Oficjalna strona internetowa Chorągwi Dolnośląskiej Związku Harcerstwa Polskiego

Niestrudzeni 2021 – Nominowani – Wsparcie programowo-metodyczne

pwd. Karolina WISZNIEWSKA (Hufiec Wrocław)

Druhna Karolina Wiszniewska pełni funkcję Zastępcy Komendanta Szczepu ds. programowych w WSH „Czarna 13”. Do jej głównych obowiązków należy między innymi tworzenie planu pracy Szczepu, na podstawie którego to układane są plany poszczególnych jednostek przynależących do środowiska. Dodatkowo Karolina zatwierdza w szczepie wszystkie plany zanim zostaną wysłane do hufca, tak aby wszystkie wątpliwości i niejasności zostały wyjaśnione na najniższym szczeblu. Jest odpowiedzialna za jego śródroczną realizację i wsparcie drużynowych w jego prawidłowym przebiegu. Jej pomoc jest zauważalna również podczas organizacji wyjazdowych form pracy takich jak biwak rajd itp., ponieważ także tam zajmuje się oceną przygotowanego programu, a następnie go zatwierdza. Niejednokrotnie okazało się to dużym wsparciem i ułatwieniem dla kadry drużyn. Karolina pełni też funkcję programowca na obozach, gdzie jak wiemy prawdziwa praca zaczyna się na długo przed samym wyjazdem. Jest odpowiedzialna za plany pracy oraz koordynowanie realizacji planu na samym obozie, zakup materiałów programowych, ich transport i rozdysponowanie. Każdego wieczoru weryfikuje z drużynowymi sposób realizacji zajęć i omawia program na kolejne dni. Ponadto Karolina jest zaangażowana w życie Szczepowego Zespołu Promocji i Informacji, w którym odpowiada za utrzymanie instagrama, oraz redagowanie tekstów. Uczestniczy w projektach marketingowych i wspiera zespół swoją wiedzą z zakresu fotografii. Drużynowi często zwracają się do niej z pomysłami, które Karolina pomaga im przekuć w wartościowy plan działania. Jest dużym oparciem dla kadry zuchowej, ponieważ sama kiedyś pełniła funkcję drużynowej w jednej z gromad. Doświadczenie zdobyte na funkcji wychowawczej zdecydowanie pomaga w zrozumieniu potrzeb drużynowych. Niewątpliwie jest to osoba podziwiana w swoim środowisku i służy wielu harcerzom za autorytet. Funkcyjni szczepu z wielką chęcią otwierają u Karoliny próby na stopnie, ponieważ zawsze podchodzi ona do swoich podopiecznych indywidualnie. Niewątpliwie ważny czynnikiem jest też spełnienie swojego zobowiązania instruktorskiego i wychowanie już jednego następcy.

phm. Tomasz NATOŃSKI (Hufiec Lubin)

Druh phm. Tomasz Natoński pełni funkcję zastępcy komendanta Hufca ZHP Lubin oraz Komendanta Młodzieżowego Kręgu Instruktorskiego „Siódemka”. Nie jest to tylko pole do rozwoju dla przyszłych i aktualnych instruktorów, ale również dla jednostek, które są prowadzone przez członków kręgu. Druh Tomasz Natoński bardzo mocno angażuje się w pomoc i stwarzanie warunków do rozwoju lubińskiego harcerstwa. Podczas pandemii nadal organizował zbiórki środowiska oraz działania na rzecz zuchów i harcerzy. W 2021 roku należało do jego środowiska 5 jednostek: 4 drużyny harcerskie oraz 1 starszoharcerska. Ciągła praca pozwoliła na zachowanie stanu liczebnego wśród tych drużyn. Umiejętnie koordynuje działania instruktorów w hufcu. Wraz z instruktorami kręgu organizował rajdy, biwaki, akcje patriotyczne i charytatywne. Poprzez częste kontakty z gromadami i drużynami dostrzega ich potrzeby i nawiązuje do nich podczas instruktorskich dyskusji. Swoją instruktorską postawą pełną wartości i harcerskich idei wnosi bardzo dużo konkretnych i pozytywnych wskazówek do pracy instruktorskiego zespołu. W trakcie roku harcerskiego bierze udział w warsztatach harcerskich oraz zewnętrznych, które pozwalają rozwijać mu wiedzę i umiejętności do dalszego działania, Pełni swą funkcję z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem. Jest wzorem do naśladowania dla młodszych instruktorów. W wielu kryzysowych sytuacjach okazywał się być wsparciem dla wszystkich. Zawsze można na niego liczyć. Nie ma dla niego rzeczy niemożliwych do wykonania. Zawsze realizuje wszystkie zamierzone cele i zadania. Wiele wymaga od siebie, ale stawia też wysoko poprzeczkę innym, z którymi współpracuje. Stawia na jakość w harcerskim działaniu i pełnionej służbie. Swoją wiedzą chętnie dzieli się z innymi. Od wielu lat wspiera w dużym stopniu przedsięwzięcia programowe i kształceniowe np. pomoc w organizacji sztabu Ogólnopolskiego Rajdu "Granica", organizacja Harcerskich Akcji Letnich, bieżące przedsięwzięcia dla zuchów i harcerzy oraz przedsięwzięcia kształceniowe dla drużynowych i przybocznych.

