Oficjalna strona internetowa Chorągwi Dolnośląskiej Związku Harcerstwa Polskiego

Niestrudzeni 2021 – Nominowani – Drużynowy starszoharcerski

pwd. Zuzanna JAWORSKA (Hufiec Wrocław)

Druhna Zuzia jest dla swoich harcerzy i przybocznych definicją autorytetu. Cierpliwie i z uporem wyciąga ze swoich harcerzy to, co w nich najlepsze - jako przykład można podać jej przyboczną, którą wyszkoliła samodzielnie na drodze od dziewczyny, która przyszła pierwszy raz na zbiórkę i nie ma pojęcia o niczym do przybocznej z ukończonym pozytywnie kursem przewodnikowskim, zapoznanej i oswojonej z pracą w metodyce. Ma głowę pełną pomysłów dla swoich harcerzy starszych i zawsze dba o ich rozwój osobisty. Kiedy tylko ma okazję stara się integrować drużynę, która co roku bierze udział w HAL oraz wielu wyjazdach na biwak i rajdy. Jej drużyna sprawnie działa metodyką starszoharcerską - stworzyła praktycznie od podstaw sprawnie działającą radę drużyny, która jest demokratycznym organem przewodzonym przez druhnę Zuzię, a zastępy mają swoje samodzielne zbiórki pod opieką swoich dobrze wyszkolonych zastępowych. Sama również cały czas się kształci, aby wykonywać swoją służbę, biorąc udział w kursach i szkoleniach, w tym również aktywnie szkoląc się i wprowadzając w drużynie nowy SIM. Jest aktywną członkinią drużyny wędrowniczej, stale dąży do samorozwoju, a zdobywając kolejne stopnie, sprawności i tropy daje przykład swoim harcerzom. Druhna Zuzia angażuje się również na forum szczepu, gdzie zawsze można na nią liczyć - jest naszą specjalistką w kwestiach RODO i tipi - a także w hufcu, gdzie jest zastępcą dowódcy drużyny reprezentacyjnej. Jak mówią sami jej podopieczni: "pwd. Zuzanna Jaworska jest kimś na kim wiesz, że możesz polegać i zawsze możesz zwrócić się o pomoc."

phm. Sandra TOKARSKA (Hufiec Kamienna Góra)

Druhna Sandra Tokarska niestrudzenie od lat prowadzi 88 Lubawską Drużynę Starszoharcerską PEŁNIA. Wcześniej przez 7 lat pełniła funkcję drużynowej 818 Marciszowskiej Gromady Zuchowej Leśne Skrzaty. Jest instruktorką, która doskonale prowadzi zarówno gromadę zuchową, drużynę harcerską i drużynę starszoharcerską, bo d zawsze była tego uczona. Druhna Sandra dba zarówno o rozwój swoich harcerzy jak i własny. W drużynie doskonale funkcjonuje zdobywanie stopni harcerskich, a druhna Sandra ma przygotowaną próbę na stopień harcmistrza. Harcerze druhny Sandry biorą udział w kursach funkcyjnych, szkoleniowych (ratowniczych, żeglarskich). Druhna Sandra od lat łączy pracę i mieszkanie we Wrocławiu z prowadzeniem drużyny w Lubawce, co tydzień przyjeżdżając o swoich ukochanych harcerzy, którym oddałaby swoje serce. Druhna Sandra jest wzorową instruktorką, odpowiedzialną, kreatywną, zaangażowaną zarówno w pracę i rozwój swojej drużyny jak i hufca. Jej zachowanie jest godne podziwu, zawsze kulturalna i uprzejma, w swoich działaniach jest spokojna i wyważona. Doskonale przygotowała ciekawą i oryginalną obrzędowość swojej drużyny, tak by jej harcerze utożsamiali się z jej nazwą, tradycjami i zwyczajami. Jej harcerze biorą udział we wszystkich przedsięwzięciach Hufca ZHP Kamienna Góra i swojej drużyny, a także Chorągwi Dolnośląskiej. Drużyna druhny Sandry jest jednym z elementów ciągu wychowawczego lubawskich drużyn i gromad. Drużyna działa doskonale, zgodnie z metodyką swojej grupy wiekowej. Każdego roku, regularnie podczas HAL, nowi harcerze składają Przyrzeczenie Harcerskie. W drużynie funkcjonują 3 zastępy, które również mają bogato rozwiniętą obrzędowość. Harcerze zdobywają stopnie i sprawności, regularnie pracują z tymi instrumentami metodycznymi, opracowywanymi przez środowisko przez lata. W sierpniu każdego roku, druhna Sandra oddaje do hufca plan pracy drużyny, poparty dogłębną analizą członków drużyny i ich potrzeb. Realizuje konsekwentnie cele i zamierzenia w nim zawarte. Drużyna bierze udział w obozach, obozach wędrownych, kursach, biwakach, rajdach, większość zbiórek odbywa się w terenie. Druhna Sandra jest doskonale przygotowana do pełnienia swojej funkcji. Przestrzega zasad bezpieczeństwa dzieci w ZHP. Ma stały kontakt z rodzicami harcerzy, bierze udział w zebraniach z nimi. Jest osobą, która prowadzi drużynę z pasją, niezwykle zaangażowana w pracę ze swoimi harcerzami i drużyny z hufcem. Wychowuje młodych ludzi przez lata, bo oni są do niej przywiązani jak do najlepszego towarzysza, przyjaciela, wodza...

