Druh harcmistrz Łukasz Binkowski złożył rezygnację z funkcji Przewodniczącego i członkostwa w Komisji Rewizyjnej Chorągwi Dolnośląskiej ZHP.

Łukasz!

Po krótkim ale intensywnym czasie pracy i wspólnego działania w Komisji Rewizyjnej Chorągwi Dolnośląskiej ZHP nastąpił nagły i niespodziewany koniec. Czasem tak bywa, życie w Organizacji, okoliczności zewnętrzne i życie osobiste powodują różne implikacje i zmuszają do określonych działań i decyzji.

Dziękujemy Ci za kierowania naszymi poczynaniami w Komisji i czas wspólnych działań. Liczymy na Twoje wsparcie i pomoc.

Mamy nadzieję, że Twoja dalsza działalność w harcerstwie przynosić Ci będzie satysfakcję i zadowolenie.

Przy innym ogniu…

Członkowie Komisji Rewizyjnej Chorągwi Dolnośląskiej ZHP

Related Posts

Skip to content