„Harcerze – Wdzięczni Żołnierzom Niezłomnym 2021”

W okresie od 14 maja do 31 października 2021 realizowany był projekt  „Harcerze – Wdzięczni Żołnierzom Niezłomnym 2021” w formie warsztatów, zajęć programowych i przedsięwzięć o charakterze patriotycznym, edukacyjnym oraz upowszechniającym tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP, związanych z działalnością Żołnierzy Niezłomnych.

Odbiorcami projektu byli młodzi mieszkańcy powiatu Trzebnickiego, Wołowskiego, Lubińskiego i Wschowskiego – łącznie w realizację projektu włączona zostanie młodzież z ośmiu gmin.

 

    

Zrealizowane w projekcie zadania były działaniami edukacyjno-animacyjnymi, stymulującymi, rozwijającymi kreatywność i odnoszące się do aktywizacji  uczestników reprezentujących wszystkie grupy wiekowe. Projekt zakładał uczestnictwo w działaniach patriotycznych grup społecznych o utrudnionym dostępie do usług kulturalnych, mieszkańców małych miasteczek i wsi. Większość terenu, na którym realizowany będzie projekt to gminy wiejskie i miejsko-wiejskie.

W ramach projektu odbyły się  następujące działania:

-Warsztaty historyczne „Pamięci Żołnierzom Niezłomnym”

-Międzyszkolny konkurs wiedzy o na temat Podziemia Niepodległościowego i jego Bohaterów,

-Wakacyjny bieg patriotyczny śladami historii Żołnierzy Niezłomnych

-Konferencja – Harcerz- Żołnierz Niezłomny – Witold Pilecki

   

Realizacja zadań przyczyniła się do zwiększenie świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową państwowości, w których istotna role odgrywa pamięć regionalna.

 

WARSZTATY HISTORYCZNE

Warsztaty historyczne były kilkugodzinnymi zajęciami dla młodzieży harcerskiej
i szkolnej przeprowadzone na terenie gmin: Prusice, Oborniki Śląskie, Trzebnica, Wołów, Żmigród, Wschowa,

Warsztaty były podzielone na 2 etapy. W pierwszym odbyła się prezentacja tematu w formie multimedialnej z zaangażowanymi wolontariuszami – specjalistami w  konkretnym temacie.

Podsumowaniem 1 etapu warsztatów był organizowany bieg patriotyczny w  trakcje wypoczynku wakacyjnego.

Drugi etap warsztatów obejmował spotkania ze świadkami historii bądź rodzinami Żołnierzy Niezłomnych.  Organizując „żywe lekcje historii” chcieliśmy zaciekawić młode pokolenie tematyką dotyczącą Żołnierzy Niezłomnych.

Wszystkie warsztaty poświęcone były różnym zagadnieniom historycznym m .in. zajęcia o wielkich Polakach, postaciach historycznych, wydarzeniach historycznych, bitwach stoczonych na przestrzeni dziejów Polski, umundurowaniu i uzbrojeniu wojska polskiego na przestrzeni dziejów.

Łącznie w warsztatach wzięło udział 300 osób.

   

WAKACYJNY BIEG PATRIOTYCZNY ŚLADAMI HISTORII ŻOŁNIERZY NIEZŁOMNYCH

Jednodniowa impreza zorganizowana podczas wypoczynku letniego dla 200 dzieci i  młodzieży na terenie bazy obozowej w Lginiu, która była połączeniem aktywnej formy spędzania czasu wolnego przy jednoczesnym poznaniu historii swojego kraju z uwzględnieniem działalności  Żołnierzy Niezłomnych

Bieg wakacyjny był  podsumowaniem 1 części warsztatów historycznych.

Bieg skierowany był do każdej grupy wiekowe zarówno dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych.

      

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS WIEDZY O NA TEMAT PODZIEMIA NIEPODLEGŁOŚCIOWEGO I JEGO BOHATERÓW,

Konkurs wiedzy przeprowadzony dla młodzieży szkolnej w wieku 15-19 lat z terenu powiatu Trzebnickiego, Wołowskiego i Milickiego

Zadaniem 50 uczestników było odpowiedzieć na  pytania testowe dotyczące walk żołnierzy  w antykomunistycznym niepodległościowym ruchu partyzanckim.

KONFERENCJA – HARCERZ- ŻOŁNIERZ NIEZŁOMNY – WITOLD PILECKI

Chcąc upamiętnić „Żołnierzy Niezłomnych” oraz przyczynić się do pogłębienia wiedzy na Ich temat,  w październiku dla 45 osób zorganizowaliśmy szkolno-studenckiej konferencja „Żołnierze Wyklęci – Niezłomni Bohaterowie”.

 

Całkowity koszt zadania wyniósł 30950,00zł z czego 19000,00 zł stanowiło dofinansowanie ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach umowy nr  10/2021/3300018969/243.

 

     

 

 

Related Posts

Skip to content