phm. Dawid Stec

Skarbnik Chorągwi Dolnośląskiej ZHP

Biogram

Doświadczenie, które wykorzystam w działalności komendy chorągwi:

​​​​​​​Od ponad 10 lat zajmuję się sprawami finansowymi w ZHP. Najpierw jako Skarbnik Hufca Powiatu Trzebnickiego, następnie jako pracownik Chorągwi Dolnośląskiej ZHP. Od 2018 roku pełnię funkcję Skarbnika Chorągwi jak również kieruję Bazą obozową w Lginiu. Nadzoruję pracę księgowości, utrzymuję kontakt ze skarbnikami hufców, jak również pozyskuję środki finansowe na działania chorągwi. 

Ukończone kursy z zakresu „Zamknięcia roku finansowego w organizacjach pozarządowych”

Ponadto przez wiele lat związany jestem z organizowanym przez Chorągiew Rajdem Granica. Od kilku ostatnich lat jestem Członkiem Komendy Rajdu Granica ds. finansowych. Od 2018 roku jestem Koordynatorem chorągwianej reprezentacji na Betlejemski Zlot w Zakopanem. W 2022 roku Szefowałem Reprezentacji Wyprawy na Monte Cassino.

Sukcesy

 • Ujednolicenie i polepszenie dokumentacji finansowej w chorągwi
 • 2 krotny stypendysta Prezesa Rady Ministrów
 • Radny Rady Gminy Zawonia w latach 2014-2018 i przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Zdrowia i Spraw Socjalnych
 • Gruntowna modernizacja bazy obozowej w Lginiu w roku 2021

Kalendarium

2013-Present
CTO, Senior Software Engineer of Apple Co.
2008-2013
Senior Software Development, Project Manager, Cisco Network
2000-2008
Team Leader, Software Design and Development, Asus
1997-2000
Massachusetts Institute of Technology, Computer Engineering

Główne zadania:

W komendzie przede wszystkim moim zadaniem będzie dbanie o utrzymanie stabilnej kondycji finansowej chorągwi. 

Głównymi moimi zadaniami będzie m.in.:

 • Dokonywanie oceny ryzyka rentowności działalności gospodarczej i statutowej.
 • Dywersyfikacja działalności gospodarczej, w tym znalezienie nowych źródeł przychodu.
 • Uporządkowanie spraw majątkowych pod kątem prawnym.  
 • Podniesienie w chorągwi wiedzy i kompetencji w zakresie zarządzania finansami i majątkiem.

W zakresie moich obowiązków będzie m.in.:

 • Koordynowanie pracy ksiągowości chorągwi, 
 • Nadzorowanie i sprawdzanie rozliczeń finansowych hufców
 • Pozyskiwanie środków,
 • Obsługa Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego,
 • Obsługa Bazy danych odpadów.

Kontakt:

Email : skarbnik@dolnoslaska.zhp.pl

Skip to content