Oficjalna strona internetowa Chorągwi Dolnośląskiej Związku Harcerstwa Polskiego

Niestrudzeni 2021 – Nominowani – Harcerski Specjalista

hm. Andrzej Góralski (Hufiec Świdnica)

Druh Góralski to harcerski specjalista w wielu dziedzinach harcerskiego życia. To harcerki Wyga i harcerz całym życiem. Był reprezentantem naszego środowiska podczas pilotażu, konsultacji i testowaniu nowego Systemu Instrumentów Metodycznych ZHP. Swoje szerokie doświadczenie i wiedzę wykorzystuje będąc członkiem Komisji Stopni Instruktorskich. Wysoko stawia poprzeczkę przyszłym kandydatom na instruktorów, ale też służy radą i pomocą. Jest chętnie wybieranym opiekunem prób na stopnie. Druh Andrzej w tym roku harcerskim przekazał drużynę, ale w dalszym ciągu pracuje na rzecz jej członków. Bez względu na warunki - jego priorytetami są wytrwałość w dążeniu do celu oraz pozytywne nastawienie. Druh Andrzej w swojej pracy stawia na wszechstronny rozwój harcerzy, a najbliższa jego sercu jest turystyka i imprezy na orientację. Wraz z drużyną uczestniczył w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Turystyczno-Krajoznawczej zajmując wysoką pozycję. Jest motorem i inicjatorem udziału harcerzy z Mrówkojadów w cyklu ogólnopolskich imprez na orientację. Szkoli, uczy, doskonali, stawia wyzwania, pomaga, daje osobisty przykład. W naszym środowisku jest niekwestionowanym autorytetem, instruktorem niezwyczajnym, nieocenionym i niezastąpionym. Cudowny wzór do naśladowania. Bez względu na warunki – jego priorytetami są wytrwałość w dążeniu do celu oraz pozytywne nastawienie. W 2021 roku z okazji Dnia Myśli Braterskiej otrzymał List Pochwalny Przewodniczącej Rady Chorągwi oraz Komendantki Chorągwi. Został też wyróżniony Odznaką Okolicznościową "COVID-19" za ogromny wkład pracy podczas zwalczania pandemii. W poprzedniej edycji otrzymał nominację w Plebiscycie Niestrudzeni 2020. W moich oczach nie ma lepszego nad Góralskiego. Postać wyjątkowa. Kolejny raz przedkładamy jego kandydaturę.

phm. Anna BORWIK (Hufiec Głogów)

Ania poza funkcja drużynowej zuchej jest również członkinią WOPR i od wielu już lat pełni w hufcu funkcję ratownika wodnego, również w ubiegłym roku w trakcie HAL na bazie w Rozewiu. We wrześniu 2021r podjęła się zadania stworzenia grupy ratowniczej, której członkowie pod jej opieka maja poszerzać swoją wiedzę, doskonalić umiejętności i zapewnić bezpieczeństwo w trakcie organizowanych HAL. Swoją wiedzę medyczną i umiejętność pływackie chętnie przekazuje innym, m.in zaangażowała się w obstawę medyczną rajdu rowerowego organizowanego na terenie miasta w trakcie którego uczyła innych zasad pierwszej pomocy oraz w trakcie HAL prowadziła zajęcia z bezpiecznego zachowania się w wodzie i na plaży, niebezpieczeństw związanych z wodą oraz aktywności fizycznych które można uprawiać na akwenach otwartych. Trzeba przyznać, że Ania jest specjalista w ratownictwie wodnym, na bieżąco poszerza swoją wiedzę ratownicza i z wielką chęcią dzieli się nią z innymi dzieki czemu przyczynia się do kształcenia przyszłych ratowników. Swoją pasje ratownicza zaszczepia zarówno u starszych jak i u najmłodszych członach naszej organizacji m.in. w gromadzie zuchowej która prowadzi.

pwd. Norbert ŻUKOWSKI (Hufiec Lubin)

