ZHP Chorągiew Dolnośląska od czerwca realizuje projekt „Akademia Kadry NS” w formie cyklu przedsięwzięć szkoleniowych dla kadry i wolontariuszy pracujących na rzecz osób z  niepełnosprawnościami.

W trakcie realizacji projektu zostaną zorganizowane i przeprowadzone szkolenia kadry instruktorskiej ZHP działającej na rzecz osób niepełnosprawnych oraz przygotowanie wolontariuszy do podjęcia w środowiskach lokalnych służby na rzecz osób niepełnosprawnych. Tworząc możliwość zdobycia nowej wiedzy i umiejętności damy szansę podniesienia jakości świadczonych usług na rzecz środowiska niepełnosprawnych, podniesienia świadomości sprawczej.

Zaplanowane w projekcie szkolenia są niezbędne do przygotowania uczestników do pracy z osobami niepełnosprawnymi, właściwego wspierania ON w możliwie wszechstronnym rozwoju intelektualnym, fizycznym, społecznym. Dzięki dobrze przygotowanej i aktywnej, wzbogaconej nowymi pomysłami kadrze i wolontariuszom dzieci i młodzież niepełnosprawna zrzeszona w naszych drużynach otrzyma lepsze wsparcie w  indywidualnym rozwoju i pokonywaniu codziennych barier i ograniczeń. Nieustannie na rynku pojawiają się nowe oferty specjalistycznych usług skierowanych do osób niepełnosprawnych, działając profesjonalnie chcemy mieć możliwość przygotowania propozycji wsparcia dla każdego rodzaju i stopnia niepełnosprawności, chcemy również zachęcić otoczenie do czerpania z naszych doświadczeń.

W ramach projektu realizowane są szkolenia:

  1. Warsztaty doskonalące
  2. Warsztaty wsparcia psychologicznego.

 

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w kwocie 18.000,00 zł  

 

Related Posts

Skip to content