pwd. Izabela MOCNA (Hufiec Głogów)

Iza jest druzynowa której bardzo ciężko jest cokolwiek zarzucić. Dzięki swojej postawie i przeszkoleniu na kursach tj. kurs przewodnikowski, kurs drużynowych HS jest przykładem na harcerek i harcerzy w drużynie której przewodzi. Nie boi się podejmować trudnych tematów i zachęca do działania, w ubiegłym roku aktywnie angażowała się wraz z całą drużyną w pomoc innym biorąc udział w różnych akcjach charytatywnych, np. zajęli się redagowania kartek dla dzieci z chorobami nowotworowymi w ramach "marzycielskiej poczty". Dzieki dzielaniu zastępów byli w stanie w dotrzeć do bardzo wielu miejsc w ramch akcji roznoszenia BSP. W skład jej drużyny wchodzi ponad 30 osób, z czego prawie 20 pojechało na HAL, podczas którego realizowali wraz z innymi harcerzami starszymi program napisany właśnie przez Ize. Pod względem dokumentacji Iza również jest przykładem do naśladowania. Na czas składa plan pracy drużyny, przestrzega polityke ochrony bezpieczeństwa dzieci w ZHP oraz inne przepisy dotyczących zasad bezpieczeństwa które śledzi na bieżąco w związku z częstymi zmianami spowodowanymi występująca sytuacja związana z Covid-19. Dzięki swojej postawie motywuje harcerzy do rozpisywania prób na stopnie i sprawności, co z chęcią robią. Iza jest idealnym kandydatem do nagrody w plebiscycie, jej praca i zaangażowanie powinny być przykładem dla innych i zostać nagrodzone.

pwd. Maja REDA (Hufiec Oleśnica)

Maja Reda należy do Związku Harcerstwa Polskiego od 2018 roku. Jej dotychczasowa harcerska ścieżka, w trakcie której pełniła funkcję przybocznej w 1.DW „Kamień Milowy”, a następnie od 05.10.2020 drużynowej 69.DSH „Kilimandżaro” pokazała, że jest ona osobą wzorowo sprawującą funkcję oraz pracującą metodą harcerską. Druhna Maja przejęła drużynę w momencie, w którym drużyna liczyła relatywnie mało członków i można powiedzieć, że znajdowała się w kryzysie. Dzięki zaangażowaniu Druhny Mai 69. DSH „Kilimandżaro” znów spełnia kryteria liczebne funkcjonowania drużyny a harcerki i harcerze pracują zgodnie z systemem instrumentów metodycznych ZHP. Warto dodać, że większość członków (w tym nowo przyjętych) posiada pełne umundurowanie. Druhna Maja Reda jest godnym naśladowania przykładem zaangażowania w pracę na rzecz harcerzy starszych, ponadto aktywnie angażuje się w życie instruktorskie, a także włącza harcerki i harcerzy z drużyny w działania na rzecz wspólnoty. Jako przykład warto podać, że podczas biwaku, który miał miejsce w grudniu 2021 roku, druhna Maja wraz z drużyną włączyła się w sztafetę Betlejemskiego Światła Pokoju i przekazywała ogień z Betlejem mieszkańcom Oleśnicy na oleśnickim Rynku. Druhna Maja jest odpowiedzialną, kompetentną i kreatywną wolontariuszką. Stanowi wzór do naśladowania także ze względu na ponadprzeciętne zaangażowanie społeczne: jest studentką I roku pedagogiki na Uniwersytecie Wrocławskim, angażuje się w sprawy lokalnego samorządu, a od ubiegłego roku pełni funkcję wiceprezeski Fundacji Szkoła 2.0 zajmującej się edukacją zrównoważoną oraz prowadzoną z troską o emocje ucznia. Sytuacja społeczna młodzieży jest dla niej bardzo istotna: w ramach pracy fundacji współtworzyła raport dot. stanu zdrowia psychicznego uczniów i uczennic w trakcie zdalnego nauczania, który ukazał się w marcu 2021 r.

