Oficjalna strona internetowa Chorągwi Dolnośląskiej Związku Harcerstwa Polskiego

Niestrudzeni 2021 – Nominowani – Komendant Szczepu

phm. Karol MARCYNIUK (Hufiec Świdnica)

Druh Karol Marcyniuk jest wybitną instruktorską osobowością i niekwestionowanym liderem środowiska świebodzickiego naszego hufca, przygotowanym do pełnienia tej funkcji. Ukończył warsztaty dla komendantów szczepów. Szczep, którym dowodzi to ponad 80 zuchów, harcerzy i harcerzy starszych zrzeszonych w czterech jednostkach: dwie gromady zuchowe, drużyna harcerska i drużyna starszoharcerska. Ich środowiskiem działania jest Miasto Świebodzice. Druh Karol jest instruktorem będącym wielkim wsparciem dla kadry szczepu poprzez m.in. cykliczne spotkania warsztatowe (dot. np. systemu TIPI), dofinansowania form kształcenia - warsztaty i kursy, zdobywanie środków na te formy, organizację wspólnych szczepowych form wyjazdowych – biwaki, Mikołajki szczepowe. Tworzy wraz z Radą Szczepu plan pracy, wyznacza wspólne kierunki działania, w oparciu o stworzoną wraz z Komendą Szczepu strategię rozwoju szczepu. Nadzoruje właściwe funkcjonowanie Harcerskiego Systemu Wychowawczego w szczepie. Dzięki jego staraniom szczep pozyskał duże pomieszczenie na harcówkę szczepu. Własnymi rękoma i przy zdobyciu środków zewnętrznych, pod nadzorem druha Karola pomieszczenie to zostało wyremontowane i dostosowane do potrzeb szczepu. Jest opiekunem prób instruktorskich na stopnie przewodnika i podharcmistrza, a sam ma otwartą próbę na stopień harcmistrza. Wraz z kadrą szczepu włącza się w działania programowe hufca, ale też sam jest ich animatorem. I tak na przykład jest twórcą i realizatorem Rajdu Czerwonego Misia dla gromad zuchowych. Projekt ten od dwóch edycji adresowany jest również do gromad z hufców Chorągwi Dolnośląskiej. Jest członkiem Zespołu Kadry Kształcącej naszego hufca, uczestniczy w organizacji szkoleń dla kadry, w tym m.in. warsztaty dla drużynowych i przybocznych, kursy przewodnikowskie. Corocznie organizuje obozu szczepu, służy pomocą w tworzeniu planów, rozliczeniu finansowym tych obozów. W 2021 roku pełnił funkcję kwatermistrza podczas II turnusu w Niesulicach. Doskonale współpracował z zespołem kwatermistrzowskim, potrafił zbudować dobre relacje, ale też umiejętnie planował, delegował i rozliczał z wykonanych zadań. Sprawy kwatermistrzowskie realizowane były na bieżąco, w tym sprawy związane z zakwaterowaniem i zadaniami zleconymi – naprawczo-konserwatorskimi oraz porządkowymi na bazie. Jako komendant szczepu dba o prawidłowe kontakty z władzami Świebodzic. Pełnieni funkcję Przewodniczącego Rady Pożytku Publicznego przy Burmistrzu Miasta Świebodzice. Ma doskonały kontakt z rodzicami członków szczepu, ale też wspiera drużynowych w zakresie budowania pozytywnych relacji z rodzicami, organizuje zebrania z rodzicami, spotkania wigilijne dla rodziców. Był Komendantem IX trasy ostatniego Rajdu Granica w pionie harcerskim – otrzymał wysokie i pozytywne opinie ze strony uczestniczących patroli. Potrafił pozyskać sponsorów, którzy ufundowali nagrody dla najlepszych patroli na trasie. W 2021 roku otrzymał wyróżnienie - odznakę okolicznościową "COVID-19" za pomoc w walce z pandemią na terenie Świebodzic. Druk Karol nie boi się wyzwań, jest bardzo operatywny i kreatywny, a swoim harcerskim działaniu - Niestrudzony.

hm. Maria LUBRYKA (Hufiec Wrocław Południe)

