hm. Krzysztof Stachów

Zastępca komendanta ds. wsparcia hufców i relacji zewnętrznych

Biogram

Posiadane przeze mnie doświadczenie:

a) związane z organizacjami pozarządowymi, wykorzystam w działalności chorągwi:

Od 2008 roku związany jestem z pracą w wielu organizacjach pozarządowych. Od 2008 roku działam w Stowarzyszeniu Kraina Lasów i Jezior – Lokalna Grupa Działania, gdzie od 2012 roku pełniąc funkcję Skarbnika Zarządu, a od 2016 Wiceprezesa Zarządu. Równocześnie od 2008 działam w, utworzonym razem z mieszkańcami mojej gminy, Stowarzyszeniu „Z głębi serca”, gdzie pełniłem najpierw funkcję Prezesa Zarządu, a następnie Sekretarza Zarządu. Ponadto od 2015 pełnię funkcję Przewodniczącego Miejskiej Rady Pożytku Publicznego w Głogowie.

b) związane z kontaktem z hufcami, wsparciem hufców, promocją, wykorzystam w działalności chorągwi:

Od 2011 roku pełnię funkcję w Komendzie Hufca, najpierw związaną z programem, a następnmie do 2013 roku Komendanta Hufca. W czasie swoich kadencji mierzyłem się z wieloma trudnościami związanymi z dużą rotacją kadry, szczególnie drużynowych, zmianą po 35 latach bazy obozowej, jak również wznowieniem działalności harcerskiej po hufcach Góra i Polkowice.
Po wielu latach w Górze są zuchy i harcerze, a w tym roku powstaje kolejna drużyna. W Polkowicach powstał Polkowicki Związek Drużyn, w skład którego wchodzą 3 jednostki, a w powiecie polkowickim powstały kolejne jednostki. 

​​​​​​​Od 2014 roku pełnię funkcję w Komendzie Chorągwi, najpierw związaną z kontaktem z hufcami, a następnie z programem i pracą z kadrą. Równocześnie od 2017 roku (z przerwami) w komendzie chorągwi nadzoruję obszar komunikacji i promocji. Nadzorowanie tego obszaru nie należy do prostych, ponieważ rotacja instruktorów – wolontariuszy w tym zespole jest ciągła. Z sukcesem udaje mi się odnajdować szefów zespołów, pozyskiwać nowych instruktorów, którzy wspierają swoimi umiejętnościami chorągiew. Udało się stworzyć strony internetowe bazy w Pobierowie i Czarnej Górnej. Udało się stworzyć Katalog Identyfikacji Wizualnej Chorągwi.

Moją ulubioną działką w harcerstwie jest kształcenie. Posiadam Złotą Odznakę Kadry Kształcącej od 2018 roku. Realizuje kształcenie w hufcu działając w ZKK, od 2014 roku kształcę w Chorągwianym Zespole Kadry Kształcącej obecnie w Dolnośląskiej Szkole Instruktorskiej MŁYN, a od marca 2021 r. jestem Zastępcą Komendanta Centralnej Szkoły Instruktorskiej ZHP.

Dumny jestem z tego, że byłem opiekunem 9 pozytywnie zamkniętych prób na stopień podharcmistrza i 12 prób na stopień przewodnika.

Odznaczenia

 • 2022 – Medal 100-lecia Odzyskania Niepodległości,
 • 2020 – Srebrny Krzyż za Zasługi dla ZHP,
 • 2019 – Złota Odznaka Zasłużony dla Chorągwi Dolnośląskiej ZHP,
 • 2018 – Brązowy Krzyż Zasługi,
 • 2016 – Srebrny Odznaka Zasłużony dla Chorągwi Dolnośląskiej ZHP,
 • 2014 – Brązowy Krzyż za Zasługi dla ZHP.

Kalendarium

2013-Present
CTO, Senior Software Engineer of Apple Co.
2008-2013
Senior Software Development, Project Manager, Cisco Network
2000-2008
Team Leader, Software Design and Development, Asus
1997-2000
Massachusetts Institute of Technology, Computer Engineering

Główne zadania:

W komendzie przede wszystkim moim zadaniem będzie wspieranie hufców oraz budowanie i utrzymywanie relacji zewnętrznych.

Głównymi zadaniami do wykonania będzie m.in.:

 • Zbudowanie relacji, zaufania i przestrzeni do wymiany doświadczeń.
 • Dostosowanie wsparcia do potrzeb hufca.
 • Organizacja spotkań Komendy Chorągwi z każdą komendą hufca.
 • Wzmocnienie relacji zewnętrznych 
 • Zbudowanie relacji z osobami odpowiedzialnymi za obszar promocji w hufcach.
 • Wsparcie hufców w zakresie promocji działań.
 • Poprawa wizerunku komendy oraz chorągwi (wewnątrz i na zewnątrz). 
 • Podtrzymanie relacji z mediami regionalnymi.
 • Budowanie partnerstw z sojusznikami.
 • Wykorzystanie Intercampu 2024 w działalności chorągwi.
 • Dywersyfikacja środków przekazu.

W zakresie moich obowiązków będzie m.in.:

 • Nadzorowanie i wspieranie pracy hufców, 
 • Organizacja zbiórek komend hufców,
 • Nadzorowanie Ruchu Przyjaciół Harcerstwa, 
 • Nadzorowanie „Golgoty Wschodu”, 
 • Organizacja Gali NIESTRUDZENI,
 • Nadzorowanie pracy Dolnośląskiego Zespołu Promocji,
 • Nadzorowanie pracy Dolnośląskiego Zespołu Wsparcia Technicznego.

Kontakt:

Email : krzysztof.stachow@zhp.pl

Skip to content