hm. Ryszard Gacek

Zastępca komendanta ds. majątku

Biogram

Posiadane przeze mnie doświadczenie:

1984-1988 Kierownik ośrodka wypoczynku świątecznego OSiR Łagiewniki 1988 komendant wiejskiego hufca ZHP Łagiewniki. Przejmujemy tereny likwidowanych hufców w Sobótce, Strzelinie, Żórawinie, Katach Wrocławskich i tworzymy tam nowe PJO. Jestem w grupie instruktorów, którzy organizują pierwszy kurs przewodnikowski w chorągwi dolnośląskiej, dziś prężnie działa MZKK Kuźnia. Będąc Komendantem Ośrodka w Sobótce dokonuję remontu w Ośrodku nie sięgając po środki zewnętrzne. Ośrodek się rozwija, przyjmuje nowe grupy harcerskie, organizuje HALiZ. Pełniłem funkcję kwatermistrza Rajdu Granica, Zlotu “Florian” w Rogoźnicy, Zlotu Chorągwi podczas Kongresu Eucharystycznego. Pozyskałem wiele środków zewnętrznych na organizacje HAL oraz pracy śródrocznej z Urzędu Marszałkowskiego woj Dolnośląskiego, powiatów i gmin. Z sukcesem koordynuję organizację w jednym dniu trzech biegów Tropem Wilczym. Zarządzam Harcerską Bazą Obozową Hufca Łagiewniki w Pobierowie od ponad 25 lat, która posiada wysoki standard obozowania, ponieważ jest na bieżąco modernizowana. Na przestrzeni wielu lat ilość uczestników, to ponad 400 osób na jednym turnusie. Nie świadczy to o ilości, lecz o jakości organizacyjnej bazy. 

Sukcesy:

 • Odznaka Chorągwi Dolnośląskiej w stopniu srebrnym i złotym
 • Odznaka Nieść Chętna Pomoc – powódź 1997
 • Złoty Krzyż za Zasługi dla ZHP
 • Złoty medal zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
 • Medal stulecia Odzyskanej Niepodległości
 • Krzyż z okazji 150 rocznicy urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego

Kalendarium

2013-Present
CTO, Senior Software Engineer of Apple Co.
2008-2013
Senior Software Development, Project Manager, Cisco Network
2000-2008
Team Leader, Software Design and Development, Asus
1997-2000
Massachusetts Institute of Technology, Computer Engineering

Główne zadania:

W komendzie przede wszystkim moim zadaniem będzie nadzorowanie spraw majątkowych.

Głównymi moimi zadaniami będzie m.in.:

 • Dokonywanie oceny ryzyka rentowności działalności gospodarczej i statutowej.
 • Dywersyfikacja działalności gospodarczej, w tym znalezienie nowych źródeł przychodu.
 • Uporządkowanie spraw majątkowych pod kątem prawnym.  
 • Podniesienie wiedzy i kompetencji w zakresie zarządzania finansami i majątkiem.

W zakresie moich obowiązków będzie m.in.:

 • Nadzorowanie Dolnośląskiego Zespołu ds. majątku,
 • Nadzorowanie Kwatermistrza Chorągwi,
 • Nadzorowanie Komendanta Bazy w Czarnej Górmej,
 • Nadzorowanie Komendanta Bazy w Wojnowie,
 

Kontakt:

Skip to content