Oficjalna strona internetowa Chorągwi Dolnośląskiej Związku Harcerstwa Polskiego

Niestrudzeni 2020 – Nominowani – Drużynowy Nieprzetartego Szlaku

phm. Agnieszka Bartkowiak (Hufiec Ziemi Wałbrzyskiej)

Zamierzone działania i cele realizuje w sposób rzetelny i obowiązkowy. Aktywnie brała i nadal bierze udział w działaniach Nieprzetartego Szlaku jak i przedsięwzięciach programowych i organizacyjnych hufca. Wielokrotnie odbudowywała gasnące środowiska niepełnosprawnych. Za jej przyczyną powstawały nowe drużyny NS. Wspiera młodych drużynowych i harcerzy, dzieląc się swoją wiedzą i ogromnym doświadczeniem z młodzieżą niepełnosprawną , co jest nie lada wyzwaniem. Jest osobą cenioną przez dzieci, młodzież i rodziców jako doświadczony wychowawca i organizator. Zawsze można na niej polegać. Pozyskiwała środki finansowe na działania harcerskie nie tylko dla Nieprzetartego szlaku. Organizuje dla Nieprzetartego szlaku corocznie Dzień Myśli Braterskiej. Tegoroczny został zorganizowany online we współpracy ze skautami z Edynburga.

Druhna phm Agnieszka Bartkowiak jest wieloletnim (10 lat) aktywnym instruktorem w zakresie pracy w Nieprzetartym Szlaku Chorągwi Dolnośląskiej. Zamierzone działania i cele realizuje w sposób rzetelny i obowiązkowy. Aktywnie brała i nadal bierze udział w działaniach Nieprzetartego Szlaku jak i przedsięwzięciach programowych i organizacyjnych hufca. Była współorganizatorem trasy Rajdu „Granica”, w którym aktywnie bierze udział od 2004 roku. Wielokrotnie odbudowywała gasnące środowiska niepełnosprawnych.Za jej przyczyną powstawały nowe drużyny NS. Wspiera młodych drużynowych i harcerzy, dzieląc się swoją wiedzą i ogromnym doświadczeniem z młodzieżą niepełnosprawną , co jest nie lada wyzwaniem. Jest osobą cenioną przez dzieci, młodzież i rodziców jako doświadczony wychowawca i organizator. Zawsze można na niej polegać. Pełniła funkcje Zastępcy Komendanta Hufca ds. pracy z kadrą. Pozyskiwąła środki finansowe na działania harcerskie nie tylko dla Nieprzetartego szlaku. Była współorganizatorem Zlotu ChorĄgwi Dolnośląskiej i trasy NS W Zgorzelcu. Organizuje dla Nieprzetartego szlaku corocznie Dzień Myśli Braterskiej. Tegoroczny został zorganizowany onlin e we współpracy ze skautami z Edynburga. 

pwd. Małgorzata Dereń (Hufiec Wrocław)

Jest aktywnym instruktorem i jednym z liderów w zakresie pracy Nieprzetartego Szlaku Chorągwi Dolnośląskiej. Od dwudziestu lat pracuje z drużynami harcerskimi Nieprzetartego Szlaku. Podejmowała wiele działań, m.in. jest współorganizatorem letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży dla drużyn NS Chorągwi Dolnośląskiej. Z wielkim zaangażowaniem organizuje przedsięwzięcia na terenie hufca jak i w Chorągwi Dolnośląskiej. Corocznie uczestniczy z drużyną w Ogólnopolskim Harcerskim Górskim Rajdzie Granica. Organizuje corocznie zawody pływackie we współpracy z PFRON. Uczestniczy corocznie w projektach GK- m.in.” Cztery pory roku”. Uczestniczyła i nadal uczestniczy w wielu formach kształcenia dla instruktorów ZHP, dzięki czemu z chęcią dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem. W wielu kryzysowych sytuacjach dla NS okazywała się być ratunkiem i wsparciem. Jest osobą na której można zawsze polegać. Z powierzonych zadań wywiązuje się wzorowo.

