Oficjalna strona internetowa Chorągwi Dolnośląskiej Związku Harcerstwa Polskiego

Kandydaci do Władz Chorągwi

SĄD HARCERSKI CHORĄGWIRADA CHORĄGWIKOMISJA REWIZYJNA CHORĄGWI

HM. MAREK CHARAŃCZUK, Hufiec Legnica

Hufiec ZHP w Legnicy rekomenduje kandydaturę harcmistrza Marka Charańczuka do składu Sądu Harcerskiego Chorągwi Dolnośląskiej ZHP.

Druh Marek ma wieloletnie doświadczenie we władzy sądowniczej w Chorągwi. Jest członkiem ustępującego składu Sądu. Przez część obecnej kadencji był jego Przewodniczącym. W tym czasie do sądu nie wpłynęła żadna sprawa. Nie ciąży na nim zatem żadna odpowiedzialność za obsadę i decyzje składów orzekających w tej kadencji Sądu.

Druh Marek pełni dziś funkcję zastępcy Komendanta Hufca ZHP w Legnicy. Pełni swoją funkcję rzetelnie z dużym zaangażowaniem i co najważniejsze – dobrymi efektami. Potrafi współpracować z osobami, które podlegały jego sądowniczej jurysdykcji w poprzednich kadencjach i nie miały powodów do zadowolenia z powodu treści zapadających orzeczeń. Zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz organizacji.

Ale działalność sądownicza, także ta w Naczelnym Sądzie Harcerskim, to tylko niewielki fragment harcerskiego życiorysu kandydata. Przede wszystkim przez 21 lat poświęcał się prowadzeniu drużyny, która w ubiegłym roku obchodziła swoje 30-lecie. Był też komendantem szczepu. Pracował w Komisji Stopni Instruktorskich, a obecnie jej przewodniczy. Jest odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi dla ZHP. Wiele pracy włożył w funkcjonowanie bazy w Zaborówcu. Pełni służbę nieprzerwanie od ponad 50 lat, co rusz podejmując się nowych wyzwań. Niedawno objął opieką 218 Drużynę Harcerską „Element”, uczestniczył z nią w legnickim zlocie organizacji harcerskich czy Harcerskim Starcie Hufca. Aktywnie włączył się w przyszłoroczną Akcję Letnią zabierając młodych instruktorów na lokalizację jednej z baz i szykując się do poprowadzenia kolejnego w swoim harcCV obozu letniego.

Harcerstwo nie jest jedyną aktywnością Druha. Nadal pracuje zawodowo. Był współautorem sukcesu „Harcerskiej Szlachetnej Paczki z Legnicy i okolicy”. W tym roku z ramienia Hufca podjął się pracy w Sztabie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Prochowicach.

hm. Stanisław Kalinowski, Hufiec Świdnica

hm. Stanisław KALINOWSKI – instruktor hufca ZHP Świdnica od 2005 roku, wcześniej w hufcu Wałbrzych. Od zawsze związany ze specjalnością wodniacką, jako drużynowy, retman, pilot chorągwi.
Wieloletni komendant obozów żeglarskich w Niesulicach.
Przez sześć lat zastępca przewodniczącego Chorągwianej Komisji Instruktorskiej, przez  dziewięć lat Przewodniczący Chorągwianego Sądu Harcerskiego. Od 2017 roku zastępca przewodniczącego – za okres ostatniej kadencji otrzymał pozytywną ocenę swojej pracy.

Osoba solidna, z długoletnim doświadczeniem. Uczestniczył w wielu rozstrzygnięciach spraw instruktorskich.
Prowadzi bardzo aktywny tryb życia, uprawia turystykę, tańczy w Zespole Pieśni i Tańca „Mokrzeszów”.

phm. ANNA DROŻDŻ, HUFIEC LEGNICA

Hufiec ZHP w Legnicy rekomenduje kandydaturę podharcmistrzyni Anny Drożdż do składu Rady Chorągwi Dolnośląskiej ZHP.

Druhna Anna jest obecnie skarbniczką Hufca ZHP w Legnicy. Pełni swoją funkcję rzetelnie z dużym zaangażowaniem i co najważniejsze – z widocznymi efektami. Potrafi wyznaczać cele wykraczające poza pespektywę rocznego planu pracy, co wydaje się być nieocenioną wartością instruktorki mającej kreować kierunki działania Chorągwi na najbliższe lata. Nabyła niezbędnego doświadczenia pełniąc m.in. funkcje drużynowej zuchowej, przewodniczącej kręgu instruktorskiego, komendantki i zastępcy komendanta Hufca Chocianów, zastępczyni i przewodniczącej komisji rewizyjnej Hufca ZHP w Legnicy, zastępczyni komendanta szczepu. Była także pełnomocniczką Komendantki i Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP d/s Hufca ZHP w Legnicy oraz bazy w Zaborówcu. Z wszystkich zadań wywiązywała się wzorowo.

Druhna Anna jest przykładem instruktorki, która pełni służbę nieprzerwanie, co rusz podejmując się nowych wyzwań zarówno na różnych szczeblach. Po uruchomieniu z sukcesem zaniedbanej bazy w ramach akcji „Powrót do Zaborówca”, skupiła się na motywowaniu do działania instruktorów swojego kręgu, a ostatnio dała osobisty przykład zakładając nową gromadę zuchową – dwunastą PJO w Hufcu.

Harcerstwo nie jest jedyną aktywnością Druhny. Pracuje w lokalnej Fundacji realizując bardzo ambitne projekty z pozyskanych funduszy. Była współautorką sukcesu „Harcerskiej Szlachetnej Paczki z Legnicy i okolicy”.