Od roku 2008 nieprzerwanie do dnia dzisiejszego pełni funkcję Komendantki Szczepu „Korzenie”. Druhna Maria posiada ogromne doświadczenie w zakresie pracy z dziećmi oraz szkolenia kadry instruktorskiej. Ukończyła wszystkie możliwe kursy podnoszące kwalifikacje. Szkoli młode pokolenia instruktorów ZHP, organizując warsztaty dla drużynowych. Od roku 2008 nieprzerwanie do dnia dzisiejszego pełni funkcję Komendantki Szczepu „Korzenie”. Brała wraz ze swoim szczepem udział w imprezach centralnych ZHP tj. Zlot w Kielcach, Krakowie, Wrocławiu. Druhna Maria posiada ogromne doświadczenie w zakresie pracy z dziećmi oraz szkolenia kadry instruktorskiej. Ukończyła wszystkie możliwe kursy podnoszące kwalifikacje. Szkoli młode pokolenia instruktorów ZHP, organizując warsztaty dla drużynowych. Od ponad dwudziestu lat, co roku wyjeżdża ze Szczepem „Korzenie” na obozy i zimowiska w ramach Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej, poświęcając swój urlop wypoczynkowy. Nawet w czasie trudnych lat 2020 i 2021 zorganizowała obozy dla drużyn szczepu. Pracą na rzecz ZHP zaraziła własną rodzinę, która również pełni funkcje instruktorskie. Wraz z drużynami szczepu uczestniczyła tez w Zlotach Intercamp w Niemczech i Holandii. Wraz ze swoją drużyną brała aktywny udział w wyprawach do Włoch w latach 2018, 2019. Wyprawy związane były z obchodami rocznic bitwy o Monte Cassino. Pracą na rzecz ZHP zaraziła własną rodzinę, która również pełni funkcje instruktorskie. Chętna jest do pomocy kadrze instruktorskiej całego Hufca Wrocław – Południe. Maria Lubryka naszym zdaniem przez swą aktywną i rzetelną działalność zawodową i społeczną, przyczynia się do budowania wspólnoty obywatelskiej Polaków, kształtowania poczucia tożsamości narodowej, do rozwoju społecznego jednostek harcerskich i społeczności lokalnej.

pwd. Marcin KUMÓR (Hufiec Wrocław)

