Oficjalna strona internetowa Chorągwi Dolnośląskiej Związku Harcerstwa Polskiego

Niestrudzeni 2020 – Nominowani – Drużynowy zuchowy

hm. Michał Działowski (Hufiec Świdnica)

Od początku swojej instruktorskiej drogi związał się z pionem zuchowym i w 2007 r. został drużynowym gromady, którą prowadzi nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. To najlepsza i najliczniejsza gromada naszego Hufca. Jego gromada jest dwukrotnym laureatem Ogólnopolskiego Turnieju Gromad Zuchowych. Druh Michał jest wzorowym drużynowym, dba o wysoką jakość harcerskiej pracy. Dzięki jego staraniom gromada pozyskała pomieszczenie na harcówkę w szkole, przy której działa, zadbał o wyposażenie harcówki w niezbędne sprzęty i zdobył na to środki. Wzorowo współpracuje z rodzicami, dzięki temu rodzice wspierają prace gromady materiałowo i finansowo. Prowadzi bloga gromady, gdzie zamieszcza aktualności o działaniach a także listę potrzeb, które na bieżąco aktualizuje. Dzięki temu rodzice zdobywają wiedzę w jaki sposób mogą pomóc. Motywuje rodziców do zdobywania uprawnień wychowawcy i udziału w wyjazdach gromady. Podczas pandemii gromada nie zaprzestała działalności, zuchy nadal zdobywają sprawności, włączyły się w akcję "Czyń dobro na święta", uczestniczą w zbiórkach on line.

„Harcmistrz Michał Działowski jest instruktorem hufca Świdnica od 2009 r. Swoją harcerską działalność  rozpoczął jako członek 29 ŚDH „Dęby” – najlepszej drużyny Hufca ZHP Świdnica. To go ukształtowało na dalszą drogę. Od początku swojej instruktorskiej drogi związał się z pionem zuchowym i w 2007 roku został drużynowym gromady, którą prowadzi nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. To najlepsza i najliczniejsza gromada naszego Hufca. Jego gromada jest dwukrotnym laureatem Ogólnopolskiego Turnieju Gromad Zuchowych.  Druh Michał jest wzorowym drużynowym, dba o wysoką jakość harcerskiej pracy.  W 2016 roku zwyciężył w plebiscycie ZHP „Niezwyczajni” w  kategorii „Wspieranie drużynowego z poziomu hufca”. Jest inicjatorem i autorem projektu staży dla przyszłych drużynowych, a staże te odbywają się właśnie w gromadach zuchowych i są przygotowaniem do późniejszego objęcia funkcji. Wdrożył i upowszechnił system przekazywania zuchów z gromad do drużyn harcerskich, dba o to, żeby ten ważny moment był wyjątkowym wydarzeniem w życiu zuchów. Corocznie organizuje obozy i zimowiska dla gromady, zarówno w bazie obozowej naszego Hufca jak i na innych bazach lub w schroniskach. Jest członkiem Komendy Hufca, a do jego obowiązków należy odpowiedzialność za pion zuchowy, inspiruje drużynowych, dba o ich sprawy. Od kilku lat uczestniczy w redagowaniu Zuchowych Wieści, pisze artykuły, dzieli się swoim doświadczeniem i wiedzą, promuje swoją gromadę i nasze środowisko na forum Związku, a obecnie jest redaktorem naczelnym tego czasopisma. Dzięki jego staraniom gromada pozyskała pomieszczenie na harcówkę w szkole, przy której działa. Druh Michał zadbał o wyposażenie harcówki w niezbędne sprzęty i zdobył na to środki. Wzorowo współpracuje z rodzicami, dzięki temu rodzice wspierają prace gromady materiałowo i finansowo. Druh Michał prowadzi bloga gromady, gdzie zamieszcza aktualności o działaniach a także listę potrzeb, które na bieżąco aktualizuje. Dzięki temu  rodzice zdobywają wiedzę w jaki sposób mogą pomóc. Motywuje rodziców do   zdobywania uprawnień wychowawcy i udziału w formach wyjazdowych gromady. Ponad trzy lata temu wprowadził autorską sprawność „”Leśny duszek”” dla nowo wstępujących do gromady. Podczas pandemii gromada nie zaprzestała działalności, zuchy nadal zdobywają sprawności (otrzymują listy od drużynowego ze znaczkiem sprawności), włączyły się w akcję „”Czyń dobro na święta””, uczestniczą w zbiórkach on line. 

pwd. Hanna Kowalska (Hufiec Jawor)

