Category

X Zjazd
4 marca 2017 r. odbył się X Zjazd Nadzwyczajny Chorągwi Dolnośląskiej ZHP, który został zwołany w celu wyboru Komendanta Chorągwi oraz Komendy Chorągwi. W Zjeździe wzięło udział 57 uczestników z głosem decydującym. Nad poprawnym przebiegiem Zjazdu w imieniu Druhny Naczelnik czuwała hm. Jadwiga Marciniak. Kandydatką na funkcję komendanta była harcmistrzyni Dorota Kołakowska, która otrzymała zaufanie Zjazdu...
Druhny i Druhowie, w związku z nieprzewidzianymi wcześniej kwestiami technicznymi dotyczącymi sali obrad informuję, że planowane rozpoczęcie zostaje przesunięte na godz. 11.00 (nie jak planowano wcześniej 10:00). Rozpoczęcie części roboczej – planowane na godzinę 11:00 Rozpoczęcie części oficjalnej – planowane 12:00 Data i miejsce obrad pozostaje bez zmian: 4 marca 2017 r. przy ul. Dobrzyńskiej...
Skip to content