Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

“Dob­ry wycho­waw­ca, który nie wtłacza a wyz­wa­la,  nie ciągnie a wzno­si, nie ug­niata a kształtu­je,

 nie dyk­tu­je a uczy, nie żąda a za­pytu­je – przeżyje wraz z dziećmi wiele nat­chnionych chwil”

Janusz Korczak

 

W Dniu Edukacji Narodowej wszystkim nauczycielom, instruktorom harcerskim, pracownikom placówek oświaty i wychowania składamy najserdeczniejsze życzenia radości i satysfakcji z wykonywanej pracy. Życzymy, aby  Wasza aktywna i twórcza postawa zawsze była traktowana z uznaniem i aprobatą  uczniów, harcerzy oraz ich rodziców.

Niech Dzień Edukacji Narodowej oraz wszystkie inne dni w roku będą radosne, spokojne, pełne zadowolenia, ale i odpowiedzialności za edukację i wychowanie dzieci i młodzieży.

W imieniu Komendy Dolnośląskiej Chorągwi ZHP

hm. Dorota Kołakowska

Related Posts

Skip to content