Druhna Hanna od 2015 roku pracuje z zuchami, jako drużynowa od 9.10.2017 roku zakładając 11. GZ “Dzielne Wilczki” w Lwówku Śląskim. Zajęcia prowadzone przez Hanię cieszą się zainteresowaniem. Sprawności są realizowane w sposób ciekawy i niepowtarzalny. Uczy to zuchy samorozwoju, który podsumowywany jest dopuszczeniem do złożenia Obietnicy Zuchowej oraz zdobyciem kolejnych gwiazdek. W roku 2020 (tak trudnym z powodu pandemii) Hania proponowała dzieciom zajęcia w domu i okolicy (konkursy, quizy, krzyżówki, doświadczenia). Propozycje tak ciekawiły zuchy, że wybierały i realizowały sprawności indywidualne. Angażowały się w życie rodzinne, pomoc ludziom i zwierzętom, rozwijanie swoich zainteresowań, obserwację przyrody. Efektem takiej pracy, było przyznanie ogromnej ilości sprawności w stosunkowo krótkim czasie. Zuchy z chęcią uczestniczą także w biwakach szczepu i hufcowa, a także Harcerskiej Akcji Letniej, podczas których mają bezpośredni kontakt z przyrodą.

Druhna Hanna swoją przygodę w ZHP rozpoczęła w 2009 roku jako zuch, następnie kontynuowała ją jako harcerz i instruktor. Od 2015 roku pracuje z zuchami (początkowo z jedną szóstką powstającą przy drużynie harcerskiej, do której należała), a w 2016 roku została mianowana przyboczną ds. zuchowych w 45 DH “Watra” (pod swoją opieką miała wówczas już 2 szóstki, co dowodzi umiejętności pracy w małych grupach). Samodzielną pracę jako drużynowa podjęła 9.10.2017 roku zakładając 11 Gromadę Zuchową “Dzielne Wilczki” w Lwówku Śląskim- pierwszą gromadę zuchową w tym mieście od ponad 10 lat. Zajęcia prowadzone przez Hanię cieszą się ogromnym zainteresowaniem i popularnością. Ilość zuchów w Gromadzie stale rośnie, pomimo nieprzeprowadzania naborów. Sprawności grupowe, jak i indywidualne, są realizowane w sposób bardzo kreatywny, ciekawy i niepowtarzalny. Uczy to zuchy samorozwoju, który podsumowywany jest dopuszczeniem do złożenia Obietnicy Zuchowej oraz zdobyciem kolejnych gwiazdek zuchowych. Dlatego też rodzice chętnie powierzają swoje pociechy (nawet te z problemami wychowawczymi) pod opiekę drużynowej, aby z dala od komputera i innych urządzeń elektronicznych przeżyły niezapomnianą przygodę i nawiązały przyjaźnie. W myśl Misji ZHP, Hania kształtuje charakter swoich zuchów organizując wiele akcji charytatywnych na rzecz ludzi i zwierząt. W roku 2020 (tak trudnym z powodu pandemii) Hania nie straciła zapału do pracy, a zajęcia pozostały nadal bardzo ciekawe. Na uwagę zasługuje fakt, że zbiórki zdalne nie odbywały się przed komputerem i telefonem. Proponowała dzieciom ciekawe zajęcia w domu i okolicy (konkursy, quizy, krzyżówki, doświadczenia), w realizacje których zaangażowała rodziców. Propozycje tak ciekawiły zuchy, że same wybierały, a następnie realizowały sprawności indywidualne. Dzięki temu codziennie angażowały się w życie rodzinne, pomoc ludziom i zwierzętom, rozwijanie swoich zainteresowań, obserwację przyrody. Efektem takiej pracy, było przyznanie ogromnej ilości sprawności w stosunkowo krótkim czasie (od momentu zawieszenia działalności bezpośredniej, do końca roku harcerskiego 2019/20 zuchy zdobyły nawet po kilkanaście sprawności). Na uwagę zasługuje również cykl “Zuchowy Challenge” dostępny na kanale na YouTube “ZHP Lwówek Śląski”, którego jednym z zadań było wspólne nagranie piosenki “Hymn Zucha” Grupy na Swoim. W ramach przygotowań do IV Rajdu na Wiosny Początek (który jest imprezą cykliczną zainicjowaną przez Hanię), stworzyła sprawność “Kraina Lodu”. Zuchy z chęcią uczestniczą także w pozostałych biwakach szczepowych i hufcowych, a także Harcerskiej Akcji Letniej, podczas których mają bezpośredni kontakt z przyroda. Przed wybuchem pandemii, Hania zdążyła zorganizować dla zuchów ze swojej Gromady uroczysty biwak z okazji Imienin Zucha. Zaangażowała w to przedsięwzięcie harcerzy z 45 DH „Watra”, a także pracowników Lwóweckiej Biblioteki Publicznej, którzy udostępnili pomieszczenia ratusza do przeprowadzenia zajęć. Wraz z instruktorami współorganizowała szczepowy biwak z okazji Dnia Myśli Braterskiej w Jaworze. Jednym z większych wydarzeń, był Bieg Wilczym Tropem w Dworku, w którym udział wzięło ponad 150 osób. Jej wzorowa współpraca ze środowiskiem (szkoły, parafie, sołtysi, Państwowa Straż Pożarna, OSP, Nadleśnictwo Lwówek Śląski, Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski, Starostwo Powiatowe, Komenda Powiatowa Policji) owocuje możliwością przeprowadzania różnych akcji (np. charytatywnych) na terenie lwóweckich szkół, a także zaangażowaniem rodziców w przygotowanie i przeprowadzanie zajęć oraz wysoką sumą uzyskiwaną przez Gromadę w ramach akcji 1%. Pomimo wielkiego zaangażowania w życie Gromady Hania nie zapomina o własnym rozwoju. Chętnie uczestniczy w kolejnych kursach i szkoleniach, a także na bieżąco realizuje próby na kolejne stopnie harcerskie i instruktorskie. W minionym roku ukończyła Kurs Pierwszej Pomocy HOPR na poziomie ratownika HOPR, kurs przewodnikowski oraz kurs metodyki zuchowej.

