Oficjalna strona internetowa Chorągwi Dolnośląskiej Związku Harcerstwa Polskiego

Niestrudzeni 2021 – Nominowani – Drużynowy harcerski

pwd. Aleksandra FECYK (Hufiec Bolesławiec)

Aleksandra Fecyk jest drużynową jednostki, którą sama, prawie dwa lata temu, powołała do życia - 22 DH Demon. Drużyna działa w Szczepie Hubal., a jej nazwa pochodzi od konia mjra H. Dobrzańskiego. W chwili pisania tego zgłoszenia 22 DH liczy wg Tipi 26 członków. Ola jest bardzo zaangażowana w harcerskie działania. Cechuje ją wrażliwość, odpowiedzialność i systematyczność. Jest wzorem dla swoich harcerzy. W Drużynie stworzyła przyjazną atmosferę, każdy harcerz znajduje tam swoje miejsce i poczucie bezpieczeństwa. Z olbrzymią dokładnością planuje pracę Drużyny, biorąc pod uwagę potrzeby i możliwości jej członków oraz zwracając uwagę na różnorodność form pracy. W Drużynie działa system zastępowy i Rada Drużyny, zdobywane są stopnie i sprawności , a idee Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego są obecne na każdej zbiórce. W 2021 r. Ola zorganizowała 2 biwaki drużyny, razem ze swoimi harcerzami brała udział w wielu przedsięwzięciach programowych Hufca (Festiwal Piosenki Harcerskiej, Rajd Mikołajkowy, Święto Hufca, Harcerskie Biegi Terenowe), Rajdzie Granica i obozie harcerskim. Oprócz systematycznych zbiórek, zorganizowała i prowadziła w Drużynie cotygodniowe spotkania dla chętnych harcerzy, poświęcone nauce gry na gitarze. Ma bardzo dobry kontakt z rodzicami swoich harcerzy. Nawiązała współpracę z Bolesławieckim Centrum Edukacji Ekologicznej i włączyła harcerzy w działania o charakterze proekologicznym dotyczące pomników przyrody w Bolesławcu i okolicach. Ola jest przygotowana do pełnienia funkcji drużynowej- ukończyła kurs przewodnikowski oraz metodyczny, sama chętnie poszerza swoją wiedzę.

pwd. Oskar BIELAK (Hufiec Powiatu Trzebnickiego)

pwd. Oskar Bielak jest młodym instruktorem Hufca ZHP Powiatu Trzebnickiego. Pełni funkcję drużynowego 21 DH Mgławica, która działa na terenie miejscowości Szewce. Oskar swoją działalność w harcerstwie zapoczątkował w Pęgowie, jednak, gdy tylko osiągnął wiek, w którym mógł zostać drużynowym - założył drużynę w miejscowości, w której mieszka, w Szewcach. Zadanie było tym trudniejsze, że w Szewcach nigdy nie działo harcerstwo, a Oskar zbudował drużynę praktycznie od zera. Samodzielnie wpracował warunki do współpracy z Dyrektorem szkoły być mieć miejsce na zbiórki oraz Burmistrzem, by pozyskać fundusze na działalność. Obecnie ma liczną drużynę składającą się z dwóch grup metodycznych: harcerze i harcerze starsi. Pracuje zastępami, jego harcerze zdobywają stopnie i sprawności, ponieważ systematycznie organizuje zbiórki nawet w trakcie pandemii. Wraz ze szczepem przygotował Harcerską Akcję Letnią w której uczestniczyło 90% członków jego drużyny, to świadczy o tym, że przez tyle lat wypracował zaufanie wśród rodziców, którzy puszczają z nim swoje dzieci. W ciągu roku uczestniczy we wszystkich patriotycznych przedsięwzięciach oraz organizuje samodzielnie biwaki drużyny. Dzięki niemu w tym roku powstała nowa gromada zuchowa - Oskar zmotywował do tego starszą harcerkę ze swojej drużyny. Julka obecnie jest po kursie przewodnikowskim, ma otwartą próbę przewodnikowską, założyła próbną gromadę i szykuje się do kursu drużynowych. W swoim szczepie zorganizował kurs zastępowych w trakcie którego był odpowiedzialny za logistykę, szyfry i wiedzę harcerską, która jest jego pasją, podobnie jak gawędy, które zawsze inspirują i brzmią w głowach i sercach jeszcze długo. Jest jednym z inicjatorów powstania Patrolu Wędrowniczego w Szczepie, wciąż inspirując i motywując jego członków do działania. W tym roku po raz pierwszy zaangażował się w kurs przewodnikowski “W drogę” organizowany przez nasz hufiec. Współorganizował zajęcia oraz był zastępowym. Ze wszystkich powierzonych zadań wywiązał się wzorcowo, co akurat w przypadku Oskara nie było żadnym zaskoczeniem. Swoją wiedzą i postawą zdobywa serca wszystkich harcerzy. Prywatnie jest studentem na Politechnice Wrocławskiej i wzorem synowskiej miłości do Mamy.

