Zgrupowanie Kursów Drużynowych ZiHS “AKADEMIA BOHATERA”

Zgrupowanie kursów drużynowych „AKADEMIA BOHATERÓW” zaprasza do udziału w kursie drużynowych w dwóch metodykach:
• Kurs Drużynowych Zuchowych
• Kurs Drużynowych Starszoharcerskich
Organizator Kursu
• Dolnośląski Referat Starszoharcerski
• Dolnośląski Referat Zuchowy
• Instruktorzy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP
• Komenda Chorągwi Dolnośląskiej
Nasz Kurs drużynowych posiada AKREDYTACJĘ DSI, co oznacza, że jest to Kurs zgodny ze standardami kursów drużynowych zuchowych i starszoharcerskich, aktualnie obowiązujących w ZHP.
Terminy i miejsca Kursu
• 11-13 marca 2022r. – Jelenia Góra, Schronisko Młodzieżowe “DRUH”
• 25-27 marca 2022r. – Jelenia Góra, Schronisko Młodzieżowe “DRUH”
• 09-10 kwietnia 2022r. – Jelenia Góra, Schronisko Młodzieżowe “DRUH”
Koszt
• 300 zł dla osób z Chorągwi Dolnośląskiej
• 450 zł dla osób spoza Chorągwi Dolnośląskiej
Warunki uczestnictwa:
• opłacone składki członkowskie (wpisana TIPI ZHP)
• minimalny wiek – co najmniej 16 lat (rocznikowo)
• pozytywna opinia komendanta macierzystego hufca zawierająca rekomendację do odbycia kursu
• dokonanie zapisu online w terminie do 02.03.2022 r. do godziny 20.00,
➢ kurs drużynowych Zuchowych: KLIK
➢ Kurs drużynowych starszoharcerskich: KLIK
• Terminowa wpłata składki zadaniowej po uprzednim otrzymaniu maila z potwierdzeniem kwalifikacji na kurs (kwalifikacje zostaną wysłane maksymalnie do 04.03.2022 r.) Terminowa odpłatności za kurs do dnia 07.03.2022 r.
*Osoby zakwalifikowane na kurs otrzymają maila z potwierdzeniem kwalifikacji najpóźniej do 06.03.2022 –
*Zgłoszenia wysyłane w terminie późniejszym nie będą brane pod uwagę.
*Liczba miejsc na poszczególnych metodykach jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń, dodatkowo pierwszeństwo mają uczestnicy z Chorągwi Dolnośląskiej ZHP.
UWAGA! Przyjmujemy również bez ukończonego kursu przewodnikowskiego.
Szczegóły w Regulaminie:KLIK
W razie pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu drogą mailową na adres: [email protected]

Related Posts

Skip to content