Oficjalna strona internetowa Chorągwi Dolnośląskiej Związku Harcerstwa Polskiego

Niestrudzeni 2021 – Nominowani – Drużynowy Nieprzetartego Szlaku

phm. Agnieszka Bartkowiak (Hufiec Ziemi Wałbrzyskiej)

Druhna phm.Agnieszka Bartkowiakjest wieloletnim aktywnym instruktorem w zakresie pracy w Nieprzetartym Szlaku Chorągwi Dolnośląskiej. Zamierzone działania i cele realizuje w sposób rzetelny i obowiązkowy. Aktywnie brała i nadal bierze udział w działaniach Nieprzetartego Szlaku jak i przedsięwzięciach programowych i organizacyjnych hufca. Była współorganizatorem trasy Rajdu „Granica”, w którym aktywnie bierze udział od 2004 roku. Wielokrotnie odbudowywała gasnące środowiska niepełnosprawnych. Za jej przyczyną powstawały nowe drużyny NS – obecnie kilka w Wałbrzychu. Wspiera młodych drużynowych i harcerzy, dzieląc się swoją wiedzą i ogromnym doświadczeniem z młodzieżą niepełnosprawną co jest nie lada wyzwaniem. Z racji funkcji z-cy komendanta podejmowała wiele działań. Utworzyła szczep – 13 Środowiskowy szczep Harcerski „Czarne Stopy” – jest jego komendantką. Organizuje letni i zimowy wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Wałbrzyskiego a także dla drużyn NS Chorągwi Dolnośląskiej. Na obozach i zimowiskach pełniła funkcje komendanta zgrupowań. Z wielkim zaangażowaniem organizuje przedsięwzięcia na terenie hufca jak i w Chorągwi Dolnośląskiej. Była organizatorką dwóch harcerskich startów dla drużyn NS, które odbyły się w Środzie Śląskiej oraz Zlotu Chorągwi Dolnośląskiej. Corocznie od kilku lat Organizuje Dzień Myśli Braterskiej. Uczestniczyła i nadal uczestniczy w wielu formach kształcenia dla instruktorów ZHP, dzięki czemu z chęcią dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem. Była opiekunem wielu prób instruktorskich, udzielając fachowych porad oraz koordynując ich pracę instruktorską. Była współorganizatorką konferencji i szkoleń dla instruktorów NS. Uczestniczyła wraz z drużyną w trzech formach warsztatowych Głównej Kwatery ZHP dla drużyn NS "Cztery Pory Roku". Jest przykładem dla każdego pokolenia instruktorów. W wielu kryzysowych sytuacjach dla hufca jak i NS okazywała się być ratunkiem i wsparciem. Jest osobą na której można zawsze polegać. Z powierzonych zadań wywiązuje się wzorowo. Wyróżnienie to będzie podziękowaniem za pełną zaangażowania i poświęcenia wieloletnią służbę. To dzięki takim właśnie postawom śmiało patrzymy w przyszłość.

pwd. Lidia CICHUTA (Hufiec Wrocław Południe)

Druhna Lidia pełni funkcję drużynowej 44DH NS ŁAZIKI. W ciągu tego roku kolejny raz wraz ze swoja drużyną zdobyła tytuł Drużyny Grunwaldzkiej spełniając wymagania stawiane przed drużyną. Stosuje Harcerski System Wychowawczy mobilizując swoich harcerzy do pracy. Podopieczni zdobywają sprawności i stopnie. Organizuje wraz ze Szczepem NIEZŁOMNI obozy ( Rudno,Dżwirzyno), zimowy biwak w Szklarskiej Porębie oraz bierze udział w imprezach organizowanych przez Szczep NIEZŁOMNI ( Regaty kajakowe, Turniej piłki wodnej) Chorągiew Dolnośląską Rajd Granica. Zasługuje na miano NIESTRUDZONA 2021

hm. Zuzanna NAWROT (Hufiec Świdnica)