hm. Piotr PAMUŁA (Hufiec Świdnica)

Harcmistrz Piotr Pamuła jest wyjątkową postacią naszego środowiska, instruktorem nie tylko niestrudzonym, ale i nadzwyczajnym. Jest założycielem i drużynowym 29 ŚDH "Dęby" im. Andrzeja Małkowskiego, a funkcję tę pełni nieprzerwanie od 1981 r. Przez te 40 lat wykształcił rzeszę kadry, drużynowych, przybocznych, liderów hufca. Z jego inicjatywy powstał Szczep Harcerski "Dęby", którego jest też komendantem oraz Krąg Instruktorski o tej samej nazwie. Drużyna "Dęby" należy do najlepszych w hufcu, chorągwi i Związku. Była dziesięciokrotnie Drużyną Sztandarową Hufca i Chorągwi, a trzykrotnie Związku Harcerstwa Polskiego. Druh Piotr umiejętnie stosuje Harcerski System Wychowawczy. Wielką wagę przykłada do pracy zastępów (w drużynie są obecnie cztery zastępy), zdobywania stopni i sprawności przez harcerzy, a Przyrzecznie Harcerskie harcerze składają zawsze na szczytach gór. Drużyna ma własny system motywacyjny tzw. stopnie wtajemniczenia, własne sprawności związane z patronem drużyny oraz Bohaterem Chorągwi Stefanem Mirowskim. Corocznie organizuje obóz dla drużyny, a ostatnimi laty są to obozy szczepu. Podobnie z Harcerską Akcja Zimową - zimowisko w górach jest obowiązkowe. Dba o bezpieczeństwo dzieci i kadry, a wszystkie działania dh Piotra odbywają się z zachowaniem wszelkich zasad i przepisów. Doskonale współpracuje z rodzicami. Odbywa cykliczne spotkania z nimi, szczególnie w okresach przed HAL, HAZ, a także w czasie przedświątecznym. Tradycją są Wigilie drużyny, z udziałem rodziców. Dęby uczestniczą we wszystkich przedsięwzięciach programowych hufca, a w 2021 roku były organizatorem wielu z nich, m.in: Festiwalu Piosenki Hufca, Zawodów na Orientację, Mistrzostw Świdnicy w Biegu na Orientację (były to jednocześnie chorągwiane zawody), Turnieju Gry w Palanta. Wielkim wydarzeniem były wrześniowe obchody 40-lecia istnienia drużyn, z udziałem byłych członków i całego hufca. Z tej okazji kadra "Dębów" wydała książkę pt. "Drużynowy wszechczasów", która jest zbiorem wspomnień byłych i obecnych członków drużyny o Druhu Piotrze. Piotr Pamuła jest człowiekiem o wszechstronnych zainteresowaniach i działaniach społecznych. Propaguje historię poprzez organizację konkursów i wydarzeń patriotycznych. Wraz z drużyna uczestniczy w Festiwalu Piosenki Patriotycznej "Jelonek" w Jeleniej Górze, a w 2021 roku "Dęby" zdobyły I miejsce na tym festiwalu. Druh Piotr dba o tzw. sztafetę pokoleń. Jego harcerze uczestniczą we wszystkich patriotycznych wydarzeniach, które mają miejsce na terenie miasta, a wśród nich są: capstrzyki z okazji 3 Maja, 1 sierpnia, 11 listopada oraz rocznice zbrodni katyńskiej. On sam prowadzi te uroczystości, jest lektorem i głównodowodzącym. Jest autorem wielu poradników, scenariuszy harcerskich uroczystości oraz opracowań metodycznych. Dba o rozwój duchowy harcerzy inicjując harcerskie msze święte. Jest harcerzem całym życiem, w pełni oddany harcerskim sprawom. Jest ogromnym patriotą i działaczem społecznym. Kształtuje pozytywny wizerunek ZHP. Odznaczony przez Protektora ZHP Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

