Oficjalna strona internetowa Chorągwi Dolnośląskiej Związku Harcerstwa Polskiego

Niestrudzeni 2020 – Nominowani – Drużynowy harcerski

phm. Olga Czajkowska-Sobczyk (Hufiec Kamienna Góra)

Druhna Olga jest drużynową 801 Kamiennogórskiej Drużyny Harcerskiej „Leśne Licho” w Hufcu ZHP Kamienna Góra. Swoją funkcję pełni od 11 lat, była obecna przy założeniu drużyny, a przez pierwszy rok jej istnienia pełniła w niej funkcję przybocznej, przygotowując się do pełnienia funkcji drużynowej. Przez 11 lat wykazała się doskonałą znajomością pracy metodycznej z harcerzami, zawsze w zgodzie z Metodą Harcerską. Kocha swoich harcerzy całym sercem, zawsze blisko nich, jak wódz, mama, czasem jak „żandarm”, ale zawsze jak przyjaciel. Wychowała setki harcerzy, niektórzy z nich mają już swoje dzieci. Wraz z drużyną brała udział we wszystkich przedsięwzięciach hufca, chorągwi, a często też GK. Nie było obozu, rajdu, zlotu, na których Leśne Licho nie harcowało ze swoją drużynową. Wychowała wszystkich swoich przybocznych, którzy dzielnie walczyli przy jej boku. Wychowała swojego następcę, który jednak za jej namową, chce tworzyć nową dobra historię, zakładając nową drużynę, zachowując jednak fragmenty elementów swoich harcerskich korzeni w barwach i numerze drużyny. Druhna Olga jest jedną z osób, które walczyły o odbudowę Hufca ZHP Kamienna Góra. Wraz z komendantką tworzyła jego historię, wierząc że się uda, po prostu, bez zająknięcia i narzekania – niestrudzenie! Od lat jest zastępcą komendantki ds. Organizacyjnych i pracy z kadrą, była komendantką festiwali, obozu, trasy zuchowej Rajdu Granica. wielokrotnie prowadziła zajęcia na kursach drużynowych, przewodnikowskich, funkcyjnych. Jej konspekty zajęć i plany pracy stanowią wzór do naśladowania, co jest podstawą prowadzenia ciekawych zbiórek, prowadzenia drużyny. Jest szefową i członkinią Harcerskiej Grupy Artystycznej LIMINIS, w której śpiewa i gra na instrumentach perkusyjnych (d-jembe, cahon, konga). Druhna Olga daje doskonały przykład instruktorski wszędzie gdzie jest i we wszystkim co robi. Niestrudzenie i z uśmiechem na twarzy walczy o swoich harcerzy i ich hufiec. 

