Oficjalna strona internetowa Chorągwi Dolnośląskiej Związku Harcerstwa Polskiego

Akademicy

O nasKręgiJak dołączyćKontaktDo pobrania

Kim jesteśmy?

logoproste

Akademicy to harcerze studenci zrzeszeni w kręgach akademickich. Jesteśmy zróżnicowaną grupą, ponieważ akademikiem może być wędrownik, instruktor oraz członek starszyzny. Pochodzimy ze wszystkich zakamarków Polski a do konkretnych miast trafiamy wybierając się na studia. Jak do nas dołączyć? Bardzo prosto! Wystarczy przyjść na zbiórkę kręgu działającego w danym mieście. Kręgów jest sporo, bo około 14 a liczba ta stale się zmienia, aktualna lista znajduje się w zakładce ‚Kręgi’.

Jak działamy?

Celem naszego działania jest wspieranie rozwoju harcerzy i instruktorów w wieku studenckim oraz rozwój oferty programowej i metodycznej ZHP. Działanie to opieramy na 4 płaszczyznach wynikających z rozwoju psychofizycznego i specyficznej charakterystyki pracy z harcerzami w wieku 19-26 lat. Są to:

JA HARCERZ – kontynuujemy naszą drogę w ZHP jako członkowie kręgów, rozwijamy się, pełnimy służbę, zdobywamy stopnie, współpracujemy ze środowiskami lokalnymi, uczelniami i nie tylko;

JA STUDENT – każdy student staje się specjalistą w swojej dziedzinie, angażujemy się w życie naszych uczelni, samorządów, kół naukowych, przygotowujemy się i powoli zaczynamy życie zawodowe;

JA HOBBYSTA – rozwijamy pasje i zainteresowania, zdobywamy uprawnienia i certyfikaty, dążymy do mistrzostwa;

JA OBYWATEL – uczymy się odpowiedzialności za otaczającą nas rzeczywistość, podejmujemy świadome wybory w oparciu o własny system wartości, szanujemy poglądy innych, jesteśmy otwarci na odmienność, jesteśmy świadomymi mieszkańcami naszego kraju.

Co robimy?

Poszczególne kręgi organizują cyklicznie imprezy – w marcu w Warszawie odbywają się Warsztaty Akademickie, w listopadzie w górach Zlot Akademików i Wędrowników „Diablak”, w kwietniu fabularny Skipper w Poznaniu lub okolicach, w maju Setka z Hakiem w okolicach Opola. Czasem lista ta poszerza się o kolejne imprezy, o których informujemy na bieżąco na naszym facebooku. Jeśli chodzi o pojedynczych akademików to można spotkać nas wszędzie. Pochodzimy z wielu miejsc Polski i pełnimy różne funkcje na wszystkich szczeblach naszej organizacji. Wspieramy tym samym programowo, metodycznie i kształceniowo drużyny, hufce, referaty, chorągwie, a nawet wydziały Głównej Kwatery. Nie brakuje nas również na Wędrowniczej Watry – prowadzimy kawiarenkę akademicką, prowadzimy zajęcia na zlocie, a także przygotowujemy trasy. Można poznać nas po charakterystycznej pomarańczowej plakietce z naszym logo noszonej na prawej kieszeni munduru.

Władze

Zespół Harcerstwa Akademickiego i jednocześnie Rada Ruchu Programowo-Metodycznego „Akademicy” to jeden i ten sam zespół zajmujący się wszelkimi sprawami dotyczącymi harcerzy akademików. Do jego głównych zadań należy:

  • wspieranie programowe kręgów
  • promowanie środowisk akademickich
  • koordynowanie działalności kręgów
  • inspirowanie i pomoc przy powstawaniu nowych jednostek
  • szkolenie komendantów i członków kręgów

Skład zespołu

Szefowa: hm. Kinga Szołczyńska (Chorągiew Kujawsko-Pomorska)

Członkowie:

phm. Aleksandra Magda (Chorągiew Krakowska)
pwd. Mateusz Stachewicz (Chorągiew Kujawsko-Pomorska)

piktogramy

Bardzo prosto! 🙂

Wystarczy przyjść na zbiórkę kręgu w mieście, w którym studiujesz. Warto jednak wcześniej skontaktować się w sprawie miejsca i terminu zbiórki. Jeżeli Ci się spodoba możesz zostać członkiem kręgu na zasadach indywidualnie określanych przez konstytucję danego kręgu.

Jeżeli nie jesteś jeszcze harcerzem również możesz dołączyć do kręgu. Wtedy wszystkie szczegóły dotyczące wstępowania do ZHP przedstawi Ci komendant kręgu.

Kontakt:

Facebook: Akademicy ZHP

E-mail: akademicy@zhp.pl

Zespół Harcerstwa Akademickiego ZHP
Główna Kwatera ZHP
ul. M. Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa

Do pobrania:

  • #1
  • #2
  • #3