Oficjalna strona internetowa Chorągwi Dolnośląskiej Związku Harcerstwa Polskiego

Niestrudzeni 2020 – Nominowani – Komendant Szczepu

phm. Kaja Kowalska (Hufiec Jawor)

Druhna Kaja Kowalska należy do ponadprzeciętnych harcerzy, którzy z powodzeniem realizują program oraz wpływają pozytywnie na kolejne pokolenia młodych obywateli Rzeczypospolitej. W zarządzaniu swoim szczepem wykazuje się niezwykłym instynktem organizacji pracy, a także rozwoju podopiecznych. Zadania i akcje „Topazowego kamienia” zyskują popularność nie tylko w samym powiecie lwóweckim, ale także na obszarze sąsiednich powiatów. Druhnie nie przeszkodziła także pandemia, podczas której nadal rozwijała się w roli lidera i członka komendy Hufca Jawor. Wśród działalności można wyróżnić akcje sprzątania świata, kilka wyjazdów – na spływ kajakowy, biwaki. Idealnym przykładem jej wzorcowej postawy jest nieustępliwy rozwój, do którego dążą członkowie jej szczepu – w końcu dwie osoby złożyły swe zobowiązania instruktorskie, a inni zdobywali sprawności oraz stopnie.

Druhna Kaja Kowalska należy do ponadprzeciętnych harcerzy, którzy z powodzeniem realizują program oraz wpływają pozytywnie na kolejne pokolenia młodych obywateli Rzeczypospolitej. W zarządzaniu swoim szczepem wykazuje się niezwykłym instynktem organizacji pracy, a także rozwoju podopiecznych. Zadania i akcje „Topazowego kamienia” zyskują popularność nie tylko w samym powiecie lwóweckim, ale także na obszarze sąsiednich powiatów. Druhnie nie przeszkodziła także pandemia, podczas której nadal rozwijała się w roli lidera i członka komendy Hufca Jawor. Wśród działalności można wyróżnić akcje sprzątania świata, kilka wyjazdów – na spływ kajakowy, biwaki. Idealnym przykładem jej wzorcowej postawy jest nieustępliwy rozwój, do którego dążą członkowie jej szczepu – w końcu dwie osoby złożyły swe zobowiązania instruktorskie, a inni zdobywali sprawności oraz stopnie.

hm. Elżbieta Kuriata (Hufiec Powiatu Trzebnickiego)

Na terenie na którym istniała jedna jednostka harcerska licząca około 15 harcerzy w ciągu około czterech lat, Ela stworzyła Szczep, w którym działa 6 jednostek do których obecnie należy około 120 zuchów i harcerzy. Szczep przygotowuje się do założenia drużyny harcerskiej przy szkole w kolejnej miejscowości. Szczep od 3 lat samodzielnie organizuje Harcerskie Akcje Letnie. Wspólnie z Komendą Szczepu angażuje się w przedsięwzięcia hufcowe oraz chorągwiane. W pracy z kadrą, Ela dba i jakość harcerstwa, powierzając rolę drużynowych wyszkolonym wychowawcom, angażując się w ich kształcenie i podnoszenie kwalifikacji oraz umiejętności. Pod jej skrzydłami ilość Instruktorów w szczepie stale się zwiększa, a młodzi wędrownicy aspirują do bycia częścią społeczności instruktorskiej. Ela stale angażuje się w życie jednostek szczepu, dba o ich wysoką jakość pracy. Jest jednocześnie drużynową i Komendantką Szczepu. Uczestniczy w szkoleniach, kursach, poszerza swoją wiedzę i chętnie dzieli się nią z innymi.

Na terenie na którym istniała jedna jednostka harcerska licząca około 15 harcerzy w ciągu około czterech lat, Ela stworzyła Szczep, w którym działa 6 jednostek do których obecnie należy około 120 zuchów i harcerzy. Szczep przygotowuje się do założenia drużyny harcerskiej przy szkole w kolejnej miejscowości. Szczep od 3 lat samodzielnie organizuje Harcerskie Akcje Letnie. Wspólnie z Komendą Szczepu angażuje się w przedsięwzięcia hufcowe oraz chorągwiane. W pracy z kadrą, Ela dba i jakość harcerstwa, powierzając rolę drużynowych wyszkolonym wychowawcom, angażując się w ich kształcenie i podnoszenie kwalifikacji oraz umiejętności. Pod jej skrzydłami ilość Instruktorów w  szczepie stale się zwiększa, a młodzi wędrownicy aspirują do bycia częścią społeczności instruktorskiej. Ela stale angażuje się w życie jednostek szczepu, dba o ich wysoką jakość pracy. Jest jednocześnie drużynową i Komendantką Szczepu. Uczestniczy w szkoleniach, kursach, poszerza swoją wiedzę i chętnie dzieli się nią z innymi.

 

phm. Tomasz Natoński (Hufiec Lubin)

Druh phm. Tomasz Natoński Komendantem Młodzieżowego Kręgu Instruktorskiego „Siódemka”. Co jest ważne, to zrozumienie jak działa MKI… Nie jest to tylko obszar do rozwoju dla przyszłych i aktualnych instruktorów, ale również dla jednostek, które są prowadzone przez członków kręgu. System działania oparty jest o styl pracy szczepu harcerskiego. Podczas pandemii druh Tomasz nadal organizował zbiórki środowiska oraz działania na rzecz zuchów i harcerzy. W 2020 roku należało do jego środowiska 6 jednostek: 1 gromada zuchowa, 4 drużyny harcerskie oraz 1 starszoharcerska. Ciągła praca pozwoliła na zachowanie odpowiedniego i stałego stanu liczebnego wśród tych drużyn. Umiejętnie koordynuje działania instruktorów w środowisku. Wraz z instruktorami kręgu zorganizował dla dzieci półkolonię w mieście, aby pomimo braku możliwości wyjazdu poza powiat, mogły wziąć udział w zajęciach na świeżym powietrzu. Poprzez częste kontakty z gromadami i drużynami dostrzega ich potrzeby i nawiązuje do nich podczas instruktorskich dyskusji. Swoją wiedzą chętnie dzieli się z innymi.