hm. Agnieszka Czajkowska-Wróbel – 
Komendantka Hufca ZHP Kamienna Góra

Druhna Olga jest drużynową 801 Kamiennogórskiej Drużyny Harcerskiej „Leśne Licho” w Hufcu ZHP Kamienna Góra. Swoją funkcję pełni od 11 lat, była obecna przy założeniu drużyny, a przez pierwszy rok jej istnienia pełniła w niej funkcję przybocznej, przygotowując się do pełnienia funkcji drużynowej. Przez 11 lat wykazała się doskonałą znajomością pracy metodycznej z harcerzami, zawsze w zgodzie z Metodą Harcerską. Kocha swoich harcerzy całym sercem, zawsze blisko nich, jak wódz, mama, czasem jak „żandarm”, ale zawsze jak przyjaciel. Wychowała setki harcerzy, niektórzy z nich mają już swoje dzieci. Wraz z drużyną brała udział we wszystkich przedsięwzięciach hufca, chorągwi, a często też GK. Nie było obozu, rajdu, zlotu, na których Leśne Licho nie harcowało ze swoją drużynową. Wychowała wszystkich swoich przybocznych, którzy dzielnie walczyli przy jej boku. Wychowała swojego następcę, który jednak za jej namową, chce tworzyć nową dobra historię, zakładając nową drużynę, zachowując jednak fragmenty elementów swoich harcerskich korzeni w barwach i numerze drużyny. Druhna Olga jest jedną z osób, które walczyły o odbudowę Hufca ZHP Kamienna Góra. Wraz z komendantką tworzyła jego historię, wierząc że się uda, po prostu, bez zająknięcia i narzekania – niestrudzenie! Od lat jest zastępcą komendantki ds. Organizacyjnych i pracy z kadrą, była komendantką festiwali, obozu, trasy zuchowej Rajdu Granica. wielokrotnie prowadziła zajęcia na kursach drużynowych, przewodnikowskich, funkcyjnych. Jej konspekty zajęć i plany pracy stanowią wzór do naśladowania, co jest podstawą prowadzenia ciekawych zbiórek, prowadzenia drużyny. Jest szefową i członkinią Harcerskiej Grupy Artystycznej LIMINIS, w której śpiewa i gra na instrumentach perkusyjnych (d-jembe, cahon, konga). Druhna Olga daje doskonały przykład instruktorski wszędzie gdzie jest i we wszystkim co robi. Niestrudzenie i z uśmiechem na twarzy walczy o swoich harcerzy i ich hufiec. 

hm. Agnieszka Czajkowska-Wróbel – 
Komendantka Hufca ZHP Kamienna Góra

Druhna Olga pełni w Hufcu funkcję Zastępcy Komendantki Hufca ds. organizacyjnych oraz, przede wszystkim, Drużynowej 801 Kamiennogórskiej Drużyny Harcerskiej „Leśne Licho” już od ponad 11 lat! Tę właśnie rolę pełni z ogromnym zaangażowaniem, które bierze się z miłości, którą darzy swoje Licha. Daje im radość, pomaga przezwyciężać słabości, sieje w ich sercach Harcerskie Iskry, uczy ich jak być dobrym człowiekiem, pokazuje dlaczego warto czerpać i dawać światu radość i dobro. Pokazuje młodym ludziom nasze prawdziwe Harcerstwo. 

pwd. Szymon Grześkiewicz (Hufiec Lubin)

12 DH „Orion” to prężnie działająca jednostka, biorąca aktywny udział w imprezach hufcowych i chorągwianych, która została założona przez niego we wrześniu 2018 roku. Druh Szymon prowadzi drużynę zgodnie z metodą harcerską: działa system zastępowy, program zbiórek jest atrakcyjny i dostosowywany do potrzeb. Podczas trwania pandemii konieczne było zmienienie formy przeprowadzania zbiórek na online. Druh Szymon przygotowywał gry, które jego harcerze realizowali samodzielnie, z rodzicami podczas spacerów do lasu i parku. Zadbał o realizację stopni harcerskich swoich harcerzy oraz działał ze sprawnościami, które ozdabiają rękawy podopiecznych. W trakcie Harcerskiej Akcji Letniej organizuje dla drużyny podsumowanie pracy w trakcie obozu harcerskiego. Jest osobą zorganizowaną, kreatywną, pomysłową i chętnie uczestniczy, wraz z drużyną, w życiu hufca. 

