Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wrocław, 08 września 2021 r.

Nr 1/G/2021

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia na zakup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntownej zabudowanej budynkiem użytkowym i położonych na działce nr 933 w miejscowości Góra  przy ul. 11 listopada, gmina Góra, woj. Dolnośląskie, będącym własnością  Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Dolnośląskiej  we Wrocławiu

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  1. W dniu 08 września 2020 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty
    na zakup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntownej zabudowanej budynkiem użytkowym i położonych na działce nr 933 w miejscowości Góra przy ul. 11 listopada, gmina Góra, woj. Dolnośląskie
  2. Zamawiający informuje, że w wyniku postępowania trybie zapytania ofertowego wybrano najkorzystniejszą ofertę:
  • Przemysław Miszczyk, Michał Miszczyk, Sławomir Miszczyk

Złożyli ofertę na kwotę: 53.000,00 złotych

Ilość przyznanych punktów w kryterium ceny: 100. pkt.

Suma punktów: 100 pkt

Protokół z otwarcia ofert – Góra

Zawiadomienie o wyborze oferty – Góra

Related Posts

Skip to content