Oficjalna strona internetowa Chorągwi Dolnośląskiej Związku Harcerstwa Polskiego

Niestrudzeni 2020 – Nominowani – Praca z kadrą

phm. Karolina Cych (Hufiec Lubin)

Druhna phm. Karolina Cych – członkini komendy hufca ZHP Lubin ds. pracy z kadrą. Podczas roku 2020 pomimo pandemii organizowała i współorganizowała różne formy kształcenia. Była Komendantką Zgrupowania Kursów Metodycznych i Kursu Drużynowych Harcerskich. Organizowała kurs przybocznych i kurs przewodnikowski. Realizowała szkolenia dla drużynowych oraz wspierała ich podczas pandemii w formie online i bezpośrednich spotkań. W trakcie pandemii dołączyła do składu KSI Hufca ZHP Lubin. Poprzez częste kontakty z gromadami i drużynami dostrzega ich potrzeby i nawiązuje do nich podczas oceny pracy hufca na posiedzeniach komendy. Pełni swą funkcję z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem. Jest wzorem do naśladowania dla instruktorów. Stawia na jakość w harcerskim działaniu. Swoją wiedzą chętnie dzieli się z innymi.

Druhna phm. Karolina Cych – członkini komendy hufca ZHP Lubin ds. pracy z kadrą.  Podczas roku 2020 pomimo pandemii organizowała i współorganizowała różne formy kształcenia. Była Komendantką Zgrupowania Kursów Metodycznych i Kursu Drużynowych Harcerskich. Organizowała kurs przybocznych i kurs przewodnikowski. Realizowała szkolenia dla drużynowych oraz wspierała ich podczas pandemii w formie online i bezpośrednich spotkań. W trakcie pandemii dołączyła do składu KSI Hufca ZHP Lubin. Poprzez częste kontakty z gromadami i drużynami dostrzega ich potrzeby i nawiązuje do nich podczas oceny pracy hufca na posiedzeniach komendy. Swoją instruktorską postawą pełną wartości wnosi bardzo dużo pozytywnych wskazówek do pracy komendy i całej społeczności instruktorskiej hufca. Współtworzyła też hufcowy bank pomysłów na zajęcia dla gromad i drużyn w trakcie pandemii. W trakcie roku harcerskiego bierze udział w warsztatach, które pozwalają rozwijać jej wiedzę i umiejętności do dalszego działania. Pełni swą funkcję z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem. Jest wzorem do naśladowania dla instruktorów. W wielu kryzysowych sytuacjach jest wsparciem dla wszystkich. Zawsze można na nią liczyć. Nie ma dla niej rzeczy niemożliwych do wykonania. Zawsze realizuje zamierzone cele i zadania. Wiele wymaga od siebie, ale stawia też wysoko poprzeczkę innym, z którymi współpracuje. Stawia na jakość w harcerskim działaniu. Swoją wiedzą chętnie dzieli się z innymi.

hm. Bożena Mazur-Kasprzyszak (Hufiec Głogów)

Nieprzerwanie od 1983 r. jest instruktorką Hufca ZHP Głogów. Przez ten czas pełniła i pełni liczne funkcje, wspierając harcerskie środowisko. Od 2003 r. Druhna Bożena pełni funkcję Przewodniczącej HKSI, dbając o odpowiednią jakość prób instruktorskich, a dzięki temu o jakość instruktorskich działań. Była opiekunką licznych prób przewodnikowskich, podharcmistrzowskich i harcmistrzowskich (w tym naszego komendanta hufca). Została powołana w skład Chorągwianej KSI, w których pracach i posiedzeniach uczestniczy regularnie. Pełni funkcję Namiestniczki Zuchowej, wspierając działania drużynowych siedmiu gromad zuchowych, organizując spotkania kadry, czy wspierając proces tworzenia i realizacji planów pracy gromad. Oprócz tego pełni ona również funkcję Zastępczyni Komendanta Hufca ds. pracy z kadrą, dbając o rozwój instruktorów, wspierając działania kształceniowe i programowe, organizując liczne spotkania dla kadry hufca.

Druhna hm. Bożena Mazur-Kasprzyszak nieprzerwanie od 1983 r. jest instruktorką Hufca ZHP Głogów. Przez ten czas pełniła i pełni liczne funkcje, wspierając harcerskie środowisko. Od 2003 r. Druhna Bożena pełni funkcję Przewodniczącej Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich, dbając o odpowiednią jakość prób instruktorskich, a dzięki temu o jakość instruktorskich działań. Była opiekunką licznych prób przewodnikowskich, podharcmistrzowskich i harcmistrzowskich (w tym naszego komendanta hufca). Druhna Bożena stale rozwija siebie, jak i swój zespół, biorąc udział w warsztatach i szkoleniach – dla KSI (organizowanych przez KSI GK ZHP – w 2018 r. oraz przez ChKSI – w 2019 r.). W 2019 r. wzięła udział w Kursie Kadry Kształcącej. Ponadto od tego roku Druhna Bożena została powołana w skład Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich, w których pracach i posiedzeniach uczestniczy regularnie. Od 2019 r. pełni funkcję Namiestniczki Zuchowej, wspierając działania drużynowych siedmiu gromad zuchowych, organizując spotkania kadry, czy wspierając proces tworzenia i realizacji planów pracy gromad. Oprócz tego pełni ona również funkcję Zastępczyni Komendanta Hufca ds. pracy z kadrą, dbając o rozwój instruktorów, wspierając działania kształceniowe i programowe, organizując liczne spotkania dla kadry hufca.

hm. Andrea Wilk (Hufiec Łagiewniki)

Druhna Andrea Wilk jest instruktorką aktywnie angażującą się w działanie hufca. Niekwestionowany lider lokalnego środowiska. Zastępca Komendanta Hufca oraz osoba do spraw pracy z kadrą. Członkini KSI Chorągwi Dolnośląskiej oraz Rady Chorągwi Dolnośląskiej. Posiada Srebrną Odznakę Kadry Kształcącej, w ramach MZKK Kuźnia organizuje Kurs Przewodnikowski, gdzie zostaje jego komendantką. Obecnie Szefowa MZKK "Kuźnia". Spełniając wymagania covid 19 organziuje w 2020 kurs metodyczny. Mimo panujących obostrzeń planuje szereg kursów dla kadry MZKK wraz z Kursem Przewodnikowskim pod namiotami, gdzie jesienią 2020 zakończyła rekrutację.

Druhna Andrea Wilk jest instruktorką aktywnie angażującą się w działanie hufca. Niekwestionowany lider lokalnego środowiska. Zastępca Komendanta Hufca oraz osoba do spraw pracy z kadrą. Członkini KSI Chorągwi Dolnośląskiej oraz Rady Chorągwi Dolnośląskiej. Posiada Srebrną Odznakę Kadry Kształcącej, w ramach MZKK Kuźnia organizuje Kurs Przewodnikowski, gdzie zostaje jego komendantką. Obecnie Szefowa MZKK „Kuźnia”. Spełniając wymagania Covid 19 organizuje w 2020 kurs metodyczny. Mimo panujących obostrzeń planuje szereg kursów dla kadry MZKK wraz z Kursem Przewodnikowskim pod namiotami, gdzie jesienią 2020 zakończyła rekrutację.