pwd. Agata Kubica (Hufiec Bolesławiec)

Druhna Agata od ponad 3 lat pełni funkcję drużynowej gromady zuchowej. Gromada Druhny Agaty angażuje się nie tylko w życie hufca ale bierze udział w wielu festiwalach muzycznych organizowanych na terenie naszego województwa. Praca z zuchami dla Druhny Agaty to czysta przyjemność. Bardzo dobrze odnajduje się na tej funkcji, bo zuchy bardzo lubią spędzać czas ze swoją drużynową. Druhna Agata jest osobą pełną energii i pozytywnych pomysłów. Zbiórki z nią są bardzo ciekawe i atrakcyjne i każdy zuch chce wrócić na następną zbiórkę.

„Druhna Agata od ponad 3 lat pełni funkcję drużynowej gromady zuchowej.  Gromada Druhny Agaty angażuje się nie tylko w życie hufca ale bierze udział w wielu festiwalach muzycznych organizowanych na terenie naszego województwa. Praca z zuchami dla Druhny Agaty to czysta przyjemność. Bardzo dobrze odnajduje się na tej funkcji, bo zuchy bardzo lubią spędzać czas ze swoją drużynową. 

  Druhna Agata jest osobą pełną energii i pozytywnych pomysłów. Zbiórki z nią są bardzo ciekawe i atrakcyjne i każdy zuch chce wrócić na następną zbiórkę”

 

phm. Jolanta Kozubal (Hufiec Legnica)

Druhna Jolanta jest drużynową najliczniejszej gromady zuchowej w Hufcu działającej w małym mieście pod Legnicą. Jej działalność ograniczyła pandemia, jednak zuchy wzięły udział w hufcowych uroczystościach z okazji Dnia Myśli Braterskiej i starcie Hufca. Razem z gromadą zorganizowała uroczyste przekazanie BŚP mieszkańcom Prochowic w tamtejszym kościele. Druhna Jolanta świetnie współpracuje z rodzicami zuchów co widać m.in. po skuteczności w zbieraniu składek, świetnie prowadzonej ewidencji w TIPI. Została m.in. wyróżniona Listem Pochwalnym Naczelniczki ZHP. Drużynowa 2 PGZ jest uznanym nauczycielem w swoim mieście. Osobą znaną i szanowaną. Współpracującą bardzo dobrze z samorządowymi jednostkami organizacyjnymi i miejscową Parafią. Jest przykładem zaangażowania w pracę na rzecz zuchów i harcerzy godnym do naśladowania dla młodszych drużynowych w Hufcu. Dziś druhna Jolanta łączy pracę z gromadą i drużyną. Obie prochowickie jednostki prowadzą zbiórki mimo pandemii, posiadają plany pracy i przygotowują się do letniego obozowania w Zaborówcu.