Pwd. Marcin Kumór od 5 lat pełni służbę na stanowisku komendanta w największym i najprężniej działającym środowisku Hufca Wrocław im. Polonii Wrocławskiej. W ciągu tych lat liczba członków szczepu wzrosła kilkukrotnie, dobijając do 100 osób, a do tego, nie zmalała ona w trudnym czasie pandemii. Stała motywacja z jego strony w postaci rozmów indywidualnych i spotkań kadrowych online oraz braku przerw w organizacji HAL-u sprawiły, że nie odczuliśmy kryzysu związanego z brakiem spotkań w harcówce. Walcząc z przeciwnościami losu, nie zaprzestał on działań szczepu, jednocześnie mając na uwadze bezpieczeństwo podopiecznych zadbał o to, by odbył się obóz, spotkanie rozpoczynające i kończące rok, biwaki, kursy pierwszej pomocy i kształceniowe, wigilie w drużynach i udział w akcjach hufca. Jest on stale poinformowany o bieżących zasadach, by doradzać drużynowym, jak zapewnić bezpieczeństwo uczestników, bez wyłączania znacznej ilości działań z planu pracy. Dh Marcin jest komendantem obozów i biwaków naszego szczepu, stopniowo przekazując swoją wiedzę radzie szczepu, co przyczynia się do coraz większych i efektywniejszych wyjazdów. Mimo ogromu spraw związanych z dokumentacją, uczestniczy on aktywnie w zajęciach wraz z uczestnikami, a często sam je prowadzi. Zawsze okazuje wsparcie jednakowo wszystkim uczestnikom, a nawet rodzicom, którzy najbardziej przeżywają wyjazd. Jego działania są naprawdę szerokie, od sprawnie przeprowadzanych próbnych ewakuacji, przez zajęcia z musztry, po zrobienie herbaty w środku nocy dla chorego zucha. To, w jaki sposób chce pokazać światu nasze środowisko sprawia, że jesteśmy szczepem nawiązującym naprawdę dobre współprace, co można odczuć nawet w tym, że mamy stałego zaufanego kierowcę autokaru, ale także z dwiema radami większych wrocławskich osiedli- SM Popowice i SM Gądów, a także szkołami podstawowymi -SP nr 3 im. Mariusza Zaruskiego, SP nr 5 im. H. D. Steinhausa, parafią NPM Królowej Pokoju i Domem Zakonnym Misjonarzy Oblatów. Pozyskanie przez niego tylu sprzymierzeńców bardzo uświadomiło społeczeństwo o istnieniu szczepu, o za tym idzie, dało nam duże pole do harcerskiej służby. Dh Marcin stale zachęca nas do działań społecznych poprzez uczestnictwo w festynach osiedlowych, wolontariatach czy zajęciach z pierwszej pomocy dla szkół, a także w akcjach wolontariackich, jak Szlachetna Paczka, Sprzątanie Grobów, oraz WOŚP. Zawsze pomaga we wszystkim osobiście, pokazując, że jest harcerzem tak samo, jak my. Na wszelkich akcjach społecznych bierze udział aktywnie i stara się porozmawiać z możliwie każdym. Rodzice naszych podopiecznych wiedzą, że komendant jest osobą, do której mogą się zwrócić, co z resztą skrupulatnie robią (a komendant stara się przynajmniej raz w tygodniu odwiedzić którąś z jednostek pod koniec zbiórki). Wynika to z ogromnego zaufania, które zbudował na przestrzeni lat. Wie, jak ważna jest relacja z rodzicami członków szczepu, stale ją podtrzymuje i uczy drużynowych jak takie coś osiągnąć. Jest wsparciem dla młodszych instruktorów, gdy trafi się trudniejsza rozmowa z rodzicem, więc każdy z nas czuje się pewnie na swoim stanowisku, wiedząc, że nawet w takiej sytuacji może liczyć na wsparcie. Stała motywacja i umiejętny podział zadań przyczynił się do rozbudowy systemu kadry, który prezentuje się najlepiej od 30 lat istnienia jednostki. Komendant umiejętnie wyznaczył i wyszkolił swoich zastępców, jednocześnie oferując im ścieżkę rozwoju również na innych polach, niż tylko zarządzanie szczepem. Przyczynił się do stworzenia prawidłowo działającej od kilku lat komendy szczepu, a organizując biwaki kadrowe (na których analizujemy też konstytucję szczepu) pozwala również poczuć, że jesteśmy doceniani jako kadra Zaangażował się także w reaktywację starych członków szczepu do działania. Mając świadomość ich ogromnej wiedzy. chce dać szansę na poznanie ich również młodszym członkom szczepu Dba o pozyskiwanie odpowiedniego sprzętu, wspierając również Zespół Kwatermistrzowski oraz ZPI szczepu

phm. Magdalena PODOŚKA (Hufiec Karkonoski)