Druhna Zuzanna Nawrot jest drużynową "Świetlików" o 2005 roku. Niezmiennie od wielu lat pełni tę trudną i wymagającą służbę - organizuje zbiórki, wycieczki oraz coroczny obóz dla podopiecznych. Uczestniczy wraz ze swoją drużyną w trasie dla NS podczas Ogólnopolskiego Harcerskiego Górskiego Rajdu "Granica" w Szklarskiej Porębie. Za swoje działania na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością została wyróżniona, na wniosek tej młodzieży, Orderem Uśmiechu. Poza zbiórkami dla swoich harcerzy organizuje też dla nich pomoc finansową. Pomimo ostatniego bardzo wymagającego czasu nie ustawała w staraniach o jak najczęstszy kontakt i podtrzymanie relacji ze swoimi podopiecznymi. Ma doskonały kontakt z rodzicami i opiekunami tych harcerzy. Dzięki jej zaangażowaniu skupiła wokół siebie i swojej drużyny grono przyjaciół, w tym radnych, którzy uczestniczą we wszystkich ważnych wydarzeniach drużyny, ale też pomagają im finansowo. W okresie świątecznym organizuje spotkania wigilijne dla podopiecznych i dzięki swojej wielkiej determinacji i pozyskiwaniu funduszy, obdarowuje harcerzy prezentami świątecznymi. Druhna Zuzia uczestniczy wraz z drużyna w projekcie programowych pod nazwą "Mikołaj wszystkich dzieci" w Ząbkowicach Śląskich. W swoich działaniach ma wielkie wsparcie w osobie małżonka, który również uczestniczy w formach wyjazdowych.

pwd. Sylwia WILK (Hufiec Ziemi Dzierżoniowskiej))

Druhna Sylwia pełni funkcję drużynowej od wielu lat. Jest osobą rzetelną i obowiązkową. Pracuje jako wychowawca w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Piławie Górnej, gdzie jej drużyna powstała. 6 Harcerska Drużyna Nieprzetartego Szlaku ”Czarne Stopy” jest jedyną drużyną Nieprzetartego Szlaku w Hufcu Ziemi Dzierżoniowskiej, działającą już od ponad 20 lat. Druhna Sylwia aktywnie pracuje ze swoimi podopiecznymi, ciągle poszukuje nowych, przystępnych cenowo, atrakcyjnych zajęć i zorganizowanych form dla swoich harcerzy, dzięki czemu wszyscy mogą brać w nich udział bez względu na zasoby materialne. Rokrocznie bierze udział ze swoją drużyną w wydarzeniach organizowanych przez Główną Kwaterę lub inne ośrodki dla harcerzy z drużyn Nieprzetartego Szlaku (przekazanie BŚP w Zakopanem, Rajd Granica). Tylko w tym roku harcerze "Czarnych Stóp" mieli okazję wziąć udział m.in. w letnim obozie w Pobierowie oraz wyjechać do Zakopanego. Druhna Sylwia samodzielnie tworzy Plan Pracy Drużyny oraz plany zajęć na wyjazdowe wydarzenia. Pracując metodą harcerską tworzy w drużynie zastępy, które pracują zadaniowo podczas form wyjazdowych i na zbiórkach. Rozwija się i zdobywa stopnie: latem 2021 roku druhna ukończyła Kurs Drużynowych Nieprzetartego Szlaku dla dorosłych dzięki czemu mogła zamknąć próbę przewodnikowską z wynikiem pozytywnym. Przez ostatnie 2 lata takie kursy nie były organizowane lub ze względu na pandemię były odwoływane, dlatego druhna Sylwia wykazała się dużą wytrwałością w realizacji tego zadania. Na wyróżnienie zasługuje też postawa druhny Sylwii wobec podopiecznych. Pełna zrozumienia, cierpliwości, ciepła i radości. Jest to widoczne w kontaktach druhny z dziećmi jak i z ich rodzicami. Doprowadziła do zakupu umundurowania części harcerzy drużyny. Druhna Sylwia pracuje w miejscu gdzie funkcjonuje drużyna, zna więc doskonale specyfikę środowiska i jego problemy. Dzięki temu może skuteczniej pomagać dzieciom i rodzicom umożliwiając wyjazdy i wycieczki na świeżym powietrzu. Ma przychylność dyrekcji ośrodka, w którym na co dzień pracuje oraz władz powiatu. Oprócz służby jako drużynowa, druhna Sylwia jest członkiem Sowiogórskiego Kręgu Instruktorskiego.