Oficjalna strona internetowa Chorągwi Dolnośląskiej Związku Harcerstwa Polskiego

Niestrudzeni 2020 – Nominowani – Drużynowy starszoharcerski

pwd. Mateusz Głąbicki (Hufiec Jawor)

W ciągu minionego, jakże ciężkiego dla całego świata roku - wykazał się niebywałą organizacją, instynktem przywódczym, a także inicjatywą niesamowicie działania społecznego. Potrafił zaangażować swoich podopiecznych w przejście na multimedialne zbiórki za sprawą możliwości, które oferuje współczesna technologia. Tworzone prezentacje, specjalnie przygotowane filmy, czy serwer w grze Minecraft to zaledwie garstka z ciekawych aktywności, które przeprowadził dla swoich harcerzy. Ponadto jego działalność wykraczała też na ulice miasta, kiedy to podjął działanie w programie pomocy seniorom, których życie jest najbardziej zagrożone w dobie pandemii. Część z jego podopiecznych brała udział w tejże akcji, co podkreśla fakt o niezwykłej charyzmie oraz umiejętności przekazywania swej wiedzy oraz postaw młodszym.

Druh Mateusz Głąbicki w ciągu minionego, jakże ciężkiego dla całego świata roku – wykazał się niebywałą organizacją, instynktem przywódczym, a także inicjatywą niesamowicie działania społecznego w tym trudnym dla wszystkich czasie. Bez problemu potrafił zaangażować swoich podopiecznych w przejście na multimedialne zbiórki za sprawą rozmaitych możliwości, które oferuje współczesna technologia. Tworzone prezentacje, specjalnie przygotowane filmy, czy nawet serwer w grze Minecraft to zaledwie garstka z ciekawych aktywności, które przeprowadził dla swoich harcerzy druh Mateusz. Ponadto jego działalność wykraczała też na ulice miasta, kiedy to podjął działanie w gminnym programie pomocy seniorom, których życie jest najbardziej zagrożone w dobie panującej pandemii.  Część z jego podopiecznych również brała udział w tejże akcji, co podkreśla fakt o niezwykłej charyzmie oraz umiejętności przekazywania swej wiedzy oraz postaw młodszym pokoleniom jaworskiego Hufca ZHP. Mimo trudów w podróżowaniu międzynarodowym – aktywnie wsparł swoją osobą wymianę z czeskim partnerem jaworskiej, harcerskiej społeczności – znajomością języka angielskiego oraz świetną komunikatywnością z innymi ludźmi – nawet o odmiennej kulturze w ruchu skautowym i narodowości. Tym samym druh Mateusz reprezentuje sobą wartości, które powinien posiadać wzorcowy drużynowy starszoharcerski oraz instruktor Związku Harcerstwa Polskiego. 

phm. Jakub Gwiżdż (Hufiec Bolesławiec)

Od 3 lat jest drużynowym, drużyny wielopoziomowej, Jego drużyna liczy sobie obecnie 27 członków, zrzesza także osoby niepełnosprawne. Na swoim koncie druh Jakub ma wiele działań dla swojej jednostki, wykorzystuje ciekawe formy pracy - szczególnie te pionierskie, z wykorzystaniem technik harcerskich - w lesie. Wykazuje się w swojej pracy dużym zaangażowaniem w podejmowane przez siebie działania. Drużyna nie jest jedyną aktywnością związaną z metodyką starszoharcerską. Ponadto realizuje się jako członek Referatu starszoharcerskiego.

Od 3 lat jest drużynowym, drużyny wielopoziomowej, Jego drużyna liczy sobie obecnie 27 członków, zrzesza także osoby niepełnosprawne.  Na swoim koncie druh Jakub ma wiele działań dla swojej jednostki, wykorzystuje ciekawe formy pracy – szczególnie te pionierskie, z wykorzystaniem technik harcerskich – w lesie. Wykazuje się w swojej pracy dużym zaangażowaniem w podejmowane przez siebie działania. Drużyna nie jest jedyną aktywnością związaną z metodyką starszoharcerską. Ponadto realizuje się jako członek Referatu starszoharcerskiego.

pwd. Dominik Zięcina (Hufiec Środa Śląska)

Od 4 lat prowadzi 44. Drużynę Starszoharcerską "Potok" im. Harcerzy Powstania Warszawskiego na wsi wchodzącą w skład 4. Miękińskiego Szczepu Harcerskiego "Ha2o" im. Szarych Szeregów. Przeprowadził kampanię bohater i zdobył imię z drużyną oraz szczepem. Podejmuje się działań na rzecz społeczności lokalnych, upamiętnienia historii. Jedną z wielu akcji w jakie włącza się Druh Dominik jest Finał WOŚP. Swoje doświadczenia w pracy z drużyną oraz chęć wspierania innych drużynowych realizuje jako członek referatu starszoharcerskiego w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP. Jednym z działań jakie podejmował Dominik w roku 2020, poza prowadzeniem zbiórek dla swoich podopiecznych, było włączenie się w ogólnopolską akcję Zdalnych Harców.

Od 4 lat prowadzi 44. Drużynę Starszoharcerską „Potok” im. Harcerzy Powstania Warszawskiego na wsi wchodzącą w skład 4. Miękińskiego Szczepu Harcerskiego „Ha2o” im. Szarych Szeregów. Przeprowadził kampanię bohater i zdobył imię z drużyną oraz szczepem. Podejmuje się działań na rzecz społeczności lokalnych, upamiętnienia historii. Jedną z wielu akcji w jakie włącza się Druh Dominik jest Finał WOŚP. Swoje doświadczenia w pracy z drużyną oraz chęć wspierania innych drużynowych realizuje jako członek referatu starszoharcerskiego w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP. Jednym z działań jakie podejmował Dominik w roku 2020, poza prowadzeniem zbiórek dla swoich podopiecznych, było włączenie się w ogólnopolską akcję Zdalnych Harców.