pwd. Maja SKOTNICKA (Hufiec Świdnica)

Druhna pwd. Maja Skotnicka nieprzerwanie od ośmiu lat pełni funkcję drużynowej 11 Świebodzickiej Drużyny Starszoharcerskiej “Arkana” im. Jana Bytnara “Rudego”, która jest jedną z drużyn Szczepu Harcerskiego Imago. Maja świadomie i umiejętnie pracuje w drużynie Harcerskim Systemem Wychowawczym, gdzie regularnie w duchu metodyki starszocharcerskiej odbywają się zbiórki drużyn oraz zbiórki zastępów, w drużynie pracują 3 koedukacyjne zastępy, a drużyna liczy 29 członków. Maja wraz ze swoimi przybocznymi, dba o rozwój harcerzy przez pracę z instrumentami metodycznymi, w drużynie Mai wszyscy posiadają krzyż harcerski, realizowane są próby na stopnie harcerskie, harcerze realizują i zdobywają sprawności. W drużynie Mai, jeden z przybocznych posiada miano strażnika stopni i sprawności, którego zadaniem jest koordynowanie sytuacji drużyny, wspieranie probantów. Drużyna Mai pracuje w sposób ciągły, w okresie pandemicznym, kiedy zalecana była praca zdalna, organizowane były zbiórki w trybie pracy zdalnej. Arkana to jedna z nielicznych drużyn, której stan osobowy zwiększył się w okresie Covidowym. Z uwagi na brak drużyny wędrowniczej w świebodzickim środowisku Maja, w 2021 utworzyła przy swojej drużynie patrol Wędrowniczy, w którego skład wchodzą członkowie szczepu w wieku wędrowniczym, dając im możliwość i przestrzeń do rozwijania się. Maja wraz z przybocznymi przygotowała przeprowadziła i podsumowała plan rocznej pracy, zwieńczeniem ich działań był obóz drużyny w Niesulicach w 2021 roku, na którym Maja pełniła funkcję Komendantki Obozu Szczepu, mając pod sobą 3 pozostałe jednostki przynależące do Szczepu. Na obozie Maja wraz z jednostką zakończyła Kampanie Bohater i jej drużyna z rąk Komendantki Hufca wpisała się na listę drużyn posiadających własnego bohatera. Drużyna Mai w 2021 roku wzięła udział w dwóch biwakach drużyny, wędrówce i licznych grach terenowych. W listopadzie 2021 roku w ramach wspierania współpracy ze środowiskiem działania Maja wraz z drużyną przygotowała i przeprowadziła Szczepową grę miejską - “Mamy Niepodległą” dla rodzin Szczepu Imago, w której udział wzięło blisko 80 osób, ponadto pozyskała z Zespołu Szkół Rolniczych w Mokrzeszowie laptop i projektor, na rzecz działania jednostek Szczepu. Maja regularnie odprowadza składki członkowskie drużyny, stan majątkowo-finansowy drużyny jest na wzorowym poziomie. Maja podnosi swoje umiejętności i kompetencje, realizuje próbę podharcmistrzowską, w roku 2021 dołączyła do referatu Starszoharcerskiego, gdzie m.in. pomagała przy warsztatach z nowego SIM-u. Ponadto Maja w Szczepie pełni funkcję członka komendy Szczepu, z którą w roku 2021 zorganizowała trasę IX Hufca Świdnica - Rajdu Granica, gdzie pełniła funkcję członka Komendy Trasy i odpowiadała za sprawy organizacyjne. Maja to osoba, którą warto chwalić i wspierać, dla harcerzy ze swojego środowiska, to wzór do naśladowania i niewątpliwy lider, z resztą dla mnie też.