phm. Aleksandra SKROBEK (Hufiec Świdnica)

Ola jest szefową referatu starszoharcerskiego. Jej służba na rzecz chorągwi oparta jest na wsparciu programowo-metodycznym. Pracują w referacie min. w pandemii wprowadziła cykl spotkań online Herbatka z Referatem, dla drużynowych z chorągwi by wesprzeć ich w codziennej pracy z drużyną. Za jej kadencji referat powiększył swój skład pozyskując instruktorów z różnych hufców. Większość z nich zmotywowała do współtworzenia propozycji programowej Chorągwi Odkrywcy Dolnego Śląska i była w ich pracę zaangażowana. Ostatnio wzięła udział w szkoleniu z nowego SIM, by współtworzyć zespół którego zdaniem jest wdrożenie SIM w chorągwi. Dzięki temu ma już za sobą działania kształceniowe na polu chorągwi. Ola ma wielką charyzmę i dużą wiedzę do pracy z młodymi instruktorami. Jej wiedza i doświadczenie wpływają na rozwój chorągwi. A wielka pokora daje potwierdzenie, że służba harcerska jest jej stylem życia.

phm. Natalia SZYRY (Hufiec Wrocław Wschód)

Natalia jest szefową referatu harcerskiego i w swojej pracy pokazała, że umiejętnie reaguje na potrzeby, by rzetelnie wywiązać się z powierzonych zadań. Jej służba na rzecz chorągwi oparta jest wsparciu programowo-metodycznym. Pracują w referacie prowadzi wiele działań. Współtworzy przedsięwzięcia programowe chorągwi. Ostatni przeszła szkolenie z nowego SIM, by współtworzyć zespół którego zdaniem jest wdrożenie SIM w chorągwi. Dodatkowo wspierała min. Hufiec Powiatu Trzebnickiego w organizacji kursu przewodnikowskiego. Jej wiedza i doświadczenie kształceniowe wzbogaciły ten kurs ponieważ była odpowiedzialna za jego merytorykę. Ponadto współtworzyła artykuł do propozycji programowej Odkrywcy Dolnego Śląska Natalia ma dużą refleksję co do swoje pracy, dobrze wyciąga wnioski, ma nowe pomysły na pracę z referatem, chce ciągle ulepszać swoją pracę co świadczy o jej dojrzałości instruktorskiej.

phm. Alina RATAJ (Hufiec Bolesławiec)

Podharcmistrzyni Alina Rataj od 20 lat jest instruktorem naszego Hufca, od zawsze związana ze specjalnością wodną. Jest instruktorem żeglarstwa, jachtowym sternikiem morskim i morskim sternikiem motorowodnym. Zawodowo pracuje jako nauczycielka zarówno z dziećmi, jaki osobami dorosłymi. Obecnie jest drużynową 5 Wodnej Gromady Zuchowej Szaleni Piraci oraz zajmuje się metodyką i programem w swoim Szczepie - Retmanacie Drużyn Wodnych, co przekłada się na stały jakościowy i ilościowy rozwój tego środowiska. Jest także członkinią KH ds. specjalności wodnej. Bardzo zaangażowana w działania Szczepu, skupia wokół siebie instruktorów oraz kandydatów na instruktorów, stanowiąc dla nich wszechstronne wsparcie i dbając o dalszy ich rozwój. Wieloletnie doświadczenie , duża wiedza i umiejętności dotyczące zarówno pracy instruktorskiej ,jak i specjalności żeglarskiej pozwalają Alinie na zajęcie w w swoim środowisku miejsca osoby , do której zawsze można zwrócić się o pomoc i dobrą, konkretną radę. To ona pomaga drużynowym w szczepie w planowaniu i realizacji zamierzeń, dba o właściwe stosowanie Harcerskiego Systemu Wychowawczego, jest inicjatorem i realizatorem wielu przedsięwzięć Retmanatu. W 2021 była odpowiedzialna za program tygodniowego rejsu po Wielkich Jeziorach Mazurskich obejmującego szkolenie żeglarskie, zdobywanie sprawności, realizację wymagań na stopnie harcerskie, zajęcia integracyjne i zwiedzanie okolicy. Kolejny raz odpowiadała na obozie żeglarskim za realizację programu tego obozu oraz była głównym szkoleniowcem na kursie żeglarskim. Jest osoba bardzo lubianą i cenioną w naszym Hufcu.