10 rocznica śmierci hm. Tadeusza Ulińskiego – założyciela i Naczelnika Poczty Harcerskiej nr.28 Wrocław “Szaniec”

02 września 2021 roku mija 10. rocznica śmierci druha hm. Tadeusza Ulińskiegozałożyciela i Naczelnika Poczty Harcerskiej nr 28 Wrocław  – “SZANIEC”.

Druh Tadeusz – z zawodu poligraf -był cenionym specjalistą zaangażowanym

w rozwój filatelistyki harcerskiej. W latach 1987-1997 pełnił funkcję Naczelnika Poczt Harcerskich ZHP.

W uznaniu zasług za pracę instruktorską i popularyzację działalności poczt harcerskich oraz wieloletnią służbę instruktorską w Naczelnictwie Poczt Harcerskich

Naczelnik ZHP 20 kwietnia 1999 roku nadał druhowi hm. Tadeuszowi  Ulińskiemu tytuł HONOROWEGO NACZELNIKA POCZT HARCERSKICH ZHP.

W dniu 02 września 2021 roku dla upamiętnienia rocznicy śmierci druha Tadeusza Ulińskiego Poczta Polska z inicjatywy Poczty Harcerskiej nr 28 Wrocław – „SZANIEC” wydała kartkę pocztową. Projektantem kartki jest druh pwd. Maciej Syrek.

 

Related Posts

Skip to content