phm. Magdalena Podośka jest członkinią Komendy Hufca Karkonoskiego, drużynową 40 DH, prowadzi harcerski zespół muzyczny C-haos i Komendantką Szczepu ENIGMA od 10 lat, czyli od początku jego istnienia. Szczep liczy 6 jednostek (ponad 100 osób), jest zachowany ciąg metodyczny. Zbiórki i odprawy Komendy Szczepu są organizowane regularnie. Szczep realizował kampanię bohater: trwała od 2020 roku. Jej głównym wydarzeniem było zimowisko w Warszawie, gdzie spotkali się z powstańczynią Anna Jakubowską. Wprowadzili również współzawodnictwo drużyn i zastępów "Pszczeli zastęp", które symbolicznie nawiązywało do Szarych Szeregów. Drużyny i zastępy realizowały zadania dotyczące bohatera, dzięki czemu otrzymywały kolejno odznaki: brązowa, srebrną i złotą. Kampania zakończyła się w grudniu 2021 na II Rajdzie Enigma nadaniem szczepowi imienia Szarych Szeregów, a także proporca szczepu. W 2021 roku 24 Gromada Zuchowa zakończyła kampanię bohater i otrzymała imię Aleksandra Kamińskiego. Magda dba o to, aby drużyny i gromada dobrze funkcjonowały i stosowały Harcerski System Wychowawczy. Szczep brał udział w wielu wydarzeniach np. Wyprawa Polarna Zuchów, Turniej Technik Harcerskich, Zakończenie Roku Harcerskiego, Start Harcerski, Rajd Granica, obchody Święta Niepodległości, Betlejemskie Światło Pokoju. Członkowie szczepu organizowali wydarzenia takie jak WPZ, Turniej Technik Harcerskich, Zakończenie Roku Harcerskiego i Betlejemskie Światło Pokoju. phm. Magdalena Podośka zorganizowała w 2021 roku samodzielny obóz szczepu w Krzeczkowie, na obóz pojechało ponad 65 osób. Członkowie Komendy Szczepu realizują stopnie instruktorskie i dobrze prowadzą swoje jednostki. W komendzie szczepu funkcjonuje podział zadań, jest osoba do pracy z kadrą, zastępca ds. programu i kwatermistrz. Prowadzenie szczepu w 2021 roku jest niezwykle trudne ponieważ cała kadra wraz z komendantka Szczepu mieszka poza Jelenia Górą, głównie we Wrocławiu. Magda z pełnym zaangażowaniem wspiera swoją kadrę i swoje jednostki, jest opiekunem osób realizujących stopień przewodnika i podharcmistrza. Przestrzega Konstytucji Szczepu. Ukończyła chorągwiane warsztaty z SIM (2021) i kurs kadry kształcącej (2021). Moim zdaniem zasługuje na miano Niestrudzonej, ponieważ wkłada mnóstwo czasu i serce w Szczep Enigma.

pwd. Mateusz GŁĄBICKI (Hufiec Jawor)

Druh Mateusz Głąbicki w ciągu minionego, kolejnego ciężkiego dla całego świata roku - wykazał się niebywałą organizacją, instynktem przywódczym, a także inicjatywą niesamowicie działania społecznego w tym trudnym dla wszystkich czasie. Bez problemu potrafił zaangażować swoich podopiecznych w przejście do trybu hybrydowego tj. tradycyjne uczenie w działaniu i wyjście w teren oraz na multimedialne zbiórki za sprawą rozmaitych możliwości, które oferuje współczesna technologia. Tworzone prezentacje, specjalnie przygotowane filmy, czy nawet serwer w grze Minecraft to zaledwie garstka z ciekawych aktywności, które przeprowadził dla swoich harcerzy druh Mateusz. Ponadto jego działalność wykraczała też na ulice miasta, kiedy to podjął działanie w gminnym programie pomocy seniorom, których życie jest najbardziej zagrożone w dobie panującej pandemii. Część z jego podopiecznych również brała udział w tejże akcji, co podkreśla fakt o niezwykłej charyzmie oraz umiejętności przekazywania swej wiedzy oraz postaw młodszym pokoleniom jaworskiego Hufca ZHP. Podczas całego roku prowadził zadanie publiczne: Harcerska świetlica, gdzie śródroczną pracą harcerską zachęcał nowe osoby do wstąpienia w szeregi związku. Zorganizował akcję letnią dla swojego środowiska na bazie obozowej Hufca Jawor w Rozewiu. A także mimo trudów w podróżowaniu międzynarodowym - aktywnie wsparł swoją osobą wymianę z czeskim partnerem jaworskiej, harcerskiej społeczności - znajomością języka angielskiego oraz świetną komunikatywnością z innymi ludźmi - nawet o odmiennej kulturze w ruchu skautowym i narodowości. Sam prywatnie uczestniczył w praktykach międzynarodwych i zarządzał środowiskiem na odległość. Wsparł organizację przedsięwzięć Hufca dla całej społeczności miejskiej m.in. wydarzenie Poczuj magię świąt z harcerzami, gdzie środowiska i harcerze wyszły do mieszkańców roznosząc betlejemski ogień, sianko pod wigilijny stół czy organizacując otwarte ognisko z harcerskimi piosenkami. Tym samym druh Mateusz reprezentuje sobą wartości, które powinien posiadać wzorcowy komendant związku drużyn oraz instruktor Związku Harcerstwa Polskiego.