Druh Szymon od 2 pół roku pełni funkcję drużynowego. 12 Drużyna Harcerska „Orion” to prężnie działająca jednostka, biorąca aktywny udział w imprezach hufcowych i chorągwianych, która została założona przez niego we wrześniu 2018 roku. Druh Szymon prowadzi drużynę zgodnie z metodą harcerską: działa system zastępowy, program zbiórek jest atrakcyjny i dostosowywany do potrzeb. Podczas trwania pandemii konieczne było zmienienie formy przeprowadzania zbiórek na online. Jednak, jeżeli myślicie, że forma zdalna to tylko siedzenie przed komputerami – to zdecydowanie zaprzeczamy. Druh Szymon przygotowywał gry, które jego harcerze realizowali samodzielnie, z rodzicami podczas spacerów do lasu i parku. Zadbał o realizację stopni harcerskich swoich harcerzy oraz działał ze sprawnościami, które ozdabiają rękawy podopiecznych. Jest odpowiedzialnym instruktorem, na którym można polegać. Zawsze wywiązuje się wzorowo z powierzonych obowiązków.  Druh Szymon od 2016 roku jest członkiem Młodzieżowego Kręgu Instruktorskiego „Siódemka” i jest organizatorem wielu przedsięwzięć hufcowych np. Rajdu „Byle do Rana”, Startu Harcerskiego, hufcowej Wigilii. W trakcie Harcerskiej Akcji Letniej organizuje dla drużyny podsumowanie pracy w trakcie obozu harcerskiego. Jest osobą zorganizowaną, kreatywną, pomysłową i chętnie uczestniczy, wraz z drużyną, w życiu hufca. Druh Szymon chętnie uczestniczy w różnych formach doszkalających, poza Kursem Przewodnikowskim oraz Metodycznym, chętnie bierze udział w innych formach. Uczestniczy również aktywnie w formach kształcenia dla przyszłej kadry ZHP. Brał aktywnie udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Kursu Przybocznych. Był również kadrą podczas Zgrupowania Kursów Metodycznych dla drużynowych harcerskich. Chce dzielić się swoja wiedzą i doświadczeniem, które zdobył. Podczas tego roku razem z Młodzieżowym Kręgiem Instruktorski „Siódemka” zorganizował półkolonię, aby dzieci mogły wspólnie spędzić wakacyjny czas w duchu harcerstwa. Jeżeli pomyślimy o postawie instruktorskiej, to Druh Szymon jest dobrym przykładem instruktora. Dlatego wiemy, że jest Niestrudzonym Drużynowym Drużyny Harcerskiej!

hm. Andrzej Góralski (Hufiec Świdnica)

Od dziesięcioleci działa w Hufcu Świdnica i na rzecz społeczności miasta. Od ponad czterdziestu lat prowadzi 10 ŚDH „Mrówkojady” (z kilkoma przerwami). W marcu 2020 roku, zdecydował się na rozwinięcie akcji szycia maseczek na większą skalę. Zaangażował harcerzy, rodziców i znajomych do tego przedsięwzięcia i stanął na czele grupy blisko stu osób, które podjęły wyzwanie i w efekcie zostało przekazane prawie 13 tyś. maseczek. Mimo czasu pandemii, jego drużyna jest najliczniejszą w hufcu i prężnie działa na tyle, na ile pozwalają obostrzenia. Bez względu na warunki - jego priorytetami są wytrwałość w dążeniu do celu oraz pozytywne nastawienie. Andrzej w swojej pracy stawia na turystyczny i patriotyczny rozwój harcerzy zabierając ich na wycieczki krajoznawcze czy biegi niepodległościowe. Szczególnie trudny ostatni rok pokazał jego wielki hart ducha. Tam gdzie i kiedy mógł - zastępcze formy obozu, zbiórek, spotkań ze swym niezmiennym gronem zapatrzonych w niego harcerek i harcerzy.

jest drużynowym funkcjonującym w harcerstwie przez długie lata. Jego drużyną są „Mrówkojady” (najstarsza drużyna na Dolnym Śląsku – działająca od 1966 r.) Druh Andrzej jest autorytetem wśród wielu instruktorów. Jest takim wspaniałym drużynowym, o których jemu podobnych autorytetach dzisiaj czyta się się już tylko biogramach. Cudowny wzór do naśladowania. Bez względu na warunki – jego priorytetami są wytrwałość w dążeniu do celu oraz pozytywne nastawienie. Andrzej w swojej pracy stawia na turystyczny i patriotyczny rozwój harcerzy zabierając ich na wycieczki krajoznawcze czy biegi niepodległościowe. Jest on zdania, że wszyscy harcerze są wspólnotą, która powinna być gotowa na każdą okoliczność. Zawsze wyraża swoje zdanie śmiało i nie boi się ryzyka. Jego postawa idealnie potwierdza maksymę powtarzaną głównie przez absolwentów drużyny- „ Jeżeli się już Mrówkojadem zostało, to się nim jest i będzie. Do końca”. Szczególnie trudny ostatni rok pokazał jego wielki hart ducha. Tam gdzie i kiedy mógł – zastępcze formy obozu, zbiórek, spotkań ze swym niezmiennym gronem zapatrzonych w niego  harcerek i harcerzy. 