W tym roku z ramienia Hufca podjęła się pracy w Sztabie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Prochowicach oraz służby podczas zimowiska w Murzasichlu pod Zakopanem. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje m.in. kończąc z sukcesem Harcerską Akademię Rozwoju Pedagogicznego – projekt ZHP w partnerstwie z Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Dzięki skrupulatności druhny Anny współzarządzany przez nią Hufiec w ciągu dwóch lat nie tylko obronił się przed likwidacją, ale także ma stabilną sytuację finansową i uporządkowane wszelkie kwestie kwatermistrzowskie, księgowe, organizacyjne, instruktorskie i notuje spory wzrost liczebny, wzrost liczby PJO.

Proces dochodzenia do najlepszych dla naszej organizacji rozwiązań w zakresie zarządzania majątkiem w Zaborówcu odbywał się z udziałem druhny Ani patrzącej na całość z obu perspektyw. Daje nam to pewność, że służba w Radzie Chorągwi także będzie cechowała się najwyższą jakością i dbałością o nasze stowarzyszenie.

hm. Stanisław Dubiel, Hufiec Świdnica

hm. Stanisław Dubiel – instruktor Hufca ZHP Świdnica od 1991 roku.

Drużynowym 13 ŚDZ został w wieku 12 lat i pełnił tę funkcję przez 11 lat, a potem przez 3 lata był przybocznym w gromadzie zuchowej. Pełnił służbę jako członek namiestnictwa zuchowego, a następnie jako namiestnik, a także jako przewodniczący X MKI „Szefczyki” im. Janka Bytnara Rudego.
Ścieżka „harcerskiej kariery” to również  cztery lata w Komisji Kształcenia, przez 14 lat na funkcjach w Chorągwianej Komisji Rewizyjnej. Obecnie swoje doświadczenie wykorzystuje w pracach Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich. W latach 2014 – 2022 sprawował mandat członka Rady Naczelnej  ZHP. W Radzie Naczelnej ZHP był członkiem Komisji społecznej , a następnie wiceprzewodniczącym Komisji ds. zarządzania organizacją. Współtwórca przywrócenia w ZHP Medalu wdzięczności ZHP. W komisji ds. zarządzania organizacją aktywnie uczestniczył w nowelizacjach uchwał składkowych oraz Ordynacji Wyborczej ZHP. Dał się poznać jako instruktor rzetelny, niezawodny, aktywnie uczestniczył w posiedzeniach rady, na bieżąco informował środowisko o jej działaniach. Ma analityczny umysł i potrafi interpretować przepisy, regulaminy harcerskie.

phm. Jolanta Kozubal, Hufiec Legnica

Hufiec ZHP w Legnicy rekomenduje kandydaturę podharcmistrzyni Jolanty Kozubal do składu Komisji Rewizyjnej Chorągwi Dolnośląskiej ZHP.

Druhna Jolanta jest obecnie Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Hufca ZHP w Legnicy. Pełni swoją funkcję rzetelnie z dużym zaangażowaniem. Analizuje podejmowane decyzje w zakresie gospodarowania środkami finansowymi przez Komendę Hufca. Opiniuje planowane przedsięwzięcia uczestnicząc we wszystkich zbiórkach Komendy Hufca. Każdorazowo przez złożeniem miesięcznego rozliczenia Hufca w Chorągwi sprawdza dokumentację i potwierdza jej prawidłowość swoim podpisem obok podpisów komendanta i skarbnika Hufca.

Druhna Jolanta była nominowana w plebiscycie Niestrudzeni 2021 w kategorii drużynowy zuchowy bowiem prowadzi z powodzeniem 2 Prochowicką Gromadę Zuchową „Wilczki” w Prochowicach. Na bazie tej gromady powstała także 22 Prochowicka Drużyna Harcerska. Z okazji Dnia Myśli Braterskiej w 2021 roku listem pochwalnym wyróżniła druhnę Jolantę ówczesna druhna Naczelnik ZHP.

Druhna Jolanta jest przykładem instruktorki, która powróciła kilka lat temu na łono organizacji po przerwie w działaniu. Przed tą przerwą prowadziła drużynę starszoharcerską, następnie gromadę zuchową, była członkinią komendy Hufca, Młodzieżowego Kręgu Instruktorskiego „Agricola”, delegatką na Zjazd ZHP (pod panieńskim nazwiskiem). Jest laureatką odznaki „Zasłużona dla Hufca ZHP Legnica”.

Harcerstwo nie jest jedyną aktywnością Druhny. W społeczności lokalnej cieszy się dużym autorytetem. Co roku zaskakuje nowymi inicjatywami. Była liderem „Szlachetnej Paczki”, współautorką sukcesu „Harcerskiej Szlachetnej Paczki z Legnicy i okolicy”. Organizuje i rozlicza festyny parafialne. W tym roku z ramienia Hufca podjęła się zorganizowania Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Prochowicach oraz zimowiska w Murzasichlu pod Zakopanem. Aktywnie włączyła się w pomoc dla Ukrainy m.in. poprzez ugoszczenie 7 uchodźców na kolonii letniej w Stegnie oraz poprzez projekt finansowany przez UNICEF i WAGGGS pt. „Drużyny dla Ukrainy”. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje pedagogiczne i zawodowe. Niedługo kończy studia z zakresu psychologii.

Z pespektywy terenowej jednostki organizacyjnej, która w ciągu dwóch lat nie tylko obroniła się przed likwidacją, ale także notuje spory wzrost liczebny, wzrost liczby PJO, ma stabilną sytuację finansową i uporządkowane wszelkie kwestie kwatermistrzowskie, księgowe, organizacyjne, instruktorskie, na pewno będzie baczniej zwracać uwagę na prawidłowe funkcjonowanie Chorągwi we wszystkich wspomnianych aspektach.