Druhna pwd Małgorzata Dereń jest aktywnym instruktorem i jednym z liderów w zakresie pracy Nieprzetartego Szlaku Chorągwi Dolnośląskiej. Od dwudziestu lat pracuje z drużynami harcerskimi Nieprzetartego Szlaku. Jest nauczycielką w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym. Podejmowała wiele działań, m.in. jest współorganizatorem letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży dla drużyn NS Chorągwi Dolnośląskiej. Na obozach i zimowiskach corocznie do 2019 pełniła funkcje programowca. Z wielkim zaangażowaniem organizuje przedsięwzięcia na terenie hufca jak i w Chorągwi Dolnośląskiej. Corocznie uczestniczy z drużyną w Ogólnopolskim Harcerskim Górskim Rajdzie Granica. Od roku 2016-2019 roku była współorganizatorem trasy dla drużyn NS, programowcem trasy. Organizuje corocznie zawody pływackie we współpracy z PFRON. Uczestniczy corocznie w projektach GK- m.in.” Cztery pory roku” Uczestniczyła i nadal uczestniczy w wielu formach kształcenia dla instruktorów ZHP, dzięki czemu z chęcią dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem. Jest przykładem dla każdego pokolenia instruktorów. W wielu kryzysowych sytuacjach dla NS okazywała się być ratunkiem i wsparciem. Jest osobą na której można zawsze polegać. Z powierzonych zadań wywiązuje się wzorowo. 

phm. Radosław Kobyłecki (Hufiec Lubin)

Druh phm Radosław Kobyłecki jest doświadczonym liderem w zakresie pracy Nieprzetartego Szlaku Chorągwi Dolnośląskiej. Jako instruktor kształtuje poszanowanie dla wartości płynących z Prawa Harcerskiego, będących wzorcami do naśladowania dla innych, a w szczególności wśród drużynowych. Z wielkim zaangażowaniem włącza się w przedsięwzięcia programowe i organizacyjne hufca jak i Chorągwi. Pomimo trudnych chwil związanych z pandemią realizował jako wolontariusz projekt „Dolnośląskie Podwórka oraz obecnie „Power 1.4”. pracował bardzo aktywnie na platformach online z harcerzami . Brał udział w akcji „Zostań w domu – pomagamy po kryjomu” – w Lubinie działał w wolontariacie zainicjowanym przez władze miasta. Jego uczestnicy pomagali swoim starszym sąsiadom w załatwianiu codziennych spraw w czasie epidemii i wprowadzonych przez rząd obostrzeń. We współpracy organizował Dzień Myśli Braterskiej dla niepełnosprawnych.

Druh Radek Kobyłecki jest aktywnym i bardzo znanym instruktorem i specjalistą w zakresie pracy z drużynami Nieprzetartego Szlaku. Od 10 lat pracuje z drużyną NS w Lubinie. Jest także nauczycielem w szkole specjalnej. Bierze także czynny udział w pracach zespołu NS Chorągwi Dolnośląskiej. Jest organizatorem letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. Z wielkim zaangażowaniem organizuje przedsięwzięcia na terenie Hufca ZHP Lubin i Chorągwi Dolnośląskiej ZHP. Corocznie organizuje trasy NS podczas Ogólnopolskiego Górskiego Rajdu GRANICA oraz Zlotach Chorągwi Dolnośląskiej. Uczestniczy w wielu formach kształcenia instruktorów ZHP jako kadra. Chętnie dzieli się z innymi swoją wiedzą i doświadczeniami. Był współorganizatorem konferencji i szkoleń dla instruktorów NS. Organizuje wyjazdy dla dzieci i młodzieży NS na terenie całego kraju. Doskonale łączy obowiązki nauczyciela i instruktora ZHP. Zawsze można na niego liczyć w każdej sprawie. Nigdy się nie poddaje i zawsze dąży do wyznaczonego celu. Chętnie wszystkim pomaga i nigdy nie odmawia pracy na rzecz innych. W czasie pandemii włączył się w akcję robienia zakupów osobom potrzebującym i rozwożenia obiadów seniorom. Organizował także regularnie terenowe zbiórki 6 DHNS PIASTOWSKIE ORŁY w czasie pandemii. Człowiek – serce!!! 