Harcmistrz Andrzej Góralski od dziesięcioleci działa w Hufcu Świdnica i na rzecz społeczności miasta. Jest jednym z najaktywniej działających instruktorów w hufcu. Od ponad czterdziestu lat prowadzi 10 Świdnicką Drużynę Harcerską „Mrówkojady” (z kilkoma przerwami). Z pasją i ogromnym poświęceniem zajmuje się wychowaniem młodzieży, jest wzorem dla wielu młodych instruktorów. W marcu 2020 roku, jedna z harcerek z jego drużyny uszyła kilka maseczek dla Świdnickiego szpitala, wtedy dh. Góralski zdecydował się na rozwinięcie akcji szycia maseczek na większą skalę. Zaangażował harcerzy, rodziców i znajomych do tego przedsięwzięcia i stanął na czele grupy blisko stu osób, które podjęły wyzwanie i w czasie pandemii pod jego przewodnictwem pomagały mieszkańcom i instytucjom miasta, a nawet tym  spoza terenu gminy. Podczas akcji, która trwała do czerwca, zostało przekazane prawie trzynaście tysięcy maseczek. Zaraża pasją  wielu nowych harcerzy, mimo czasu pandemii, jego drużyna jest najliczniejszą w hufcu i prężnie działa na tyle na ile pozwalają  obostrzenia. Druh Góralski nie boi się podejmować wyzwań, daje idealny przykład harcerzom i instruktorom jak pełnić służbę całym swoim życiem. 

phm. Michał Mitkowski (Hufiec Wrocław Południe)

Druh Michał jest niezwykłym drużynowym, którego główną pasją i powołaniem jest wychowywanie dzieci i młodzieży poprzez działalność harcerską ze specjalnością żeglarską. Jest liderem wśród swoich podopiecznych, świetnie dogaduje się z kadrą którą ma pod swoimi skrzydłami. Jest mistrzem spontanicznych zmian jeżeli w ostatniej chwili coś zagrodzi jego pierwotny plan. Druh Michał jest osobą,na którą zawsze można liczyć. Jest świetnym słuchaczem jak i towarzyszem rozmów. 16 WWDH Geronimo prowadzi od ponad 10 lat, tworząc w niej już pewną renomę na tle wrocławskich żeglarskich drużyn harcerskich.

Druh Michał jest niezwykłym drużynowym, którego główną pasją i powołaniem jest wychowywanie dzieci i młodzieży poprzez działalność harcerską ze specjalnością żeglarską. Jest liderem wśród swoich podopiecznych, świetnie dogaduje się z kadrą którą ma pod swoimi skrzydłami. Jest mistrzem spontanicznych zmian jeżeli w ostatniej chwili coś zagrodzi jego pierwotny plan. Druh Michał jest osobą, na którą zawsze można liczyć. Jest świetnym słuchaczem jak i towarzyszem rozmów. 16 WWDH Geronimo prowadzi od ponad 10 lat, tworząc w niej już pewną renomę na tle wrocławskich żeglarskich drużyn harcerskich.

pwd. Bartosz Piskorz (Hufiec Lubań)