Druhna Jolanta jest drużynową najliczniejszej gromady zuchowej w Hufcu działającej w małym mieście pod Legnicą, z której już w styczniu 2021 wyłoniła się nowa próbna prochowicka drużyna harcerska. Gromada miała w 2020 roku w 100% opłacone składki członkowskie za ponad 30 osób. Jej działalność ograniczyła pandemia. Jednak zuchy wzięły udział w hufcowych uroczystościach z okazji Dnia Myśli Braterskiej i starcie Hufca. Tuż przed rozpoczęciem 2020 roku druhna Jolanta zorganizowała spotkanie wigilijne Hufca w Prochowicach dla ok. 150 osób! W rok po tym wydarzeniu druhna Jolanta reprezentowała Hufiec wraz ze swym przybocznym w Starczowie na uroczystościach chorągwianych przekazania BŚP Hufcom. Następnie razem z komendantem Hufca przekazała BŚP w legnickim kościele św. Jana Chrzciciela wszystkim organizacjom harcerskim z terenu działania Hufca Legnica. Razem z gromadą zorganizowała uroczyste przekazanie BŚP mieszkańcom Prochowic w tamtejszym kościele. Druhna Jolanta świetnie współpracuje z rodzicami zuchów co widać m.in. po skuteczności z zbieraniu składek, świetnie prowadzonej ewidencji w TIPI. Na uwagę zasługuje fakt, że druhna Jolanta miała długą przerwę w działalności harcerskiej. Z dawnych lat pozostał jej stopień Harcerski Rzeczpospolitej i zrealizowana próba harcmistrzowska. Mimo tej przerwy zbudowała jednostkę na terenie miejscowości, która była tzw. „białą plamą”. I od 4 lat z powodzeniem ją prowadzi. Została m.in. wyróżniona Listem Pochwalnym Naczelniczki ZHP. Drużynowa 2 PGZ jest uznanym nauczycielem w swoim mieście. Osobą znaną i szanowaną. Współpracującą bardzo dobrze z samorządowymi jednostkami organizacyjnymi i miejscową Parafią. Jest przykładem zaangażowania w pracę na rzecz zuchów i harcerzy godnym do naśladowania dla młodszych drużynowych w Hufcu. Jej córka kończy zdobywanie stopnia przewodniczki. Przybocznymi druhny Jolanty są dwaj księża w tym kapelan Hufca pwd. Krzysztof Czadowski. Druhna Jolanta podjęła służbę w pandemii szyjąc razem z koleżanką maseczki, z materiałów od Składnicy 4 Żywioły, które zostały następnie przekazane do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy. Za służbę została dwukrotnie nagrodzona pochwałami w rozkazach komendantów hufców oraz zdobyła sprawność mistrzowską „Służba w kwarantannie”. Dziś druhna Jolanta łączy pracę z gromadą i drużyną. Obie prochowickie jednostki prowadzą zbiórki mimo pandemii, posiadają plany pracy i przygotowują się do letniego obozowania w Zaborówcu.

pwd. Joanna Noga (Hufiec Powiatu Trzebnickiego)

Jest drużynową 23 GZ „Ogniste Chochliki”. Jej praca zaczęła się w maju 2016r., w miejscowości Prusice założyła gromadę zuchową. W roku 2020, mimo pandemii Asia nie zwolniła tempa. Organizuje systematycznie zbiórki (online lub na świeżym powietrzu) zawsze dostosowując do panującej sytuacji w odpowiednim reżimie sanitarnym. Jej zuchy zdobyły mnóstwo sprawności indywidualnych, a szóstki nie utraciły ducha harcerstwa, ponieważ wspólne obcowanie też udało jej się dobrze zorganizować mimo pandemii. Wspólnie z zuchami kwestowała w 2020r., na rzecz WOŚP, uczestniczyła w Imieninach Zucha organizowanych przez hufiec, w Wyprawie Polarnej Zuchów, czy BŚP. Zaangażowała zuchy w projekt BohaterON, który ma na celu upamiętnienie Powstańców Warszawskich. Od 3 lat współpracuje z IPN, efektem jej pracy był udział w projekcie edukacyjnym z Instytutem. Zamiast akcji letniej, druhna zorganizowała cykl warsztatów artystycznych dla gromady. Asia ma dużą umiejętność dostosowywania tematów zbiórek do potrzeb oraz obecnej sytuacji, a jako wieloletni dawca krwi przygotowała cykl zbiórek dla gromady związanych z tym tematem.