phm. Patrycja SOLUCH (Hufiec Głogów)

phm. Patrycja Soluch jest drużynową 11. Drużyny Harcerskiej ORŁY. Odkąd została jej drużynową, drużyna odniosła znaczny wzrost liczebny. Powróciła również do prawidłowego funkcjonowania systemu zastępów oraz do bardzo dobrej współpracy w ciągu wychowawczym z gromadą zuchową oraz drużyną starszoharcerską. Zbiórki drużyny trwają co tydzień po 2 godziny, a harcerki i harcerze ciągle proszą dh. Patrycję o ich wydłużanie, bo tak im się podobają! Druhna Patrycja ze swoją drużyną jeździ na liczne biwaki, obozy i zimowiska. Druhna Patrycja jest bardzo skrupulatna i bardzo dobrze wywiązuje się ze swoich obowiązków. Na czas zatwierdza plany pracy drużyny, rozlicza się ze składek, składa dokumentację. Najważniejsze jest jednak to, że Druhna Patrycja jest drużynową, która doskonale zna potrzeby swoich wychowanków i umie na nie odpowiadać swoimi działaniami. Każde z nich wydaje się być wprost na nich skrojone. Działanie te są zgodne z Harcerskim Systemem Wychowawczym oraz metodyką harcerską. Druhna Patrycja jest prawdziwą przywódczynią i autorytetem dla swoich harcerek i harcerzy. To jednocześnie starsza siostra, ale także autorytet. Chcielibyśmy, by została Niestrudzoną 2021, bo jej praca jest niesamowita i chcemy ją za nią docenić!

pwd. Dorian SZALCHCIC (Hufiec Łagiewniki)

Dorian został drużynowym drużyny harcerskiej w sierpniu 2020 roku i dzięki swojej skutecznej pracy wychowawczej, którą realizują w małym środowisku wiejskim, udało mu się wykształcić swoją przyboczną i zmotywować ją do założenia drużyny starszoharcerskiej. Drużyna starszoharcerska powstała we wrześniu 2021 roku i w całości złożona jest z (13) osób, które przeszły z drużyny harcerskiej Doriana. Skuteczna praca metodą harcerską w 3. Drużynie Harcerskiej "Nadir" w Olesznej, doprowadziła do powstania całkiem nowego, prężnie działającego środowiska. To realizowana przez Doriana rola lidera swojego środowiska, który motywował i wspierał kadrę swojej drużyny, oraz wychowanków w rozwoju sprawiła, że w trudnej sytuacji pandemicznej w mającej tysiąc mieszkańców Olesznej powstała kolejna drużyna. Jako drużynowy, Dorian nie osiada jednak na laurach, zakończywszy proces powstawania nowej jednostki i przekazywania do niego swoich wychowanków, rozpoczyna kolejny. Wrzesień - grudzień to intensywny proces tworzenia standardu kursu zastępowych, w ramach którego przygotowane zostało kompleksowe szkolenie kierowane nie tylko do swojej drużyny, ale do drużyn w dwóch różnych hufcach. Swoim zaangażowaniem Dorian oddziałuje nie tylko na swoje środowisko, ale też na innych drużynowych, dla których staję się wzorem do naśladowania oraz autorytetem. W 2021 roku współorganizował pierwszy w historii samodzielny obóz szczepu, prowadził zajęcia na kursie metodycznym harcerskim dzieląc się swoim bogatym już doświadczeniem w pracy z drużyną harcerską z kandydatami na drużynowych. Organizował jako komendant wydarzenia hufcowe oraz był członkiem komend wydarzeń hufcowych odpowiedzialnym za program ze szczególnym naciskiem na wsparcie drużyn harcerskich. Jego doświadczenie w pracy ze swoimi harcerzami przekłada się na życie naszego hufca, a nawet innych hufców w naszej chorągwi.