Druh phm Radosław Kobyłecki jest doświadczonym liderem w zakresie pracy Nieprzetartego Szlaku Chorągwi Dolnośląskiej. Jako instruktor kształtuje poszanowanie dla wartości płynących z Prawa Harcerskiego, będących wzorcami do naśladowania dla innych, a w szczególności wśród drużynowych. Z wielkim zaangażowaniem włącza się w przedsięwzięcia programowe i organizacyjne hufca jak i Chorągwi. Jako członek Zespołu NS zorganizował program obozu letniego oraz rozpisał trasę NS na Zlot Chorągwi Dolnośląskiej. Opracował trasę Nieprzetartego Szlaku Rajdu GRANICA, Był komendantem trasy w roku 2020. Zorganizował i pozyskał środki finansowe na organizacje Mikołajek dla drużyn NS. Pomimo trudnych chwil związanych z pandemią realizował jako wolontariusz projekt „Dolnośląskie Podwórka oraz obecnie „Power 1.4”. pracował bardzo aktywnie na platformach online z harcerzami . Brał udział w akcji „„Zostań w domu – pomagamy po kryjomu” – w Lubinie działał w wolontariacie zainicjowanym przez władze miasta. Jego uczestnicy pomagali swoim starszym sąsiadom w załatwianiu codziennych spraw w czasie epidemii i wprowadzonych przez rząd obostrzeń. We współpracy organizował Dzień Myśli Braterskiej dla niepełnosprawnych. Jest przewodniczącym komisji rewizyjnej hufca – sprawuje kontrolę nad działalnością gospodarczą i finansową jednostek organizacyjnych i władz hufca. Wszystkie jego działania są realizowane w sposób rzetelny, obowiązkowy i dokładny. Jest wspaniałym człowiekiem i przyjacielem każdego instruktora i harcerza.

pwd. Joanna Kulisiak-Kaźmierczak (Hufiec Syców)

Od wielu lat prowadzi drużynę Nieprzetartego Szlaku w różnych środowiskach. Jako rodzic doświadczyła wyzwań, jakie niesie za sobą wychowanie dzieci z niepełnosprawnością. Zainspirowana swoją codziennością postanowiła dać wsparcie innym rodzicom, i jako doświadczona instruktorka zuchowa - przystosowała program działań do potrzeb swoich podopiecznych z niepełnosprawnością. Od roku 2019 Druhna Asia pracuje wolontarystycznie na rzecz Hufca ZHP Syców. Plan swoich działań ustala każdorazowo pod potrzeby osób w drużynie, bierze czynny udział w życiu Związku Harcerstwa Polskiego. Wraz z 13 DH NS CICHOCIEMNI w której jest drużynową - uczestniczy w Zlotach Betlejemskich, ogólnopolskich propozycjach programowych i prowadzonych programach. Podczas epidemii nie przerwała swoich zbiórek - dużo wysiłku kosztowało ją utrzymanie stałego kontaktu ze swoimi harcerzami, którzy często nie mieli dostępu do Internetu. Druhna Asia jest niezwyczajna w pracy ze swoją drużyną.

Druhna Asia od wielu lat prowadzi drużynę Nieprzetartego Szlaku w różnych środowiskach. Jako rodzic doświadczyła wyzwań, jakie niesie za sobą wychowanie dzieci z niepełnosprawnością. Zainspirowana swoją codziennością postanowiła dać wsparcie innym rodzicom, i jako doświadczona instruktorka zuchowa – przystosowała program działań do potrzeb swoich podopiecznych z niepełnosprawnością. Od roku 2019 Druhna Asia pracuje wolontarystycznie na rzecz Hufca ZHP Syców. Łączy pracę z młodzieżą NS z terenów Wrocławia – z którymi lata temu nawiązała współpracę, którą wciąż kontynuuje oraz z młodzieżą z okolic Sycowa. Plan swoich działań ustala każdorazowo pod potrzeby osób w drużynie, bierze czynny udział w życiu Związku Harcerstwa Polskiego. Wraz z 13 DH NS CICHOCIEMNI w której jest drużynową – uczestniczy w Zlotach Betlejemskich, ogólnopolskich propozycjach programowych i prowadzonych programach. 

