycznych, jakim jest tworzenie wspólnoty metodycznej. 

Tworzenie wspólnoty metodycznej
 1. Budowanie stałych więzi w zespole oraz z osobami, z którymi pracujemy (instruktorzy w hufcach).
 2. Stwarzanie wspólnej przestrzeni do spotkań:
 • Przestrzeń wymiany doświadczeń (spotkania, warsztaty itd.),
 • Przestrzeń lokalowa,
 • Wspólne kanały komunikacji:
  • Wewnętrzne – między instruktorami referatu;
  • Zewnętrzne – dla wspólnoty metodycznej budowanej na poziomie chorągwi.
DZIAŁANIA JESZCZE NIEOKREŚLONE W KALENDARZU LUB DŁUGOTERMINOWE
 • Propozycja Programowa "Odkrywcy Dolnego Śląska" - współtworzenie chorągwianej propozycji w zakresie metodyki harcerskiej,
 • wsparcie i kontakt z osobami odpowiedzialnymi za wspieranie metodyczne w hufcach (namiestnicy, szczepowi, komendy hufców),
 • śledzenie informacji nt. zmian Systemu Instrumentów Metodycznych (SIM) oraz propagowanie nowych rozwiązań (w przypadku podjęcia decyzji RN ZHP i GK ZHP w sprawie ich przyjęcia).
Jeżeli chcesz skontaktować się z Dolnośląskim Referatem Harcerskim, napisz wiadomość e-mail na harcerski@dolnoslaska.zhp.pl