hm. Magdalena Ucinek – Członkinią DRDPP

18 września Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski wręczył członkom nowej Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego nominacje. Jedną z nich otrzymała hm. Magdalena Ucinek – instruktorka hufca ZHP Wrocław Północ.

Rada jest organem konsultacyjno-opiniodawczym, stanowi platformę dialogu, której zadaniem jest budowa zaufania społecznego pomiędzy sektorem pozarządowym i sektorem administracji.

W skład Rady wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych, Wojewody Dolnośląskiego, Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Do jej głównych zadań należy wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego, w tym projektu strategii rozwoju województwa. Druhnie Magdalenie gratulujemy i życzymy samych satysfakcji z pełnienia tej funkcji.

Related Posts

Skip to content