Oficjalna strona internetowa Chorągwi Dolnośląskiej Związku Harcerstwa Polskiego

Niestrudzeni 2020 – Nominowani – Drużynowy wędrowniczy

pwd. Dagmara Buła (Hufiec Oleśnica)

Od października 2018 roku była przyboczną 1. DW "Kamień Milowy", a następnie od roku harcerskiego 2019/2020 pełni funkcję drużynowej. Co ciekawe, jest to pierwsze środowisko harcerskie, w którym Druhna Dagmara działa - dołączyła do ZHP w liceum w wieku 16 lat. Wspólnie z członkami drużyny organizuje zbiórki, konsekwentnie realizuje plan pracy a w wakacje weźmie udział w Wędrowniczej Watrze 2021. W wakacje 2020 roku zorganizowała biwak drużyny w Wilczu w oparciu o przyjęte zasady bezpieczeństwa (ze względu na obostrzenia pandemiczne). Zarówno członkowie drużyny, jak i inni instruktorzy zawsze mogą liczyć na jej pomoc i rozmowę. Swoją postawą, zaangażowaniem w życie hufca, Dagmara zachęca wszystkich członków drużyny do równie otwartej na potrzeby otoczenia postawy. Wszyscy członkowie jej drużyny posiadają umunurowanie i realizują stosowne próby. Dagmara jako drużynowa jest primus inter pares.

Druhna Dagmara Buła od października 2018 roku była przyboczną 1. DW „Kamień Milowy”, a następnie od roku harcerskiego 2019/2020 pełni funkcję drużynowej. Co ciekawe, jest to pierwsze środowisko harcerskie, w którym Druhna Dagmara działa – dołączyła do ZHP w liceum w wieku 16 lat. Dzisiaj, pomimo pandemii, drużyna wędrownicza liczy 15 osób – Dagmara, wspólnie z członkami drużyny organizuje zbiórki, konsekwentnie realizuje plan pracy a w wakacje weźmie udział w Wędrowniczej Watrze 2021. W wakacje 2020 roku Dagmara zorganizowała biwak drużyny w Wilczu w oparciu o przyjęte zasady bezpieczeństwa (ze względu na obostrzenia pandemiczne), była również opiekunką na biwakach wszystkich pozostałych drużyn hufca. Zarówno członkowie drużyny, jak i inni instruktorzy zawsze mogą liczyć na jej pomoc i rozmowę. Swoją postawą, zaangażowaniem w życie hufca, Dagmara zachęca wszystkich członków drużyny do równie otwartej na potrzeby otoczenia postawy. Wszyscy członkowie jej drużyny posiadają umunurowanie i realizują stosowne próby. Dagmara jako drużynowa jest primus inter pares. W 2020 roku Dagmara zdała maturę i rozpoczęła studia na Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Działalność harcerską łączy ze studiami i dorywczą pracą. Jako opiekunka próby przewodnikowskiej Dagmary wiem, jakie zrobiła postępy od przystąpienia do ZHP do dzisiaj, dlatego w pełni rekomenduję jej osobę do finału plebiscytu Niestrudzeni 2020.  

pwd. Marta Wrześniak-Kuncik (Hufiec Lubin)

Druhna Marta jest osobą bardzo zaangażowaną w pracę harcerską. Jest drużynową Drużyny Wędrowniczej. Przygotowała się do pełnienia funkcji drużynowej ponownie i znów nosi granatowy sznur. Prowadzi drużynę zgodnie z metodą harcerską oraz metodyką wędrowniczą. Jest osobą odpowiedzialną, podejmującą rozważnie decyzje dotyczące drużyny. Podczas trwania pandemii wraz z wędrownikami organizowała służbę na rzecz lokalnego środowiska, nie zapominając przy tym o rozwoju członków drużyny. Organizowała zbiórki w terenie, co pomogło przetrwać samoizolację, na jaką zostali narażeni członkowie jej drużyny. Wszystko odbywało i nadal odbywa się zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Realizuje Misję ZHP poprzez pracę z wędrownikami. Wspiera ich w wyborach swojej dorosłej drogi życiowej przedstawiając różne alternatywy i zawody, którymi mogą się zająć. Pokazuje im wachlarz możliwości, aby każdy miał wybór w podejmowaniu swoich decyzji.

