Oficjalna strona internetowa Chorągwi Dolnośląskiej Związku Harcerstwa Polskiego

Centralny Bank Pomysłów

Marzenie o dorobku instruktorskim Związku Harcerstwa Polskiego zebranym w jednym, łatwo dostępnym miejscu było kamieniem węgielnym powołania w listopadzie 2012 roku Wydziału Inspiracji i Poradnictwa Głównej Kwatery ZHP. Centralny Bank Pomysłów jest platformą, do której trafiają godne polecenia materiały wypracowywane na wszystkich szczeblach harcerskiej struktury.

Po miesiącach pracy programistów, przenoszenia materiałów zamieszczonych na różnych stronach i podstronach w domenie zhp.pl oraz pozyskiwania opracowań jeszcze nie publikowanych,z dumną możemy ogłosić, że oficjalna inauguracja portalu będzie miała miejsce 1 września 2014 roku.

CBP zbiera wszelkiego rodzaju materiały, które mogą stać się inspiracją dla innych członków ZHP, w tym: konspekty programowe (konspekty zbiórek; scenariusze gier terenowych, miejskich i planszowych; teksty piosenek i pląsów) oraz kształceniowe, programy/plany (kursów, biwaków, obozów; programy pracy drużyny, zastępu itp.), propozycje programowe(regionalne i centralne), a także poradniki i artykuły. Słowemwszystko, co może się przydać.

Adresatami zamieszczonych w CBP materiałów są wszyscy członkowie ZHP, choć z oczywistych względów najczęściej będą z nich korzystali instruktorzy, w tym przede wszystkim najważniejsza kadra w całej naszej organizacji – bezpośredni wychowawcy – drużynowi.

Autorami zamieszczonych w CBP opracowań również mogą być wszyscy członkowie ZHP, w szczególności zaś wszyscy instruktorzy ZHP. Dorobku ZHP nie tworzą tylko pracownicy i wolontariusze wydziałów Głównej Kwatery, jego równie ważną składową są materiały wypracowane przez poszczególnych instruktorów w ramach ich prób na stopnie czy zdobywania OKK czy OKP. Aby przekazać dany materiał do CBP trzeba tylko zgody oraz gotowości autora, aby go wspólnymi siłami doszlifować.Więcej o tym, jak dodawać opracowania znajdziesz tu.

Myślą przewodnią CBP jest: Jakość ponad ilość. Zależy nam, aby to, co będziecie tu mogli znaleźć, ugruntowywało możliwie najlepsze wzorce. W związku z tym o wartości zamieszczonych w Banku opracowań świadczą nie tylko ich znakomici autorzy i redaktorzy, ale także współpracujący z WIP GK ZHP recenzenci. Każdy opublikowany tu materiał przechodzi weryfikację specjalisty w wybranej dziedzinie.

Mamy nadzieję, że nasza inicjatywa pozwoli wzajemności oddziaływań w ZHP wejść w XXI wiek.