pwd. Joanna Noga jest drużynową 23 Gromady Zuchowej „Ogniste Chochliki”.  Odegrała znaczącą role w utworzeniu 502 Szczepu Harcerskiego Brzask. Dołączyła do naszej organizacji, jako mama szukająca pomysłu na zaangażowanie w coś pożytecznego swoich dzieci oraz dzieci mieszkających z nią na osiedlu.  Uważam, że nasz Hufiec Powiatu Trzebnickiego, miał bardzo wiele szczęścia, że Asia się w nim pojawiła i podjęła służbę, jako drużynowa gromady. Jej praca zaczęła się w maju  2016r., w miejscowości Prusice założyła gromadę zuchową. Na terenie gdzie nie było nigdy gromady. W roku 2020r, mimo pandemii Asia nie zwolniła tempa. Jej gromada obecnie liczy 37 osób. Organizuje systematycznie zbiórki, czy online, czy na świeżym powietrzu zawsze dostosowując do panującej sytuacji w odpowiednim reżimie sanitarnym. Jej zuchy zdobyły mnóstwo sprawności indywidualnych, co na bieżąco promuje na fb gromady. A szóstki nie utraciły ducha harcerstwa, ponieważ wspólne obcowanie też udało jej się dobrze zorganizować mimo pandemii.  Wspólnie z zuchami kwestowała w 2020r., na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, uczestniczyła w Imieninach Zucha organizowanych przez hufiec, w Wyprawie Polarnej Zuchów organizowanej przez Chorągiew, czy Betlejemskim Świetle Pokoju.  Asia zawsze dba o wychowanie patriotyczne, dlatego w minionym roku zaangażowała zuchów w projekt BoahaterON – włącz historię, który ma na celu uhonorowanie i upamiętnienie Powstańców Warszawskich oraz wraz z gromadą wzięła udział we mszy św., w intencji ojczyzny w Golgocie Wschodu we Wrocławiu.  Od 3 lat współpracuje z Instytutem Pamięci Narodowej, efektem jej pracy był udział w projekcie edukacyjnym z Instytutem. A także zaangażowana jest w pamięć o Kombatantach do których osobiście nosiła paczki. Ze względu na pandemię w Międzynarodowym dniu pielęgniarek i położnych zainicjowała w szczepie akcję mającą na celu wsparcie tej grupy społecznej w tych trudnych czasach. Efektem działań jest wspólny film udostępniony na stronie. Zamiast akcji letniej, druhna zorganizowała cykl warsztatów artystycznych dla gromady oraz zbiórkę szczepu, by mimo pandemii dzieci skorzystały z wakacji. Ponadto okazało się, że brat jednej z zuchenki z gromady jest ciężko chory i potrzebna jest pomoc finansowa. Asia bez chwili zastanowienia zorganizowała z ogromnym sukcesem akcję „działam lokalnie”, która  polegała na zbieraniu fantów na licytację i sprzedaży ich w Internecie. Akcja trwa do dnia dzisiejszego. Odzew zuchów jak mieszkańców jest duży na dzień dzisiejszy zebrano już kwotę około 37 tyś. To dzięki niej, jej zaangażowaniu i promocji udało osiągnąć się tak wiele. Asia ma dużą umiejętność dostosowywania tematów zbiórek do potrzeb oraz obecnej sytuacji. Jako wieloletni dawca krwi przygotowała cykl zbiórek dla gromady związanych z tym tematem i sama zdobyła odznakę „ Harcerska Kropla Krwi”.  Nie od dziś wiadomo, że krew jest bardzo potrzeba i Asia już wśród małych obywateli swoim działaniem uczy dobrych, empatycznych postaw. Asia jest bardzo zaangażowana w życie szczepu i hufca, z oddaniem wykonuje powierzone zadania. Sama proponuje nowe pomysły, szuka nowych rozwiązań. Doskonale motywuje zuchy do działania. Doskonałym przykładem jest jak wprowadziliśmy w szczepie konkursy żeby w pandemii zachęcić do działania, to zuchy  z jej gromady były najbardziej aktywne i zaangażowane. Dzieci bez wsparcia drużynowego nigdy, by tak nie działały i pracowały. Jako szczepowa widzę, jakie negatywne skutki niesie ze sobą obecna sytuacja, jak wyglądają nasze inne jednostki, nad czym trzeba popracować, by jak najmniej odczuć skutki pandemii, gdy wszyscy wrócimy do działania. Cieszę się, że w tej gromadzie nie musze się o nic martwić, ponieważ dzięki Asi pracy , jej zaangażowaniu i rzetelności wiem, że gromada działa metodycznie, że jest to dobra gromada.Rodzice maja niebywałe szczęście, że właśnie mogą swoje dziecko jej powierzyć, ponieważ ona, jako matka trojga dzieci wie, co będzie dla nich najlepsze.