Druhna Marta jest osobą bardzo zaangażowaną w pracę harcerską. Jest drużynową Drużyny Wędrowniczej. Podkreślić należy, że to druga jednostką, której drużynową jest druhna Marta. Pierwsza jednostką była 19 Grunwaldzka Gromada Zuchowa „Przyjaciele Zwierząt”, którą prowadziła 2 i pół roku. W 2018 objęła funkcje Komendantki Szczepu Harcerskiego „Falanga”, co doprowadziło do przekazania ówcześnie pełnionej funkcji swojej następczyni. Jednak po zapoznaniu się z potrzebami swojego środowiska postanowiła otworzyć Drużynę Wędrowniczą. Przygotowała się do pełnienia funkcji drużynowej ponownie i znów nosi granatowy sznur. Prowadzi drużynę zgodnie z metodą harcerską oraz metodyką wędrownicza. Stara się być dla swoich wędrowników przykładem. Jest rokrocznie członkiem kadry obozowej, natomiast w 2018 roku pełniła funkcję Komendantki Podobozu Szczepu w Wygnańczycach, doskonale radząc sobie z powierzoną jej funkcją. Jest osobą odpowiedzialną, podejmującą rozważnie decyzje dotyczące drużyny. Umiejętnie łączy pasje tak by nie zaniedbywać obowiązków domowych i szkolnych. Podczas trwania pandemii wraz z wędrownikami organizowała służbę na rzecz lokalego środowiska, nie zapominając przy tym o rozwoju członków drużyny. Organizowała zbiórki w terenie, co pomogło przetrwać samoizolację, na jaką zostali narażeni członkowie jej drużyny. Wszystko odbywało i nadal odbywa się zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Realizuje Misję ZHP poprzez pracę z wędrownikami. Wspiera ich w wyborach swojej dorosłej drogi życiowej przedstawiając różne alternatywy i zawody, którymi mogą się zająć. Pokazuje im wachlarz możliwości, aby każdy miał wybór w podejmowaniu swoich decyzji. Uważamy, że Marta jest Niestrudzoną Drużynową Drużyny Wędrowniczej!

Druhna Marta Wrześniak  jest osobą bardzo zaangażowaną w pracę harcerską hufca, szczepu i drużyny wędrowniczej, którą prowadzi od ponad dwóch lat. Podkreślić należy, że to druga jednostka, której drużynową jest druhna Marta. Pierwszą jednostką była 19 Grunwaldzka Gromada Zuchowa „Przyjaciele Zwierząt”, którą prowadziła ponad 3 lata. W 2018 objęła funkcję Komendantki Szczepu Harcerskiego „Falanga”, co doprowadziło do przekazania ówcześnie pełnionej funkcji swojej następczyni. Jednak po zapoznaniu się z potrzebami swojego środowiska postanowiła utworzyć  drużynę wędrowniczą. Przygotowała się do pełnienia funkcji drużynowej ponownie i znów nosi granatowy sznur. Prowadzi drużynę zgodnie z metodą harcerską oraz metodyką wędrownicza. Stara się być dla swoich wędrowników przykładem. Jest rokrocznie członkiem kadry obozowej, natomiast w 2018 roku pełniła funkcję Komendantki obozu Szczepu w Wygnańczycach, doskonale radząc sobie z powierzonymi zadaniami. Jest osobą odpowiedzialną, podejmującą rozważnie decyzje dotyczące drużyny. Umiejętnie łączy pasje tak by nie zaniedbywać pracy zawodowej i obowiązków domowych świeżo „upieczonej” żony. Podczas trwania pandemii wraz z wędrownikami organizowała służbę na rzecz lokalnego środowiska, nie zapominając przy tym o rozwoju członków drużyny. Organizowała zbiórki w terenie, co pomogło przetrwać samoizolację, na jaką zostali narażeni członkowie jej drużyny. Wszystko odbywało i nadal odbywa się zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. W czasie wakacji nie rezygnuje z prowadzenia zbiórek z wyjątkiem czasu obozu.

pwd. Dominik Zięcina (Hufiec Środa Śląska)

Druh Dominik bardzo aktywnie działa z drużyną wędrowniczą na rzecz 4 Miękińskiego Szczepu Harcerskiego "Ha2o". Oprócz tego Druh Dominik zaangażowany jest we współpracę ze Stowarzyszeniem działającym na rzecz zapomnianych polskich grobów na Ukrainie. Druh Dominik pełniąc funkcję drużynowego zwraca szczególna uwagę na kwestie dotyczące kształtowania postaw obywatelskich. Członkowie drużyny zaangażowani są w różnego rodzaju inicjatywy społeczne m.in. WOŚP oraz obchody patriotyczne organizowane na terenie gminy. Praca z wędrownikami sprawia mu wiele przyjemności i motywuje go do dalszej pracy

Druh Dominik bardzo aktywnie działa z drużyną wędrowniczą na rzecz 4 Miękińskiego Szczepu Harcerskiego „Ha2o”. Oprócz tego Druh Dominik zaangażowany jest we współpracę ze Stowarzyszeniem działającym na rzecz zapomnianych polskich grobów na Ukrainie. Druh Dominik pełniąc funkcję drużynowego zwraca szczególna uwagę na kwestie dotyczące kształtowania postaw obywatelskich. Członkowie drużyny zaangażowani są w różnego rodzaju inicjatywy społeczne m.in. WOŚP oraz obchody patriotyczne organizowane na terenie gminy.  Praca z wędrownikami sprawia mu wiele przyjemności i motywuje go do dalszej pracy