Druh phm. Tomasz Natoński Komendantem Młodzieżowego Kręgu Instruktorskiego „Siódemka”. Co jest ważne, to zrozumienie jak działa MKI…  Nie jest to tylko obszar do rozwoju dla przyszłych i aktualnych instruktorów, ale również dla jednostek, które są prowadzone przez członków kręgu. System działania oparty jest o styl pracy szczepu harcerskiego. Druh Tomasz Natoński bardzo mocno angażuje się w pomoc i stwarzanie warunków do rozwoju lubińskiego harcerstwa. Podczas pandemii nadal organizował zbiórki środowiska oraz działania na rzecz zuchów i harcerzy. W 2020 roku należało do jego środowiska 6 jednostek: 1 gromada zuchowa, 4 drużyny harcerskie oraz 1 starszoharcerska. Ciągła praca pozwoliła na zachowanie odpowiedniego i stałego  stanu liczebnego wśród tych drużyn. Umiejętnie koordynuje działania instruktorów w środowisku.  Wraz z instruktorami kręgu zorganizował dla dzieci półkolonię w  mieście, aby pomimo braku możliwości wyjazdu poza powiat, mogły wziąć udział w zajęciach na świeżym powietrzu. Poprzez częste kontakty z gromadami i drużynami dostrzega ich potrzeby i nawiązuje do nich podczas instruktorskich dyskusji. Swoją instruktorską postawą pełną wartości i harcerskich idei wnosi bardzo dużo konkretnych i pozytywnych wskazówek do pracy instruktorskiego zespołu. Współtworzył też hufcowy bank pomysłów na zajęcia dla gromad i drużyn w trakcie pandemii. W trakcie roku harcerskiego bierze udział w warsztatach harcerskich oraz zewnętrznych, które pozwalają rozwijać mu wiedzę i umiejętności do dalszego działania. Pełni swą funkcję z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem. Jest wzorem do naśladowania dla młodszych instruktorów. W wielu kryzysowych sytuacjach okazywał się być wsparciem dla wszystkich. Zawsze można na niego liczyć. Nie ma dla niego rzeczy niemożliwych do wykonania. Zawsze realizuje wszystkie zamierzone cele i zadania. Wiele wymaga od siebie, ale stawia też wysoko poprzeczkę innym, z którymi współpracuje. Stawia na jakość w harcerskim działaniu i pełnionej służbie. Swoją wiedzą chętnie dzieli się z innymi. Od wielu lat wspiera w dużym stopniu przedsięwzięcia programowe i kształceniowe np. Zlot Chorągwi Dolnośląskiej w Lubinie, cykliczna i rokroczna organizacja trasy na Ogólnopolskim Rajdzie Granica, organizacja Harcerskich Akcji Letnich, bieżące przedsięwzięcia dla zuchów i harcerzy oraz przedsięwzięcia kształceniowe dla drużynowych i przybocznych.   Pełni funkcję zastępcy komendanta hufca ZHP Lubin ds. organizacyjnych. Zdecydowanie druh Tomasz jest Niestrudzonym Komendantem!

phm. Gilbert Tomal (Hufiec Powiatu Trzebnickiego)

phm. Gilbert Tomal HR jest wyróżniającym się instruktorem Hufca Powiatu Trzebnickiego. Do jego sukcesów oraz wyników pracy instruktorskiej należy wspomnieć wciąż rozwijający się ruch harcerski ZHP w mieście Wołów. W 2020r zalozyl on prężnie rozwijającą się szczep harcerski Quo Vadis W minionym roku zorganizował największy obóz harcerski dla swojego środowiska pod względem liczebności w skali hufca. Do jego sukcesów należy wspomnieć także umiejętność kierowania szczepem w który kadra szczepu wspiera drużyny oraz rozwój instruktorów i przybocznych organizując wewnętrzne kursy i szkolenia. Jako instruktor pozyskał samodzielne pomieszczenie na harcówkę dla środowiska działania w mieście wołwo. Dodatkowo wraz z hufcem wykazał się skutecznością w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na potrzeby środowiska.

phm. Gilbert Tomal HR jest wyróżniającym się instruktorem Hufca Powiatu Trzebnickiego. Do jego sukcesów oraz wyników pracy instruktorskiej należy wspomnieć wciąż rozwijający się ruch harcerski ZHP w mieście Wołów. Jest on w trakcie realizacji próby na stopień harcmistrza. W 2020 r zalożył on prężnie rozwijającą się szczep harcerski Quo Vadis W minionym roku zorganizował największy obóz harcerski dla swojego środowiska pod względem liczebności w skali hufca. Dh Gilbert umiejętnie łączy pasje instruktora wychowawcy zarówno na polu drużyny jak i obowiązków komendanta szczepu dodatków wspiera dolnośląskie referat harcerski. W swojej niełatwej służbie harcerskiej umie odnaleźć czas pomiędzy rodzina a życiem zawodowym jako żołnierz Wojska Polskiego. Do jego sukcesów należy wspomnieć także umiejętność kierowania szczepem w który kadra szczepu wspiera drużyny oraz rozwój instruktorów i przybocznych organizując wewnętrzne kursy i szkolenia. Jako instruktor pozyskał samodzielne pomieszczenie na harcówkę dla środowiska działania w mieście Wołów. Dodatkowo wraz z hufcem wykazał się skutecznością w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na potrzeby środowiska.