Z każdym okresem pełnienia funkcji drużynowego w znaczący sposób wzrasta jego dojrzałość i odpowiedzialność. Druh Bartosz w swoim dorobku harcerskim pięciokrotnie pełnił funkcję drużynowego podczas obozu w mieście pod namiotami, tak że ma wieloletni dorobek pracy podczas wyjazdowej Harcerskiej Akcji Letniej jako: przyboczny, drużynowy. Pokazał się z bardzo dobrej strony budując i przeprowadzając ciekawy program, mając kontakt z dziećmi oraz znając i stosując bieżące kierunki programowe ZHP, realizował wszelkie obowiązki wychowawcze. W trakcie Epidemii wykreował w sobie poczucie chęci niesienia pomocy innym, działając aktywnie przy szyciu maseczek, pozyskiwaniu materiałów niezbędnych do nich wykonywana oraz przekazywaniu ich osobom potrzebującym. Poza tym wspierał seniorów poprzez załatwianie codziennych sprawunków. Takich jak: zakupy, opłaty, lekarstwa, wynoszenie śmieci, wyprowadzanie psów, itp. W swoje działania aktywnie włączył członków drużyny, realizując działania pomocowe w środowisku działania jak i członków drużyn.

Druh Bartosz Piskorz jest instruktorem w stopniu przewodnika. Jest osobą aktywną, sumienną, rzetelną ambitna w dążeniu do realizacji zamierzonych celów.   W trakcie stażu instruktorskiego  realizuje  bieżący monitoring i ewaluację zadań, Prowadzi indywidualną Ścieżkę Rozwoju którą zrealizował w całości. Z każdym okresem pełnienia funkcji drużynowego w znaczący sposób wzrasta jego dojrzałość i odpowiedzialność, nie tylko w kontekście działań w ZHP – lecz także ogólnie – w sytuacjach życiowych.  Oprócz działalności w ZHP wykonuję pracę zarobkową.  Uzyskał stabilność w proporcji różnych sfer życiowych: rodzina, praca, pasje, przyjaciele itp. Druh Bartosz w swoim dorobku harcerskim pięciokrotnie pełnił funkcję drużynowego podczas obozu w mieście pod namiotami, tak  że ma wieloletni dorobek pracy podczas wyjazdowej Harcerskiej Akcji Letniej jako: przyboczny, drużynowy. Pokazał się z bardzo dobrej strony budując i przeprowadzając ciekawy program, mając kontakt z dziećmi oraz znając i stosując bieżące kierunki programowe ZHP, realizował wszelkie obowiązki wychowawcze. Poza tym jest aktywnym członkiem zespołu programowego Komendzie Hufca ZHP Lubań oraz współtwórca   propozycji programowej Chorągwi Dolnośląskiej „Rok bez barier” Co roku aktywnie wspiera  organizację obozu wypoczynkowego poprzez udział w kwaterce obozowej jako członek grupy kwatermistrzowskiej. W trakcie Epidemii koronawirusa wykreował w sobie poczucie chęci niesienia pomocy innym,   działając aktywnie przy szyciu maseczek, pozyskiwaniu materiałów niezbędnych do nich wykonywana oraz przekazywaniu ich osobą potrzebującym. Po za tym wspierał seniorów poprzez załatwianie codziennych sprawunków. Takich jak: zakupy, opłaty, lekarstwa, wynoszenie śmieci, wyprowadzanie psów, itp.  W swoje działania aktywnie włączył członków drużyny, realizując działania pomocowe w środowisku działania jak i członków drużyn.   Korzystał ze wszelkich propozycji związkowych dot. pracy zdalnej zawartych min. w Strefie Zdalnych Inspiracji. Jest czynnym wolontariuszem w Projekcie Dolnośląskie Podwórka. Druh Bartosz podnosi swoje kwalifikacje i umiejętności zarówno na polu harcerskim jak i osobistym poprzez kursy i szkolenia prowadzone na poziomie Chorągwianym. Orientuje się w sytuacji hufca i związku, stara się być na bieżąco z ważnymi wydarzeniami organizacji. Obecnie jest w trakcie realizacji próby na podharcmistrza. W sytuacjach awaryjnych i kryzysowych zawsze można na niego liczyć. Powierzone zadania realizuje z zaangażowaniem i pasją, posiada charyzmę ułatwiającą budowanie wokół siebie zespołu.