Oficjalna strona internetowa Chorągwi Dolnośląskiej Związku Harcerstwa Polskiego

Projekty i dotacje 2021

Zadania publiczne i dotacje realizowane przez Chorągiew Dolnośląską ZHP w 2021:

Harcerska służba braterstwaGórska przygoda„KierunekW
 

ZHP Chorągiew Dolnośląska przystąpiła do realizacji zadania  „Harcerska służba  braterstwa” , którego celem jest przygotowanie i dostarczenie paczek z artykułami spożywczymi/chemii gospodarczej/środków ochrony osobistej  dla łącznie 60 kombatantów i osób represjonowanych

Każdy wolontariuszy uczestniczący w projekcie, a wchodzący w skład zespołów dostarczających zakupy będzie miał dodatkowe zadanie polegające na przeprowadzeniu krótkich wywiadów z  beneficjentami.

Dzięki spotkaniu młodych ludzi (harcerzy i instruktorów) z kombatantami czy byłymi opozycjonistami – harcerze poszerzą wiedzę o historii Polski, a kombatanci oraz osoby represjonowane będą mogli przekazać swoje wspomnienia i doświadczenia kolejnemu pokoleniu Polaków.

Młodzież uczestnicząca w zadaniu wykona następujące:

  1. Zakupy spożywcze – 1 na dwa tygodnie (3 x w zadaniu)
  2. Zakupy środków chemicznych i odkażających (1 w zadaniu)
  3. Będzie rozwozić przygotowane zakupy/paczki do domów kombatantów.

W projekcie uczestniczą harcerze i instruktorzy ZHP z hufców: Jawor, Powiatu Trzebnickiego, Świdnicy , Zgorzelca, Lubina.

Zadanie finansowane jest w kwocie 30 000,00 zł ze środków Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

 

 

Komenda Dolnoslaskiej Chorągwi ZHP realizuje projekt” Górska Przygoda podczas XXIX Ogólnopolskiego Rajdu Granica” dofinasowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 194780,00 zł oraz ze środków ROHiS w kwocie 21000,00 zł.
Celem projektu jest:

  • Aktywizowanie harcerzy z niepełnosprawnościami do zdobywania nowych umiejętności (sportowych, turystycznych, artystycznych) we współpracy ze sprawnymi rówieśnikami
  • integracja społeczna między drużynami harcerskimi – harcerzy sprawnych i niepełnosprawnych, integracja społeczna niepełnosprawnych harcerzy w społeczeństwie
  • Prezentacja aktywizujących form działalności drużyn Nieprzetartego Szlaku,

„Górska Przygoda ” to projekt realizowany dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej aktywizujący ich w dziedzinie czynnego uprawiania turystyki. W ramach projektu beneficjenci wezmą udział w specjalnie dla nich przygotowanych trasach podczas XXIX Ogólnopolskiego Rajdu „Granica”. Jest to jedna z największych imprez turystycznych, w której uczestniczą harcerze z Dolnego Śląska oraz reprezentacje z całej Polski.  W roku 2021 planujemy udział 200 harcerzy z niepełnosprawnościami. Będą to niepełnosprawni harcerze z drużyn Nieprzetartego Szlaku z całej Polski.

W ramach „Górskiej Przygody” oprócz wędrówki trzema przygotowanymi trasami odbędą się zajęcia artystyczne, sportowe, turystyczne i rekreacyjne, które w różnych formach rozbudzą aktywność dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Wydarzenie to da również możliwość integracji środowisk zuchów i harcerzy niepełnosprawnych między sobą oraz z pozostałymi uczestnikami Rajdu „Granica”. Wspólne zmagania jednoczyć będą młodych ludzi w działaniu i współzawodnictwie, którego konkurencje odbywają się podczas sobotniego finału drużyn. Zadania sprawnościowe, manualne sprawdziany umiejętności dostosowane do możliwości psychoruchowych dzieci i młodzieży z drużyn Nieprzetartego Szlaku wyłonią najlepiej przygotowane drużyny rajdowe.

Tegoroczna Górska Przygoda podczas XXIX Rajdu Granica odbędzie się w terminie od 9 do 12 września.

 

Komenda Chorągwi Dolnośląskiej ZHP realizuje projekt „Kierunek Rozwój- cykl szkoleń dla kadry ZHP  i wolontariuszy działających na rzecz osób niepełnosprawnych” dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 135 435,00 zł oraz ze środków Narodowego Instytutu Wolności programu ROHiS w kwocie 19 000,00 zł.

Projekt realizowany jest w okresie 1 stycznia 2020 do 30 czerwca 2021 roku.

Cele projektu : Doskonalenie kwalifikacji kadry ZHP bezpośrednio zaangażowanej w proces rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych (harcerzy i osób niezrzeszonych w organizacji) co wpłynie na podniesienie poziomu jakości życia ich podopiecznych, profesjonalizm i skuteczność oddziaływań w zakresie integracji społecznej oraz zwiększania samodzielności i aktywności życiowej osób niepełnosprawnych

W ramach projektu planowane są:

  1. warsztaty, które pozwolą na:

* Doskonalenie pracy instruktorów, wymianę doświadczeń, poznanie nowych form i metod pracy
z dzieckiem niepełnosprawnym.

* Doskonalenie wiedzy i umiejętności kadry instruktorskiej ZHP w zakresie społecznej integracji osób niepełnosprawnych prowadzące do zwiększania samodzielności i aktywności życiowej ich podopiecznych.

* Ujednolicanie wiedzy w zakresie tematyki warsztatów wśród instruktorów ZHP i wolontariuszy działających na rzecz osób niepełnosprawnych w różnych regionach Polski.

  1. seminaria – trzydniowe spotkania grup instruktorskich zainteresowanych wybranym tematem. Seminaria dają możliwość wymiany doświadczeń, pozwalają nie tylko na zapoznanie się z nową wiedzą, ale utrwalenie już posiadanej, nauczenie się umiejętności argumentowania w dyskusji, uzasadniania własnego stanowiska w zakresie stosowanych form i metod pracy z dzieckiem niepełnosprawnym.

Do 1 maja 2021 roku zrealizowano 4 edycje warsztatów, które odbyły się w Szklarskiej Porębie, w OSW ‘Perkoz” w Schronisku Górskim „Głodówka” w Bukowinie Tatrzańskiej. Udział wzięło łącznie 95 osób.

Do końca czerwca zorganizowane zostaną 2 seminaria oraz 2 warsztaty.