hm. Zbigniew Nowak

Członek komendy ds. pracy z kadrą

Biogram

Sukcesy:

 • W 2009 r. zostałem podwójnym przybocznym w kilkunastoosobowych gromadzie zuchowej i drużynie wielopoziomowej. Stopniowo zbudowaliśmy dziś studwudziestoosobowy szczep, a ja jako jego programowiec stanąłem na czele zespołu “kampanii bohater”, w efekcie której szczep nosi imię hm. Kazimierza Grendy (pomysłodawcy Harcerskiej Poczty Polowej).
 • Od 2014 r. w Hufcu Września WRZOS miałem okazję współtworzyć od nowa struktury hufcowe – z powodzeniem prowadziłem Namiestnictwo Harcerskie i współtworzyłem Hufcowy Zespół Kadry Kształcącej.
 • Od 2014 r. wszedłem w skład ok. 35 kursów przygotowujących do zdobycia stopni i przygotowania do funkcji (część z nich prowadząc jako komendant). Było to przede wszystkim: po 7 kursów przewodnikowskich i drużynowych, 6 kursów podharcmistrzowskich, 2 kursy namiestników, 7 kursów kadry kształcącej, 1 kurs harcmistrzowski. Planuję kolejne.
 • Od 2018 r. nieustannie pracujemy (z coraz lepszymi wynikami) z Hufcową Komisją Stopni Instruktorskich nad przyjazną atmosferą podczas posiedzeń, w tym wprowadzając obrzędowość i tzw. “rozmowy połówkowe”.
 • W 2020 r. brałem udział w pracach nad odbudową pracy Dolnośląskich Referatów Metodycznych, później zostałem Kierownikiem Referatu Harcerskiego.
 • Na przełomie 2020 i 2021 r. wraz ze swoją komendą zorganizowaliśmy pierwszy z ZHP kurs podharcmistrzowski podczas pandemii COVID-19, później przekazując innym chorągwiom jak poradzić sobie w nowej sytuacji.
 • W 2021 r. rozpocząłem proces odbudowy Zespołu Kadry Kształcącej Chorągwi Ziemi Lubuskiej, doprowadzając z zespołem do organizacji największej ilości szkoleń w tej chorągwi od przeszło dekady.
 • Od 2018 r. posiadam Złotą Odznakę Kadry Kształcącej (ZOKK/816/2022) i Złotą Odznakę Kadry Programowej (ZOKP/27/2018).

Odznaczenia:

 • 2022 – Medal 100-lecia Odzyskania Niepodległości,
 • 2019 – Srebrna Odznaka Zasłużony dla Chorągwi Dolnośląskiej ZHP.
 • 2018 – Brązowy Krzyż za Zasługi dla ZHP
 • 2017 – Harcerska Służba Wielkopolsce

Kalendarium

2013-Present
CTO, Senior Software Engineer of Apple Co.
2008-2013
Senior Software Development, Project Manager, Cisco Network
2000-2008
Team Leader, Software Design and Development, Asus
1997-2000
Massachusetts Institute of Technology, Computer Engineering

Główne zadania:

W komendzie przede wszystkim moim zadaniem będzie dopilnowanie realizacji Systemu Pracy z Kadrą ZHP, szczególnie skoncentrowanie zadań nad szeroko pojętym wsparciem instruktorów.

 

Głównymi moimi zadaniami będzie m.in.

 • uświadomienie kadrze, że najważniejszym elementem Systemu pracy z kadrą jest wspieranie,
 • wspieranie kadry na poziomie hufca przez chorągiew (DSI, ChKSI, referaty),
 • wsparanie drużynowych i instruktorów,
 • Wspieranie kształcenia w hufcach (DSI),
 • Wspieranie procesu kształcenia kadry hufcowej (DSI),
 • Wspieranie procesu rozwoju instruktorskiego na poziomie prób pwd. i phm. (ChKSI),
 • Wspieranie potrzeb Chorągwi próbami na stopień hm. (ChKSI),
 • Włączenie referatów w proces wsparcia kadry hufców (w tym drużynowych),
 • Zbudowanie relacji z osobami od pracy kadrą w hufcach.

W zakresie moich obowiązków będzie:

 • wspieranie pracy Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich, Chorągwianego Zespołu Kadry Kształcącej oraz Dolnośląskich Referatów Metodycznych (Zuchowego, Harcerskiego, Starszoharcerskiego i Wędrowniczego),
 • współpraca z Członkami Komend Hufców odpowiedzialnymi za pracę z kadrą,
 • koordynowanie Dolnośląski Plebiscyt Instruktorski NIESTRUDZENI oraz Zloty Kadry Chorągwi Dolnośląskiej ZHP,
 • nadzorowanie Placówki kształcenia ustawicznego.

Kontakt:

Skip to content