Konferencja „Kościuszko w harcerstwie”

W dniach 15 – 16 października 2021 reprezentacja Chorągwi Dolnośląskiej w osobach dh. Jarosław Ziółkowski oraz  dh. Marek Stochmiałek uczestniczyli w dwóch przedsięwzięciach Komisji Historycznej Chorągwi Krakowskiej ZHP przy współpracy z Komitetem Kopca Kościuszki.

W piątek, 15 października odbyła się konferencja „Kościuszko w harcerstwie”. Miejscem konferencji było Muzeum Kopca Kościuszki. Otwarcia konferencji dokonali Prezes Komitetu Kopca Kościuszki phm. dr hab. Mieczysław Rokosz oraz hm. prof. KAAFM Janusz Wojtycza. Tematami prelekcji były:

– I Lwowska Drużyna Skautowa im. Tadeusza Kościuszki i jej losy

– Tadeusz Kościuszko jako patron drużyn skautowych w Galicji w latach 1910 – 1918

– I KDH im. Tadeusza Kościuszki i jej sztandar.

– Udział drużyn harcerskich w uroczystościach kościuszkowskich w Moskwie 1917 i w Warszawie 1919

– Drużyny harcerskie im. Tadeusza Kościuszki na Górnym Śląsku w latach 1920 – 1939

– Płocka Drużyna Harcerzy im. Tadeusza Kościuszki w latach 1920 – 1945

– Tadeusz Kościuszko patronem Chorągwi Krakowskiej ZHP

– Tadeusz Kościuszko – aspekty pracy metodycznej z bohaterem jako wzorcem osobowym w drużynach harcerskich na  przykładzie Chorągwi Krakowskiej ZHP

– V KDH i Szczep „Dzieci Pioruna” im. Tadeusza Kościuszki

– Sztandary kościuszkowskich drużyn harcerskich w zbiorach Muzeum Harcerstwa w Warszawie

– Harcerskie odznaki, medale i pamiątki kościuszkowskie

Konferencji towarzyszyła wystawa tematyczna.

W sobotę 16 października nasi instruktorzy uczestniczyli w XX Jubileuszowym Spotkaniu Kolekcjonerów Skautowych, którego współorganizatorem był Komitet Kopca Kościuszki. Na spotkaniu zostały wręczone złote i srebrne odznaki 40-lecia Komisji Historycznej oraz medale 20-lecia Międzynarodowych Spotkań Kolekcjonerów Skautowych. Trzech instruktorów zostało wyróżnionych nadaniem „Medalu Pamięci o Niepodległej” nadawanego przez NZH „Czerwony Mak” ze Skawiny.

Spotkaniu towarzyszyła miła kolekcjonerska atmosfera. Uczestnicy mieli okazję wymienić się nie tylko swoimi zbiorami, ale także pogłębić swoją wiedzę z zakresu pamiątek harcerskich. W spotkaniu uczestniczyły trzy Poczty Harcerskie: z Sanoka, ze Skawiny i z Wrocławia, które przygotowały walory filatelistyczne.

Nasza Poczta Harcerska nr. 28 Wrocław – „Szaniec” przygotowała na konferencję historyczną kopertę oraz kartkę pocztową, do których był przygotowany znaczek Poczty Polskiej z serii Polskie transatlantyki – Transatlantyk s/s Kościuszko.

Na spotkanie kolekcjonerów została przygotowana kartka pocztowa ze znaczkiem Poczty Polskiej z serii 100-lecia Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu.

Related Posts

Skip to content