Druhna Asia prowadzi także Fundację „Rodzina Fra X”, która zrzesza głównie rodziny związane z „zespołem kruchego (inaczej: łamliwego) chromosomu X”, które jest dziedzicznych schorzeniem ściśle związanym z chromosomem X.  Poprzez podejmowanie wspólnych działań kierowanych także m.in. także do rodzin harcerzy – druhna Asia inicjuje działania dające wsparcie i wzajemne zrozumienie rodzicom, którzy różnie radzą sobie ze swoją rzeczywistością. 

Druhna Joanna na temat łamliwego chromosomu X prowadzi badania doktoranckie, co wspiera prowadzone działania z drużyną – jako specjalistka odpowiada na potrzeby swoich podopiecznych. Współpracuje z Harcerskim Instytutem Badawczym, a także pełni funkcję Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Hufca ZHP Syców.

Podczas epidemii nie przerwała swoich zbiórek – dużo wysiłku kosztowało ją utrzymanie stałęgo kontaktu ze swoimi harcerzami, którzy często nie mieli dostępu do Internetu. Druhna Asia jest niezwyczajna w pracy ze swoją drużyną.

hm. Zuzanna Nawrot (Hufiec Świdnica)

Pełni funkcję drużynowej w 43 Świdnickiej Drużyny Nieprzetartego Szlaku “Świetliki” już od blisko połowy wieku. Niezmiennie od wielu lat pełni tę trudną i wymagającą służbę - organizuje zbiórki, wycieczki i coroczny obóz dla podopiecznych. Rokrocznie uczestniczy wraz ze swoją drużyną w trasie dla NS podczas Ogólnopolskiego Harcerskiego Górskiego Rajdu Granica w Szklarskiej Porębie. W 2017 roku została uhonorowana Orderem Uśmiechu i po hucznej ceremonii została Kawalerem Orderu Uśmiechu. Wyróżnienie druhna otrzymała za 45-letnią bezinteresowną pracę, ogromne serce i poświęcenie na rzecz dzieci. Zuzanna Nawrot została 1012 Kawalerem Orderu Uśmiechu. Organizuje także pomoc finansową dla potrzebujących. Pomimo ostatniego bardzo wymagającego roku nie ustawała w starania o jak najczęstszy kontakt i podtrzymanie relacji ze swoimi podopiecznymi. Szukasz bohaterów? Jest i Ona! Na wyciągnięcie ręki!

Pełni funkcję drużynowej w 43 Świdnickiej Drużyny Nieprzetartego Szlaku “Świetliki” już od blisko połowy wieku. Niezmiennie od wielu lat pełni tę trudną i wymagającą służbę – organizuje zbiórki, wycieczki i coroczny obóz dla podopiecznych. Rok rocznie uczestniczy wraz ze swoją drużyną w trasie dla NS podczas Ogólnopolskiego Harcerskiego Górskiego Rajdu Granica w Szklarskiej Porębie. W 2017 roku została uhonorowana Orderem Uśmiechu i po hucznej ceremonii została Kawalerem Orderu Uśmiechu. Wyróżnienie druhna otrzymała za 45-letnią bezinteresowną pracę, ogromne serce i poświęcenie na rzecz dzieci. Zuzanna Nawrot została 1012 Kawalerem Orderu Uśmiechu. Organizuje także pomoc finansową dla potrzebujących, a swą niestrudzoną postawą od wielu dekad na pewno powinna być wzorem do naśladowania na współczesnych aktywistów Związki Harcerstwa Polskiego. Pomimo ostatniego bardzo wymagającego roku nie ustawała w starania o jak najczęstszy kontakt i podtrzymanie relacji ze swoimi podopiecznymi. Szukasz bohaterów? Jest i Ona! Na wyciągnięcie ręki!