Druh Norbert pełni funkcję kwatermistrza Hufca Lubin blisko 8 lat. Szczególnie mocno angażuje się w remonty i przygotowanie do HAL bazy obozowej w Wygnańczycach. Na potrzeby bazy pozyskuje środki, sprzymierzeńców, koordynuje wszystkie prace kwatermistrzowskie i sam się w nie bardzo angażuje. Regularnie pełni funkcję komendanta lub kwatermistrza zgrupowań obozów harcerskich w Wygnańczycach. Zawsze można na niego liczyć we wszystkich akcjach i przedsięwzięciach lubińskiego Hufca pod każdym względem, logistycznym, programowym i metodycznym. Druh Norbert to zawsze 100% pewności, że wszystko będzie zrealizowane i przeprowadzone tak, jak być powinno.

phm. Leszek PÓŁROLNICZAK (Hufiec Powiatu Trzebnickiego)

Druh Leszek Półroczniak jest instruktorem który z dużym zaangażowaniem od wielu lat rozwija środowisko wspinaczkowe w naszej chorągwi. Jest harcerskim specjalistą zachęcającym do realizacji pasji i sportu jakim jest wspinaczka. Jego wiedza i doświadczenie jest wparciem dla harcerzy, zuchów ale także dla innych środowisk w naszej chorągwi. Dzięki druhowi Leszkowi w Cieszkowie powstała ścianka wspinaczkowa a wraz nią Harcerski Klub wspinaczkowy Direttissima. Klub od wielu lat szkoli harcerskich wspinaczy organizuje wiele przedsięwzięć realizowanych na poziomie hufca za także poza. Klub od wielu lat współpracuje w gminą, szkołami, organizacjami dla niepełnosprawnych organizując pod okiem druha Leszka zajęcia na ściance.

phm. Dariusz RATAJ (Hufiec Bolesławiec)

Podharcmistrz Dariusz Rataj to główny filar specjalności wodnej w naszym Hufcu. Jego służba instruktorska trwa nieprzerwanie od 30 lat. Jest instruktorem żeglarstwa i motorowodnym, ratownikiem WOPR, kapitanem jachtowym i motorowodnym, zawodowo pracuje jako nauczyciel zarówno z młodzieżą jak i osobami dorosłymi. Wszystkie umiejętności i wiedzę wynikające z posiadanych uprawnień oraz ogromnego doświadczenia wykorzystuje w pracy instruktorskiej w naszym Hufcu. Kierowany przez niego Retmanat Drużyn Wodnych składający się z gromady zuchowej, drużyny harcerskiej i starszoharcerskiej, posiada własną harcówkę oraz bardzo dużą ilość sprzętu wodnego i biwakowego. Dbałość o sprzęt żeglarski , jego systematyczne remonty i uzupełnienia spowodowały, że może on jednocześnie obsłużyć nie tylko harcerzy- wodniaków ,ale również harcerzy bez specjalności. Darek to człowiek z pasją "zarażający" innych, pokazujący ,że można robić to co się lubi z pożytkiem dla innych i samego siebie. Od ponad 20 lat jest corocznym organizatorem obozów żeglarskich na terenie bez stałej infrastruktury. W ubiegłym roku w obozie oprócz wodniaków uczestniczyli harcerze z innego bolesławieckiego szczepu, mieli tam możliwość praktycznego zapoznania się ze specjalnością żeglarską. W trakcie obozu odbył się także prowadzony przez instruktorów Retmanatu pod wodzą Darka kurs ,zakończony egzaminem na patent żeglarski. Kolejną inicjatywą, którą Darek podjął na przełomie maja i czerwca 2021 r. był tygodniowy rejs po Wielkich Jeziorach Mazurskich. Kadrę specjalistyczną wyprawy stanowili wyszkoleni w Retmanacie instruktorzy i harcerze, a udział w niej wzięli również członkowie zwykłych drużyn harcerskich. W 2021 r. harcerze wodniacy uczestniczyli także w regatach na Jeziorze Słup. Nie sposób w krótkim zgłoszeniu plebiscytowym opisać wszystkich działań specjalnościowych prowadzonych przez Darka, warto jeszcze na koniec podkreślić, że jest on osobą bardzo lubianą i cenioną w naszym Hufcu , naturalnym przywódcą bolesławieckich harcerskich wodniaków.